(Jednání pokračovalo v 0.05 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Uplynula doba, na kterou bylo jednání přerušeno, a pan předseda Kalousek může pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ani nevíte, jak rád bych, pane předsedo, ale přiznám se, že nemohu. Úcta k Poslanecké sněmovně, jejímž jsem členem a jejíž usnesení je pro mě zákonem, mi v tom zabraňuje. My jsme si totiž svým usnesením stanovili, a ta formulace je - a teď budu citovat zcela přesně - že prvním bodem ve středu bude bod 145. Je to třetí čtení a lhůta uplyne až v 9 hodin. Dřív se hlasovat nemůže. A neboť už je středa, nemůžeme jednat. Je středa, prvním bodem ve středu je bod 145. Nemůžeme jednat o bodu 28, pokud jsme si svým usnesením schválili, že prvním bodem ve středu je bod 145. To bychom porušili své vlastní usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je samozřejmě váš názor, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ale to je pravda, pane předsedo. (Pan předseda: Prosím?) To je pravda, pane předsedo. Pane předsedo, já to říkám - ani nevíte, jak rád bych pokračoval. (Smích.) Já to říkám z úcty k vám, vy už jste se dopustil jednoho těžkého lapsu, kdy jste svolal mimořádnou schůzi na čtvrtek na devátou hodinu, a myslím si, že to bylo docela zásadní porušení zákona i parlamentarismu, a já se odmítám podílet na dalším porušování usnesení Poslanecké sněmovny. Nepochybně je středa a usnesení Poslanecké sněmovny jasně říká, že první bod ve středu bude bod 145. Je to třetí čtení. (S důrazem:) Kdybychom, kolegyně a kolegové, měli lhůtu mezi druhým a třetím čtením, tak bychom teď mohli přerušit a začít hlasovat o bodu 145 a já bych pokračoval. Ale to nemůžeme, protože lhůta mezi druhým a třetím čtením nám uplyne až v 9 hodin. My nemáme šanci. Já bych mluvil, až bych brečel! (Smích, řečník se směje rovněž.) Ale my prostě nemůžeme!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já se vás chci zeptat, zda něco navrhujete.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, já vás upozorňuji na to, že jako předsedající jste povinen dodržet podle mého názoru usnesení Poslanecké sněmovny, které říká, že první bod ve středu, o kterém budeme jednat, je bod 145, a prosím, abyste jako předseda Poslanecké sněmovny naplnil usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, protože jsem očekával tento argument, který není vaším originálním výmyslem, ale autorem je někdo jiný, ale nebudu jmenovat autora, který s tím poprvé přišel, konzultoval s legislativou a bylo mi sděleno, že jednací den začíná v 9 hodin ráno. (Potlesk v levé části sálu.) Tudíž já jsem přesvědčen, že jednat můžeme dále. A ptám se, zda v této souvislosti něco navrhujete.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Naplňujete mě nadějí, pane předsedo, protože to vypadá, že bych mohl pokračovat, kdybyste -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud nevznesete námitku proti mému postupu, tak zcela jistě.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybyste měl pravdu. Já nevznesu námitku. Nevznesu námitku proti vašemu postupu, protože respektuji vaši odpovědnost. Vy jste konzultoval s legislativou. To je sice možné. Já jsem také konzultoval. Kdyby bylo v usnesení, které jsme přijali, že prvním bodem jednacího dne ve středu - jednacího dne ve středu bude bod 145, měl byste pravdu. To usnesení zní - první bod ve středu. Ne jednacího dne. Ve středu. A nepochybně je středa.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já jsem sdělil Sněmovně, jaký je můj názor jako předsedajícího schůze. Registruji tady žádost pana kolegy Sklenáka o vystoupení, které samozřejmě je možné, pokud... Ano. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a prosím pana předsedu Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já se ztotožňuji se stanoviskem pana předsedy Sněmovny, ale pokud by Sněmovna byla jiného názoru, tak potom mohu nabídnout jinou proceduru. A pokud bychom přistoupili na to, že tedy před 10 minutami začal nový jednací den, tak bezesporu platí jednací řád v tom smyslu, že první půlhodinu je možné měnit program schůze. Takže v tom případě bych navrhl, abychom jako první bod dnešního dne zařadili bod, který právě probíhá, návrh zákona o loteriích. Takže to by byl možný postup. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já upozorňuji, že nepřipustím faktické poznámky, protože není rozprava, pouze v případě, že by šlo o procedurální návrhy. Hlásí se pan místopředseda Filip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP