(12.50 hodin)
(pokračuje Urban)

Pokud to platí, co jste řekl, pokud to platí, tak vy poškozujete například Budvar. Řekl jste, že to ty firmy poškodí zásadním způsobem. Čili měříte jedním metrem, nebo dvěma? To je základní otázka. A jestli tedy poškozuje firmy, pak samozřejmě je to na pováženou, protože stát, resp. jeho zástupci, kteří vykonávají akcionářská práva, se mají chovat s péčí řádného hospodáře. Tak tedy buď to platí a poškozuje to všechny, anebo to nemá poškozovat nikoho! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Pleticha s faktickou poznámkou. Máte slovo. (Posl. Jandák, který se též hlásil: Vy mě prerzekvujete!) Mám vás v pořadí, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobré téměř již odpoledne. Co na to říci, na tuhle debatu? (Z pléna nic! - Pobavení a potlesk.) Mně se vždycky líbí, že jsem pořád zahrnován, někdy, do Agrofertu. Já nerozeznám žito od ječmene a pořád jsem tady nějaký agroferťák. Skutečně s Agrofertem nemám nic společného a to, předpokládám, všichni víte. Mně se tady líbí, jak je pan Kalousek, to je známý demagog, že už si vychovává své nástupníky. Opravdu, pane Kučero, klobouk dolů. To je kádrová rezerva non plus utra! (Pobavení.)

Samozřejmě pan kolega Kalousek využívá klasickou zbraň - nejlepší obranou je útok. On to tady na nás vychrlil. Já tedy nechci tak roztahovat ruce, protože kdybych to roztáhl, tak možná tady shodím pana zpravodaje. Tak to určitě ne. Raději zkusím levou stranu, je to dál. (Pobavení.) Ale samozřejmě co mě na neschválených pozměňovacích návrzích vadí. Mně vadí to, že nebyly schváleny tzv. živé smlouvy, to znamená smlouvy, to znamená smlouvy, které mají... abych to řekl jasně, byly přijaty před účinností tohoto zákona a budou platit. Pan Kalousek je chytrý, ten to má v hlavě vymakané. Už tady řekl náš předseda klubu, nebo to byl náš předseda strany nebo hnutí, že na Ministerstvu financí uzavřeli smlouvy pro arbitráže s razítkem tajné. To tady bylo řečeno. Takže mně opravdu vadí to, že živé smlouvy nejsou a my se nemůžeme skutečně podívat, protože smlouvy byly někde podepsány na 20, možná někde na 50 let a my se na to nepodíváme.

Závěrem končím tímto. Tento návrh byl v červnu 2012. V červnu 2012! Pravicová vláda měla možnost svého poslance a jeho návrh podpořit možná celý rok. (Mpř. Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se!) Takže mrzí mě, že jste tak dlouho čekali. Mohl jste Agrofert mít vyřízen už v roce 2012. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pleticha, připraví se pan poslanec Jandák. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové, nahlašuji střet zájmů podle zákona 159 paragraf 8. Kromě poslaneckého slibu jsem skládal i zastupitelský slib a tento zákon poškodí komunální podniky. Proto hlasovat nebudu. Jsem v představenstvu Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce. A obdobně by, si myslím, měli učinit i všichni ostatní zastupitelé měst, které mají komunální podniky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Jandák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já tomu zase nerozumím! (Smích.) Jsem řadový prostý poslanec sedící tam v rohu; kdyby nebyla zeď, jsem ještě dál (pobavení a potlesk), ale přesto i já někdy přemýšlím a sleduji to z toho kopce a je to zajímavá bitva: Babiš, Kalousek, řeže se to. Ale tady ulétávají peníze. Pan kolega Stanjura na to upozornil a já bych na to chtěl navázat, protože my jsme si nějak nevšimli, že ti nejčistší z čistých, kteří nás dohnali také k tomuto zákonu, to jsou občanské iniciativy, ti nadšení mladí, starší, přezrálí aktivisté, kteří nedělají celý život nic jiného než aktivity, tak tam dáváte vy, daňoví poplatníci, z rozpočtu přes 600 mil. Kč a tito budou nekontrolovatelní! Jak je to možné, pane předkladateli? A já vás vyzývám a pan kolega vás vyzval, vysvětlete nám, proč oni mají výjimky! My nevíme, kde berou peníze - ze státního rozpočtu, z ciziny, od soukromého sektoru? Proč ti jsou vyňati? Buďte tak laskav a odpovězte nám. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD, ale i dalších jednotlivců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se moc omlouvám, že ještě vystupuji a zdržuji projednávání tohoto jednání, ale mě moc mrzí, že se vůbec neposloucháme. A já bych teď prostřednictvím pana předsedajícího speciálně pro pana kolegu Kučeru, Kalouska a Urbana řekl konkrétní příklad. Firma, která má tisíc hektarů, dostane z Bruselu a možná i částečně z českých peněz dneska 25 milionů korun. Firma, která má 800 hektarů, dostane 19,5 mil. Takže buď všichni, nebo nikdo. Takto to bylo myšleno technicky. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Mně tady bylo jedním vaším kolegou pošeptáno, že ne a ne přijít nějaká výplata z Agrofertu. Ona realita je ještě horší! On dokonce tu vaši činnost financují daňoví poplatníci prostřednictvím Poslanecké sněmovny. A jak může pan kolega Hájek říci a kdokoliv z vás, že nemáte s Agrofertem nic společného? Já nevím, to by asi kolega Koníček řekl, kolik bylo na posledním výkazu činnosti stran, že jste zaúvěrovaní společností Agrofert, jestli se nemýlím. Už ne? (Pan předseda!) Tak panem předsedou. Prosím, vy jste jeho dlužníci a vy vyvíjíte stranickou činnost za jeho peníze, tak jak můžete říct, že s tím nemáte nic společného? To skutečně máte! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jakubčík. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že do dvou minut se mi vejde reakce na pány poslance Hájka, Faltýnka i Jandáka. Ano, pan poslanec Jandák položil správně otázku a já má odpovím - tak jako jsme hlasovali pro návrh pana poslance Zemánka, tak jsme také hlasovali pro návrh pana poslance Foldyny. Buď všichni, nebo nikdo. Přáli jsme si, aby své smlouvy musely zveřejňovat jak soukromé firmy - příjemci veřejných dotací, tak občanská sdružení - příjemci veřejných dotací. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů však nezískal většinu, a to zejména díky hlasům ANO, kteří by s největší pravděpodobností překousli spolky a občanská sdružení, ale samozřejmě nemohou si dovolit soukromé firmy, protože ne buď všichni, nebo nikdo. To jsme chtěli my, to, co říkal pan poslanec Faltýnek - buď všichni, nebo nikdo, kdežto hnutí ANO k tomu přistupuje jednoznačně: všichni ukažte své smlouvy, ale Agrofert, který bere mnohem víc než všechna občanská sdružení ročně dohromady... (Poslanec Jandák: Ale aspoň něco produkuje! - Bouřlivý smích a potlesk.) Protože to nebylo na zvukový záznam, tak pan poslanec Jandák řekl, že aspoň něco produkuje. Ano, to tady vidíme, co dneska vyprodukovali (pobavení a potlesk TOP 09 a ODS) - naprostou neférovou netransparentnost a zakrývání před daňovými poplatníky, co se děje s jejich penězi. To produkuje politická divize Agrofertu jako poslanecký klub ANO. A znovu opakuji, že oba dva návrhy byly návrhy sociálně demokratických poslanců a měly naši podporu, protože to byly návrhy, které vedly k vyšší transparentnosti. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pro pořádek vás pouze žádám, abyste po sobě, vážení poslanci, nepokřikovali. (Posl. Jandák: Chraň bůh!) Chraň bůh, já vím. Nyní pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP