(19.00 hodin)
(pokračuje Nováková)

Závěrem bych si chtěla ještě připomenout, že si dovedu představit, že by se ten významný den mohl jmenovat trošku jinak, protože za mě principiálně jenom to, že se spojí dvě dynastie, to automaticky nemusí přinést pozitivní výsledek, ale implicitně chápu, že tam je obsaženo to, že je to otevření našich dveří a definitivnější připojení se k Evropě. Rozhodně se domnívám, že všechny navržené, nebo alespoň dvě navržené novely do zákona o státních svátcích by měly být prodiskutovány v garančním výboru. Děkuji.

A omlouvám se vaším prostřednictvím panu poslanci Jandákovi, který to všechno ví. (Poslanec Jandák z lavice: Já to beru, paní kolegyně!)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Novákové. S další řádnou přihláškou pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v kontextu toho, co jsem tady slyšel, vnímám jako daleko významnější třeba den, kdy bychom mohli řešit Karla IV., jak tady mí předřečníci naznačili. Z toho důvodu po nastudování stanoviska vlády navrhuji zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Oklešťkovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, i s ohledem na to, že jsme si prodloužili dobu jednání, budu velmi stručná. Také jsem jednou z těch, kteří spolupodepsali návrh zákona. Myslím si, že jde o významný den. Samozřejmě pohledy na to se můžou lišit i podle toho, jaký úhel hodnocení zvolíme. Mrzí mě velmi, že jsme takto prioritně nezařadili druhý návrh, který se týká změny názvu 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii, protože si myslím, že je to logické, aby takovýto zákon, když už jsou zde dva poslanecké návrhy na změnu, se projednával v Poslanecké sněmovně najednou. Takže spíš využívám tohoto místa k určitému apelu, abychom na některé z nejbližších schůzí i vzhledem k blížícímu se datu 17. listopadu alespoň začali projednávání tohoto poslaneckého návrhu a potom ve výborech oba návrhy spojili. Jinak samozřejmě v souladu s tím, že jsem tento návrh zákona spolupodepsala, se přimlouvám za přinejmenším jeho pozitivně neutrální projednání s propuštěním do dalšího našeho posuzování, do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Válkové. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já už opravdu nebudu zdržovat. Jen jsem chtěl přesvědčit všechny ostatní, aby zvážili, protože už nebudeme mít moc příležitostí, kdy se vážně věnovat významnému výročí 700 let narození Karla IV. v Poslanecké sněmovně a něco udělat pro to, aby Poslanecká sněmovna tenhle okamžik připomněla. Myslím si, že pustíme-li to do druhého čtení, tak tu šanci rozhodně máme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak rozpravu... Pardon, pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Moc děkuji za udělení slova. Myslím si, dámy a pánové, že opravdu by to mělo mít šanci, aby to prošlo do druhého čtení. A pak samozřejmě po odborných diskusích na výboru nebo výborech, tak se rozhodlo o tom, jestli ano, nebo ne. Tento návrh nepřináší žádnou finanční zátěž, a jak zde bylo předřečníky několikrát řečeno, tak česká historie má samozřejmě významné dny, ale většina významných dnů se váže na novodobou historii. Ale myslím si, že i s přihlédnutím na současnou dobu, na to, kdy si myslím, že se všichni snaží, abychom měli opět hrdost a abychom si opět budovali ten pocit, tak že tento návrh, který opravdu velkým způsobem ovlivnil nejenom naši českou historii, ale historii celé Evropy, tak vás ještě jednou požádat o to, abyste šanci tomuto návrhu dali a nechali ho projít do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Já tedy rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Já bych vám ještě udělal takovou kratinkou exkurzi do historie. Chtěl bych vám připomenout, že manželé Eliška a Jan měli několik dětí, myslím že šest, že tam pak byly problémy. A nejstarší Jitka se stala manželkou krále Jana II., francouzský král to byl. A jejich syn Karel V. se stal francouzským králem. Další syn těchto dvou manželů Jan Jindřich, po otci Jan, po dědovi Jindřich, byl otcem Jošta, který se stal římským králem. Takže ta rodina, Jan a Eliška, "vyprodukovali" veliké postavy evropských dějin. Proto vás prosím i s přihlédnutím k tomu, co navrhuje pan poslanec Bendl, propusťte tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Závěrečné slovo pana zpravodaje, má-li zájem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákon o státních svátcích dělí dny s důležitým významem pro naši vlast do tří kategorií, to už jsme tady slyšeli. Na státní svátky, ostatní svátky a významné dny. V každé z těchto kategorií nalezneme události, které jsou pro naši zemi důležité. Jednou z nich je bezesporu i svatba Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským. Ano, jistě se najdou mezi námi tací, kteří v souvislosti s Karlem IV. například naleznou i jiné významné dny, kupříkladu den jeho narození. Stejně budou někteří přesvědčeni, že v dějinách českých zemí nalezneme i důležitější události než sňatek Elišky Přemyslovny. Já ovšem na tomto místě nechci vést debatu o tom, jaká událost našich dějin je významná a jaká méně. To přenechme historikům. Za sebe mohu pouze stručně říci, že sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským vnímám jako událost, která zcela jistě ovlivnila směřování českého státu. Proto s jejím zařazením mezi významné dny nemám zásadní problém. Jsem ale velmi zvědav, jaký názor v plénu nakonec převládne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A my se to snad konečně dozvíme, jaký názor v plénu převládne To byla závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Přivolám naše kolegy z předsálí. Padl návrh pana poslance Oklešťka na zamítnutí předloženého návrhu. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP