(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a připraví se pan poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, je vidět, že vzácný kolega Kalousek opět nezklamal a dál jede tu svoji linii. Pro nás to samozřejmě není žádným překvapením.

Já bych teď vážně řekl, že náš poslanecký klub přesto, že se nepodařilo zatím prosadit zveřejňování živých smluv, tak podpoří v konečném hlasování přijetí tohoto zákona po těch dvou letech debat ve Sněmovně.

A nyní mi dovolte jednu poznámku, abych vysvětlil na konkrétním příkladu, jak to vlastně vzácný kolega Kalousek myslí. Máme tady dotace, jak říkal pan bývalý ministr zemědělství Bendl, třeba na plochu. Ty peníze jdou z Evropské unie. Těch subjektů, které dostanou za rok více než 20 mil. korun, jsou řádově tisíce v České republice. A jsou samozřejmě mezi nimi i subjekty ze skupiny Agrofert. A kolega Kalousek chce, aby tyto subjekty, které dostanou ty peníze z Bruselu, ale i české na tu plochu nebo na investice v rámci Programu rozvoje venkova, což jsou také evropské peníze, tak aby tyto subjekty, které dostanou víc než 20 mil. korun, zveřejnily veškeré své obchodní smlouvy, a tím je dostal do nekonkurenceschopného prostředí vůči těm menším subjektům, které dostanou za rok pouze 19,5 mil. korun. A ty už nebudou muset zveřejnit veškeré své obchodní smlouvy a vznikne nám na trhu, bych řekl, velmi, velmi zvláštní a nerovnovážná situace. Nevím, jak by si s tímto naložil třeba Úřad pro hospodářskou soutěž. Ale já se do těchto spekulací nechci dostat. Tady je jen další doklad toho, že vzácný náš kolega Kalousek pokračuje ve své rétorice, která nemá hlavu ani patu a jsou to všechno nesmysly. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stupčuk a připraví se pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze využít tohoto času a v přátelském duchu kolegovi Kolovratníkovi říci, že Nejvyšší kontrolní úřad není oprávněn kontrolovat příjemce dotace, ale toliko správce té dotace, tzn. toho, který kontroluje příjemce té dotace. V tomto smyslu se jedná o superkontrolu.

Také bych rád využil této faktické poznámky před závěrečným hlasováním a zeptal se kolegy Farského, protože mi zůstává nezodpovězena ještě toliko jedna otázka, a to je, myslím si, pro nás důležité vědět: Kdo bude odpovědný za anonymizaci údajů, které budou předmětem publikace v registru smluv? Bude to ten původce dokumentu, tzn. ten, kdo to bude posílat do toho registru, anebo to bude činit správce toho registru? Protože v tom zákoně to také uvedeno není a mělo by to tam být správně jasně stanoveno, čí to je odpovědnost. Protože samozřejmě je to navázáno i na aplikaci zvláštních zákonů, jako je zákon na ochranu osobních údajů nebo obchodní tajemství. A je důležité tedy vědět, kdo bude aplikovat tyto zvláštní zákony tak, aby došlo k anonymizaci těch údajů, které jsou předmětem ochrany těchto zákonů a nebyly publikovány, tedy byly anonymizovány při publikaci v registru smluv. Takže myslím si, že tato otázka je legitimní a že je dlužno na ni ještě odpovědět. A tímto se tedy obracím na předkladatele návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem byl vyvolán kolegou Laudátem, tak abych reagoval. Ta slovní hříčka se mi moc líbila, ta je pěkná, tu si zapamatuji. Ale ještě jednou. Máme třeba firmu - obchodní korporaci, abych byl přesný, s rozpočtem 1 mld. korun, která třeba v listopadu získá 20milionovou dotaci. Znamená to, že měla zveřejňovat už od ledna všechny svoje smlouvy ze svých soukromých peněz, z těch zbylých 980 mil.? A většina dotací je nenároková. Jak ona má vědět v tom lednu, že ty peníze dostane? A i když je dostane, je v pořádku, aby zveřejňovala v tomto režimu všechny svoje soukromé obchodní případy? Ten návrh je prostě nedomyšlený. Hrozí tam taková rizika... a mohl bych pokračovat. Těch možností, jak se to dá špatně vyložit, je mnohem víc.

Jestliže je TOP 09 pravicová strana, vaši voliči by měli být lidé z této oblasti. Vaši voliči by nám měli poděkovat, že jsme to zmařili, že jsme hlasovali proti takovému paskvilu. To je všechno. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já si myslím, že za to, pane kolego Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, vám poděkuje zejména váš majitel pan Andrej Babiš, nikoliv naši voliči.

Nicméně já bych zareagoval pár slovy na pana poslance Faltýnka. Já si myslím, že je možná škoda, že tenhle registr smluv opravdu už nefungoval dříve a právě i třeba tento pozměňovací návrh. Protože pak bychom třeba tady neměli tu kauzu Faltýnkova a Babišova Agrotecu. Možná že se nedostaneme do stavu, kdy třeba tady za rok budeme muset vydávat pana poslance Faltýnka k trestnímu stíhání.

Ale já bych chtěl říct, že ten pohled tam je ten, že kdo hospodaří s veřejnými dotacemi, tak odkrývá ty smlouvy a zveřejňuje podle pana poslance Faltýnka to obchodní tajemství, odkrývá ten byznys. Ale tak proboha, když ty stavební firmy dělají pro město a pro veřejnou správu, tak stejně tak odkrývají, za jakých podmínek dělají, za jaké ceny dělají. To je přece jasné. A je to přece jeden z důvodů tohoto registru smluv, abychom řekli - pracujeme transparentně. Abychom viděli, za jaké peníze se v jednotlivých městech staví chodníky, za jaké peníze se staví silnice, za jakých podmínek se staví veřejné stavby. To je přece jeden z účelů registru smluv.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já vás registruji, pane poslanče Jandáku, mám vás poznamenaného v pořadí. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek a připraví se pan poslanec Urban. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nemá asi smysl reagovat na pana poslance Vondráčka. Prostě když něco nechci přiznat, tak to zamlžuji. Ale rád bych odpověděl panu kolegu Faltýnkovi, který nám v podstatě oznámil, co chtěl vzácný kolega Kalousek.

Já bych rád zdůraznil, že ten pozměňovací návrh nepodal vzácný kolega Kalousek. Podal ho pan poslanec Zemánek, váš koaliční partner. My jsme ho podpořili. A stejný názor mělo v této Poslanecké sněmovně 67 poslanců, takže zjevně nejsem jediný, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, kdo by si přál větší transparentnost těch, kteří přijímají z veřejných rozpočtů dotace. Peníze Evropské unie jsou totiž stejně našimi penězi jako peníze z národního rozpočtu. Koneckonců Agrofert, nemýlím-li se, inkasuje jak z evropských peněz, tak z národního rozpočtu. Ale my jsme daňoví poplatníci do obou dvou těch rozpočtů, jak do národního, tak do evropského. To jsou prostě naše peníze. A máte-li strach ze ztráty konkurenceschopnosti vůči těm, kteří dostali jenom 19,5 mil., no tak by vám přece vůbec nic nebránilo brát také jenom 19,5 mil. a pak byste byli plně konkurenceschopní. Ale to vám nestačí. Vy chcete hrabat miliardy a nechcete, aby ti, kteří vám ty miliardy posílali, do toho viděli. To chcete a toho jste dosáhli. A žádné Vondráčkovo mlžení to nemůže vysvětlit. Prostě zabránili jste transparentnosti těch, kteří dotují vaše podnikání. Zabránili jste lidem, aby viděli, co se děje s jejich penězi ve vaší bilanci. Tomu jste zabránili. Je to vaše právo. Máte na to politickou sílu. Vaši voliči vás pravděpodobně vybavili tímto mandátem, abyste jim zatajovali, co děláte s jejich penězi. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Hájek. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mě zaujala jedna věc, kterou tady řekl pan předseda Faltýnek. On řekl: Pokud by privátní subjekty měly zveřejňovat ty smlouvy, tak je to poškodí. To tady zaznělo, všichni si to v nějakém stenu můžete přečíst. A já se tedy ptám, jak se vy, kteří podpoříte ten zákon, vypořádáte s tím, že jako vlastníci poškozujete firmy, které jsou ve vlastnictví státu ve většině? Jak se vypořádáte s tím, že poškozujete např. Budvar? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP