(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A ještě usnesení hospodářského výboru, jestli vás mohu požádat.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Ano, děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje, zpravodajské zprávy poslance Ladislava Velebného a po obecné a podrobné rozpravě tento sněmovní tisk 444 dne 2. září 2015 na 25. schůzi doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 444 ve znění schválené legislativně technické připomínky, která zní: V bodě 13 § 8 odst. 1 se za slova "tržní sílu" doplňuje slovo "se". To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. První je paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Laudát. Omlouvám se, paní poslankyně. Slovo má paní poslankyně Černochová s přednostním právem. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mě překvapilo, a musím říci nemile, že tady nesedí pan premiér, který je předkladatelem toho návrhu, ale sedí tady pan ministr. Nevím, z jakého důvodu se tak děje, a proto navrhuji procedurální návrh, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste se přihlásili svými kartami. Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců v jednacím sále.

 

Pro pořádek zopakuji, o čem budeme hlasovat. Je zde procedurální návrh paní poslankyně Černochové, která navrhuje, aby tento bod byl přerušen, a to do doby, než se jeho projednávání bude účastnit pan premiér Bohuslav Sobotka jako předkladatel.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 26, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 34, proti 69. Výsledek hlasování je, že tento procedurální návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v projednávání. Vracím se tedy zpět do obecné rozpravy, kterou jsem otevřel. Jako první vystoupí paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svých minulých vystoupeních jsem se opakovaně ptala na to, co stojí za vynětím dodavatelů z této novely. Uspokojivé odpovědi jsem se bohužel nedočkala. V zásadě bylo řečeno, že dodavatelé se v takových situacích, které by vyžadovaly regulaci, neocitají. To ale vzhledem k informacím, které proběhly tiskem, neobstojí.

Například Mladá fronta DNES psala 4. září, že podle analýz jsou výrobci některých druhů potravin výrazně silnější než největší řetězce. Zatímco největší dodavatel minerálních vod na tuzemský trh ovládá 55,6 % trhu, trojice největších řetězců má dohromady pouze 27,1 %. Jen o něco málo nižší podíl než u minerálek má největší pivovar, dodavatel sušenek, tuků či kávy. Že tedy i dodavatelé mohou disponovat významnou tržní silou, zdá se ve světle těchto studií nepochybné. Kladu si proto otázku, jaké skutečné důvody vedly k vynětí dodavatelů z regulace. Na tuto otázku odpověď nečekám. Ale pokud bude vládní koalice dál trvat na nezahrnutí dodavatelů, bylo by korektní v rámci novelizace změnit název zákona, o kterém tu diskutujeme. Místo zákona o významné tržní síle by bylo příhodnější hovořit o zákonu proti malým obchodníkům, jejichž postavení bude tváří v tvář velkým dodavatelům slabé, a tato vláda s tím přes opakovaná upozornění nechce nic dělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Laudát. Připraví se paní poslankyně Havlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já myslím, že u věcných návrhů jako byl ten předchozí, jsem vám předvedl, že je podporuji a mám na mysli dobro této země a že to je racionální a pomůže to věci. Ale co se týká tohoto zákona, tak přece jenom trošku zrekapituluji dosavadní průběh vyjednávání.

V tuto chvíli regulaci tržních vztahů má ve svém resortu ministr průmyslu a obchodu. Tato novela byla vypracována jedním členem ODS na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, takže je to z dílny pana Rafaje, s tím, že neumí jaksi využívat stávající normy. Jeden významný činitel hnutí ANO v televizi diváky a všechny uklidnil tím, že ten zákon není třeba novelizovat, takže takto obelhal národ, aby pak řekl později, že vlastně tam byl jako občan nebo poslanec, kdežto tady potom bude hlasovat jako koaliční poslanec. Takže výborné.

Já jsem se dozvěděl z médií - a pan premiér, já to považuji od něho za velký faul, že tady není - bylo zběsile rychlé projednávání na narychlo svolaném hospodářském výboru, jestli se nemýlím, tak to bylo asi 10. července, když tak mě opravte, a bylo to krátce potom, co pan premiér se nechal slyšet, že zřejmě ti, co tady blokují tento zákon, tak za nimi stojí různé tržní řetězce a že to není normální. Shodou okolností poté, co se setkal s představiteli svazu dodavatelů, té komory, které předsedá pan Toman. Když jsem se ho na hospodářském výboru - mě se tohle dotýká, protože patřím k častým vystupujícím v této záležitosti a před léty už jsem tady navrhoval zrušení tohoto zákona jako celku, protože ten byl za takové podivné situace, kdy nevládní koalice nabyla trochu navrch a tady protlačili tento zákon, dneska říkají, že je špatný, tak jsem se pana premiéra dvakrát opakovaně zeptal, protože podle toho, co vyšlo na veřejnost, tak ten návrh z dílny pana Rafaje byl tak, že řešil obě strany tržních vztahů, to znamená jak stranu dodavatelskou, tak stranu obchodní, prodejců. No tak jsem se ho zeptal, zda může tedy konečně říci, ve které fázi a kdo, ať už na vládě, nebo v rámci připomínkového řízení, tu jednu stranu atrofoval, to znamená najednou zmizela. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP