(17.20 hodin)
(pokračuje Laudát)

Bohužel, a možná že to je i pro poslance ANO, nevím, co budou říkat při příštích parlamentních volbách na náměstích, ale my skutečně máme hodně svázané ruce evropským právem. Nemůžeme si schvalovat, co chceme. Jsme hodně svázáni nejenom v této komoditě, ale v řadě dalších. To znamená, musíme poměřovat jednotným evropským trhem. A to už nemluvě o daňové konkurenci a jiné konkurenci, konkurenci prostředí. Tam dokonce musíme poměřovat s celým světem, protože žijeme v éře globalizujícího se světa.

Pokračuji dále ve stati profesora Michala Mejstříka. "Z výše uvedených důvodů začal být připravován návrh zákona o dani z hazardních her, návrh zákona o hazardních hrách a návrh novely, kterou se mění některé související zákony. Nicméně sada těchto předpisů s původně plánovanou a Evropskou komisí deklarovanou účinností od 1. 1. 2016 byla schválena vládou a poslána do Poslanecké sněmovny teprve v červenci 2015. Existuje tak zde i vzhledem k nutnosti notifikace předpisů Evropskou unií, jak již i Ministerstvo financí připustilo, vysoká pravděpodobnost odložení účinnosti výše uvedeného balíku zákonů na rok 2017. Zde je odkaz na záznam z tiskové konference Ministerstva financí, aktuální stav regulace hazardu 27. 3. 2015. V reakci na toto riziko a s ním související ohrožení zvýšení příjmů z loterií a jiných podobných her pro rok 2016 byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložena novela zákona o loteriích a jiných podobných hrách panem poslancem Volným, dále 'návrh Volného', která zvyšuje odvod z loterií o pět procentních bodů na 25 % a zdvojnásobuje paušální poplatek za jeden den provozu výherního automatu z 55 korun na 110 korun."

V tomto punktu odskočím. Ptali jsme se náměstkyně Hornochové zaskakující za náměstka Závodského, předpokládám, že ještě je náměstkem, dotazovali jsme se, zda tento ekonomický přístup nepovede k přesunu hazardu právě do šedé zóny, to znamená k nelegálnímu hazardu. Byli jsme ubezpečeni, nikoliv věcně, ale pouze slovně, že Ministerstvo financí disponuje analýzou, že podrobně věc promýšlelo a že tato situace nenastane.

Pokračuji dále ve stati profesora Mejstříka. "Z dalších klíčových návrhů v oblasti právní úpravy provozování loterií a jiných podobných her je první návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách předložený panem poslancem Bartoškem ze dne 10. 7. 2015, dále 'Bartošek 2015A'. Ten oproti návrhu Volného naopak cílí na úpravu věcných charakteristik podnikatelského prostředí a daňovým otázkám se nevěnuje. Druhý návrh pana poslance Bartoška ze dne 20. srpna 2015, dále 'Bartošek 2015B', je již komplexnější, tj. počítá jak s úpravou prostředí a uvedením do souladu české legislativy s legislativou EU..." (Odmlka, v lavicích ČSSD spolu diskutují poslanci.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Velmi se omlouvám. Milí kolegové, poprosím, abyste své hovory přenesli do kuloárů. Děkuji. Prosím, pokračujte, pane poslanče. (Poslanec Jandák z místa: Jsme zoufalí!)

 

Poslanec František Laudát: Také se domnívám, že vládnutí této koalice je zoufalé, jak slyším z kuloárů, nicméně bohužel voliči ještě na to nepřišli. Bude to chtít zřejmě nějakou setrvačnost.

Jestli dovolíte, pokračoval bych. U toho Bartošek 2015B má pan profesor Michal Mejstřík poznámku pod čarou. "Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 437." Tudíž ještě zopakuji, oproti návrhu Volného naopak cílí na úpravu věcných charakteristik podnikatelského prostředí a daňovým otázkám se nevěnuje.

Druhý návrh, jak jsem už citoval, pana poslance Bartoška ze dne 20. srpna 2015 je již komplexnější, ten počítá s úpravou prostředí a uvedením do souladu české legislativy s legislativou Evropské unie, tak s navýšením poměrné i pevné části dílčího základu odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení. VHP je výherní hrací přístroj. Takže z výherních hracích přístrojů.

Jenom podotýkám, že vás možná některé problematika nezajímá, nicméně já tady také nehlučím, toleruji, když někdo mluví. Víte, problém je, že tady podobně jako u prolamování limitů u poplatků za těžbu někdo něco nastřelí, pocitově, spontánně, aniž domýšlí důsledky svého chování. A kdyby všichni bývali mlčeli a zdražil se poplatek za těžbu na desetinásobek, s kterýmžto návrhem přišel pan ministr financí, tak už nemáte jak v OKD, tak v Mostecké uhelné co zachraňovat. A ono tady to bude podobné. Někdo bude muset potom případně, jestliže tady schválíme novelu, která nebude promyšlená, někdo bude muset potom řešit, jak zlikvidovat obrovský rozsah černého hazardu. Takže já skutečně nevím. Prostě já kdybych vládl, tak bych každý krok promýšlel a chtěl bych nést za něj odpovědnost. A s maximální mírou jistoty, že co udělám, s čím přijdu, že to také bude fungovat. Ale tohle asi není případ některých sociálních demokratů.

Pokračuji dále ve stati pana profesora Michala Mejstříka, pokud dovolíte. "Na tomto místě je třeba zmínit základní pravidla ekonomické teorie regulace, a to, že kvalitní regulace by měla být stabilní, kontinuální a předvídatelná. Nadměrná frekvence změny nedokonalých předpisů indukuje značné regulatorní riziko. Časté přizpůsobení se změnám předpisů jde na úkor přizpůsobování se tržním změnám a je mimořádně nákladné. Podnikatelé de facto nastaví systém určitým způsobem, přičemž následuje šok s potřebou a náklady na přenastavení." Dodávám tohoto systému.

Pokračuji. "Dominovat by však mělo přizpůsobování se dynamickým tržním změnám, neboť zde spočívá jádro konkurenceschopnosti. Právní systémy již začaly generovat tzv. zpětnou vazbu k regulatory contract branch, tj. v okamžiku, kdy dochází k hrozbě porušení soukromovlastnických práv vyvolaných nedokonalou právní úpravou regulace, která způsobuje škody, mohou osoby podnikající v prostředí dokonalejšího soudního systému takovéto škody formou odškodnění začít soudně vymáhat, pokud se cítí jako poškozená strana. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP