(16.50 hodin)
(pokračuje Marksová)

Nicméně dobrá zpráva je, že nám už v tuto chvíli, a já to přičítám právě té poslední novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, opravdu viditelně klesají počty dětí v ústavech, ať už v těch do tří let, nebo v dětských domovech, a zvyšují se počty dětí v pěstounské péči, i v pěstounské péči na přechodnou dobu. Nicméně my v tuto chvíli pořád pracujeme víc a víc i směrem k osvětě. Pracujeme s krajskými úřady na tom - my jsme třeba zjistili, že je v některých porodnicích formulář, který podepisují matky, které se chtějí vzdát svých dětí, a na tom je napsáno, že dítě jde do kojeneckého ústavu. Tam vůbec není varianta pěstounské péče na přechodnou dobu. A je samozřejmě jasné, že maminka, když to v tu chvíli podepisuje, tak ona to asi nerozliší. Takže jsme třeba zase působili tímto směrem. Obeslali jsme všechny kraje teď čerstvě, abychom se ujistili, že jsou skutečně využíváni pěstouni na přechodnou dobu, a ne že jsou zbytečně děti posílány do kojeneckých ústavů. A teď je také čerstvá dohoda s novou paní ministryní školství, že skutečně tam by byl souhlas, aby dětské domovy přešly pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Diskuse s Ministerstvem zdravotnictví tak nějak stále pokračují. Není to samozřejmě úplně jednoduchý proces.

A co se týče toho časového horizontu, tak bych ráda, aby takový střešní zákon, který by lépe definoval služby, říkám alespoň na části, která by tady byla sjednocena, tak bych ho chtěla stihnout samozřejmě v tomto volebním období.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně Pecková má doplňující...

 

Poslankyně Gabriela Pecková: (Ze sálu.) Paní ministryně odpověděla i na doplňující otázku, takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Taková souhra mezi koalicí a opozicí je vzácná a sluší se za ni oběma dámám poděkovat.

Další interpelaci, desátou, má paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci prostředků z programu PO 2007 až 2013. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně. To, že část prostředků z programového období 2007 až 2013 nevyčerpáme, je bohužel jasné. Jde o to, o kolik prostředků přesně půjde. Naším společným zájmem ale samozřejmě je, aby šlo o částku co nejmenší, byť třeba zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu z letošního léta, ve které se hovoří až o 105 mld. korun, nasvědčuje spíš velmi nepříznivému scénáři. Zajímal by mě proto aktuální odhad Ministerstva pro místní rozvoj, který, jak věřím, se zohledněním nejnovějších informací může být příznivější než informace, kterou před několika měsíci prezentoval NKÚ.

Paní ministryně, děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkují paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.

A my přikročíme k 11. interpelaci, kterou přednese pan poslanec Vladimír Koníček, který bude interpelovat taktéž nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci přihlášení k platbě DPH. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, z tohoto místa jsem vás interpeloval před dvěma měsíci dne 9. července a položil jsem vám otázku, kdy začnete jako ministr financí vybírat daň z přidané hodnoty od hnutí ANO 2011. Vy jste nebyl přítomen, proto jsem vám interpelaci připomněl na druhý den, kdy se probírala elektronická evidence tržeb, která má výběr daní zlepšit. Vy jste mně odpověděl - cituji: Ano, hnutí ANO zaplatí daň, takže vás mohu uklidnit. Zůstal jsem tedy zcela klidný.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržel písemnou odpověď na svoji interpelaci. V této odpovědi tvrdíte, že fakturace služeb celkem za rok za více než čtyři miliony korun není ekonomickou činností a strana žádnou daň platit nebude. Ptám se vás, vážený pane ministře, kterému vašemu vyjádření mám věřit. Tady na mikrofon řeknete, že daň zaplatíte, písemně napíšete, že nic platit nebudete. Jedno z těchto vašich vyjádření není pravdivé. Můžete mně poradit, kterému Babišovi mám věřit?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: I tady se dozvíte, které z těch dvou vyjádření je pravdivé, písemně.

My přikročíme k další interpelaci, kdy pan poslanec René Číp bude interpelovat paní taktéž nepřítomnou ministryni Kateřinu Valachovou ve věci Hitlerjugend Jamnitz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážená nepřítomná paní ministryně, koncem prázdnin se na Třebíčsku konala vědomostní soutěž dětí, které prokazovaly své znalosti o druhé světové válce. Základní škola z Jemnice vyslala do této soutěže tým s názvem Hitlerjugend Jamnitz. Tito žáci z osmých či devátých tříd této základní školy byli ustrojeni v dobovém oblečení včetně symbolů hákového kříže. Po medializaci této události se ředitel školy Zdeněk Hirt rozhodl tento čin obhajovat, když doslovně řekl - cituji: A co se vám na tom nelíbí?

Vážená paní ministryně, pokud tuto symboliku používají příznivci radikální pravice a neonacisté, jedná se jednoznačně o trestný čin. Nešlo přeci o divadelní představení, kde by se to dalo snad i pochopit, ale o vědomostní soutěž. Vůbec se mi nejedná o potrestání těchto dětí, ale ředitel školy, který toto připustil, dle mě není tou správnou osobou na pravém místě. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby tento tým jel na mezinárodní soutěž do Německa s tímto názvem a takto ustrojen. Je to podle mě plivnutí na oběti, které nacistická ideologie během druhé světové války připravila o život či rodiny. Žádám vás tedy o prošetření celé záležitosti a vyvození důsledků pro zodpovědné osoby a děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Čípovi. My přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Jan Farský bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci kritického nedostatku lékařů. A jak se tak dívám, pan ministr už nás opustil zjevně, patrně.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych se zeptat pana ministra, jak je připraven řešit situaci, která je povědomá nemocnicím po celé České republice, a to situaci, kdy schází lékaři takřka ve všech oborech. Je to způsobeno částečně tím, že odchází hodně lékařů do důchodu, také odchází hodně lékařů do zahraničí, a také tím, že je hodně dlouhé a složité samotné vzdělávání. Proto bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli na tu kritickou situaci, do které se dostávají mnohé nemocnice, ale i celé mnohé oblasti, jestli na ni bude nějakým způsobem reagovat a jak. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan ministr skutečně není přítomen, takže bude panu poslanci poslána písemná odpověď.

Čtrnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Zuzana Kailová, která bude interpelovat přítomného pana ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zastavování rychlíků v Duchcově. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Kailová: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti připravovaného omezení dopravní obslužnosti města Duchcova v Ústeckém kraji. Z dopisu Ministerstva dopravy, který byl zaslán vedení města, je patrné, že v příštím roce dojde k omezení zastavování většiny rychlíkových spojů v železniční stanici Duchcov. Přepravní výsledky nemohou plně odůvodnit zastavování vlaků dálkové železniční dopravy v této stanici, vyplývá ze stanoviska. V době, kdy se tento region potýká s vysokou nezaměstnaností, je dennodenní cestování do větších měst jedinou možností, jak získat práci. Co nejkvalitnější dopravní obslužnost musí být prioritou v podpoře a rozvoji mobility pracovních sil. Opačnou cestou bychom jít neměli.

Chci vás požádat v této věci o vysvětlení kroku ministerstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP