(17.40 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, velmi krátce zareaguji na slova pana zpravodaje, která znásobil pan ministr Herman, a sice o tom, že opatření na zrušení této daně je nesystémové. Přišli jsme do sněmovny a hledáme řešení. A tahle daň, možná vám to připadá nesystémové, ale já bych očekával od vládní koalice, že přijde se systémovým opatřením v české daňové soustavě. Jediné, co jste předvedli, je třetí sazba DPH, přičemž česká daňová soustava je asi sto osmá nejkomplikovanější na světě. Proto je tady návrh Občanské demokratické strany, abychom u těch daní, kde to je možné, reálné a zjednodušuje to český daňový systém, přišli s tímto návrhem.

Druhý dopad, na který upozorňoval pan ministr Herman i pan zpravodaj, je dopad na hospodaření, na státní rozpočet. Vyčíslené dopady jsou zhruba 9,3 mld. korun. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale při ekonomickém růstu, který bude významně vyšší než Ministerstvem financí předpokládaných 2,5 % - tam si pan ministr Babiš vytváří minimálně 1% rezervu, což je asi 13 mld. korun -, se to dá zvládnout velmi elegantně, velmi lehce. A tato veskrze nepotřebná daň se může zrušit. Podpořte to prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Pavel Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, tady se také ukazuje v této debatě, jak jsou různé přístupy, různé metry, ať už zprava, nebo zleva. Když jsme tady hovořili o karenční lhůtě, tak 9 mld. byla dramatická ztráta a dramatický propad, zatímco teď - dobře, tak 18 nebo kolik procent nákladů, v čistém je to přes 7 mld... To není vůbec nic. To státní rozpočet unese. Takže tady jsou rozdílné přístupy.

Já bych ale vzal za bernou minci spíše to, co tady řekl pan ministr, že Evropská unie má připomínky, že v České republice je neobvykle nízké zdanění majetku. A tak jsem připraven hlasovat samozřejmě pro návrh na zamítnutí, ale kdyby se to nepovedlo zamítnout, potom budu vážně uvažovat o tom, že já nebo některý z mých kolegů připravíme návrh na progresivní daň i v tomto směru, protože to by pak bylo spravedlivé a mohlo by to vyřešit evropské připomínky k nízkému zdanění majetku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Chci se zeptat, pane předsedo. Dáváte tedy návrh na zamítnutí, nebo pouze se připojíte, když ho někdo podá?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já ho teď právě podávám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Podáváte návrh na zamítnutí. (Poslanec Kováčik souhlasí.) Děkuji. Další zde mám dvě faktické poznámky. Předtím přečtu jednu omluvu. Od 17.40 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Adam ze zdravotních důvodů. A nyní faktická poznámka pan předseda Stanjura a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak dneska máme takový pěkný pravo-levý střet a já myslím, že to je dobře. Ale pan předseda Kováčik to nepochopil úplně dobře, já se omlouvám. Částka je přibližně stejná. Ale vy navrhujete, aby tu částku nesli zaměstnavatelé, a ne státní rozpočet. A my navrhujeme ty peníze nechat daňovým poplatníkům na úkor státního rozpočtu. Takže my jsme neříkali nic o tom, že to dramaticky zasáhne státní rozpočet. Já jsem se jenom ptal, kdo to zaplatí, a v té debatě zaznělo, že to budou zaměstnavatelé. I když ta částka je podobná.

Takže vy navrhujete - a s vámi sociální demokraté, teď nevím přesně, kdo ještě s vámi hlasoval u toho předchozího bodu nebo u toho dnešního prvního bodu, ale klub sociální demokracie bezesporu ano na rozdíl od klubu hnutí ANO - vy navrhujete o 9 mld. zvýšit daňové zatížení a my navrhujeme snížit daňové zatížení o 9 mld. To je opravdu diametrální rozdíl. Nejsou ty návrhy totožné v tom, že každý z nich by dával daňovým poplatníkům 9 mld. Kdyby to tak bylo a vy byste navrhli např. snížení pojištění, tzn. daňovou úlevu pro daňové poplatníky ve výši 9 mld., tak byste s největší pravděpodobností měli naši podporu a ne naši kritiku. Takže opravdu je rozdíl, jestli beru daňovým poplatkům - to jste navrhli vy s podporou sociální demokracie, nebo dávám daňovým poplatníkům - a to navrhujeme my. Číslo je přibližně stejné, ale znaménko je opačné - plus a nebo minus.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já musím zareagovat přece jenom na kolegu Kováčika. Kohokoli se zeptáte, kdo navštívil v minulosti v několika dekádách po sobě s nějakým odstupem Paříž, tak vám řekne, že situace se tam zhoršuje. Situace se zhoršuje proto, že tam dochází k něčemu, k čemu tady pan kolega Kováčik vyzývá. To znamená, kdo má majetek, musí být trestán opakovaně daněmi, zdaněním. Vždyť přece když si vyděláte peníze, tak už jsou zdaněné. Stavíte, platíte daně. A ve Francii už došla situace tak daleko, že si určitě všimnete těch ošuntělých domů. A co nám tam bylo řečeno, tak i zejména mimo Paříž se dostali majitelé nemovitostí do situace - ne že nemají na investice, oni nemají ani na prosté zaplacení těch nehorázných daní. Jestli chcete tyhle experimenty tady zkoušet, tak vás upozorňuji na rozdíl od kdysi bohaté Francie, že pošlete tuto zemi do kolen! Neskutečným způsobem. Útok na střední třídu, na ty, co něco vlastní, to je už ta poslední kapka, kterou když tady někdo zcela vážně myslí - a já se nebavím o těch superzbohatlících, protože jestli se něco má zastavit, tak jsou to transfery na zbytečných dotacích, vysávání veřejných peněz na tyto nesmysly. Ale proboha, jestli chcete ještě sahat na majitele nemovitostí... Já si myslím, že nemovitosti v České republice, zejména domy, jsou v takovém stavu, že se ještě ze socialistické péče nestačily vzpamatovat. A když tohle slyším, tak se přiznám, že vidím rudě, ale zcela jinak než asi kolega Kováčik. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik a připraví se pan poslanec Novotný. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych v té diskusi možná pro upřesnění. Ano, jde o pravo-levý střet. Jestliže pravice navrhuje pokud možno co nejméně daní, tak ale je třeba si říci, že bude-li co nejméně daní, bude také co nejméně na veřejné služby. Bude co nejméně na výstavbu komunikací, údržbu komunikací, bude co nejméně na údržbu našich měst a obcí, bude co nejméně na školství, na vzdělávání, bude co nejméně na zdravotnictví a na řadu dalších věcí. Přístup KSČM je, a s tím se netajíme a tajit nebudeme a naše návrhy v tomto směru také jdou, že je třeba, aby to bylo doopravdy spravedlivé, progresivní zdaňování. Jde o to, že někdo holt užívá větší část té společné zahrádky, větší záhon na té společné zahrádce a má z toho tedy potom také větší výnos, a tudíž se sluší, aby také do toho společného hrnku přispěl trošičku více než ti ostatní. Zatímco pravicový přístup je škrtit ty nejchudší, tak levicový přístup je tato spravedlnost. To si myslím, že není nic proti údržbě nemovitostí. (Hluk zprava.) Ostatně řádný hospodář udržuje nemovitosti správně. To není o tom, že bychom chtěli podrážet vlastníky rodinných domků atp. To jde mj. o to, že je třeba zastavit ty nesmyslné transfery, které jdou od nás do zahraničí. Například.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný a po něm pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, ve vystoupeních mých předřečníků tady několikrát zazněla argumentace, že by souhlas s tímto naším návrhem také znamenal to, že bychom se vydali proti směru doporučení Evropské unie z hlediska naší daňové soustavy a její struktury, typu daní, které vnímáme. Já myslím, že je občas potřeba připomenout, že fiskální politika jako taková je ještě jednou z mála věcí, kterou je tento parlament stále ještě parlamentem suverénním z hlediska rozhodování. A v tomto směru chci jenom sám za sebe říct, že mně toto doporučení Evropské unie vůbec nezajímá. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP