(0.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní a pánové -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid, protože se tady jedná o procedurální materii, tak abychom slyšeli argumenty. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Minulý týden jsem tady připomínal, že málokdo z vás stál tolikrát před Ústavním soudem České republiky ve věci dodržování procedury v Poslanecké sněmovně. Tak já připomínám, že ani usnesení Poslanecké sněmovny nemůže změnit zákon. V tomto ohledu tedy připomínám, že zákon říká, že jednací den začíná v 9 hodin ráno. Vaše hlasování, které je sice možné, ne příliš standardní, bylo zavedeno v temných dobách vlády Mirka Topolánka, Miroslava Kalouska, Petra Nečase a Miroslava Kalouska, bylo, že se může jednat i po půlnoci. Já znovu připomínám, že tak to není. Jednací den prostě končí dvanáctou hodinou a v tomto ohledu zejména pro zaměstnance Poslanecké sněmovny platí přestávka mezi dvěma směnami podle zákoníku práce a ta je nejméně devět hodin. Beru si tady jako rukojmí - promiňte mi to - pana předsedu výboru pro sociální politiku, který o tom něco dobře ví.

Proto říkám, že hlasování, kterým prodloužíme jednací den po půlnoci, je možné, jestliže proti tomu nikdo nevznese námitku. Jestliže byla vznesena námitka, tak v tomto ohledu podotýkám, že nemůžeme pokračovat po dvanácté hodině v noci, tedy od nula nula jedna vteřina, ale můžeme pokračovat až v devět hodin ráno. Nerad, ale musím toto připomenout a v tomto ohledu tedy namítám, že jakékoliv pokračování po dvanácté hodině - a prosím, pamatujme si to ne pro tento případ, ale pro jiné případy - není možné.

Děkuji vám. (Potlesk zejména v lavicích nalevo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vzhledem k tomu, že jsem avizoval svoje stanovisko, že nechám pokračovat jednání schůze, tak se ptám, zda formálně uplatňujete námitku proti mému postupu. (Ano.) Ano, dobře.

V tom případě o námitce rozhodneme hlasováním. Hlasování zahájím a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti postupu předsedajícího. Pardon, jakkoliv jsem již zahájil hlasování, tak vyhovím žádosti o odhlášení, která byla vznesena v půlce hlasování. To hlasování prohlašuji za zmatečné. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti tomuto postupu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 33. Přihlášeno je 118, pro 37, proti 69. Tato námitka nebyla přijata, budeme pokračovat.

 

Tím jsme se vypořádali s procedurou a prosím s přednostním právem za klub ODS paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, co tady zaznělo, a já nemám důvod nevěřit zkušenému kolegovi panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny, chci se poradit se svými kolegy a žádám o přestávku na klub ODS v délce dvě hodiny.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Kolega Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobré ráno, kolegyně a kolegové. I my se potřebujeme poradit v délce dvou hodin na poslaneckém klubu. Děkujeme. (Hlasité reakce poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím kolegy, aby na řečníka nepokřikovali a nechali ho dokončit jeho vystoupení.

 

Poslanec Marek Černoch: Od 2 hodin a 15 minut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, v tom případě se sejdeme ve 4 hodiny 15 minut. Pane kolego, já jsem přerušil jednání Sněmovny s tím, že se sejdeme ve 4 hodiny 15 minut. (Smích, potlesk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Teď z úcty k těm zaměstnancům, z kterých vy si tady děláte legraci. Pro ty zaměstnance si vám dovoluji říct, že sem napochoduji ve 4.15 a požádám o přestávku na poradu poslaneckého klubu v délce 1 hodiny 50 minut, neboť díky paní kolegyni Jermanové nemám hodinu čtyřicet, ale hodinu padesát. Děkuji.

(Poslanci reagují z lavic: Je nový den.) V rámci jednoho jednacího dne. Nemůžete jednou jednací den mít a potom zase nemít. To dělává šéf a vy byste to ještě dělat nemusel.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. To by znamenalo, že by k těm dvěma hodinám přibyla ještě hodina čtyřicet, což je ten čas, který zbývá... V tom případě asi... Já jsem sice řekl, že se sejdeme, právě že jsem schůzi ještě nepřerušil. Takže z úcty k nám všem, abychom zachovali důstojnost, ukončím dnešní jednací den a sejdeme se v devět hodin vlastně již dnes ráno. Takže schůze bude pokračovat v devět hodin.

 

(Jednání skončilo v 0.17 hodin 7. října.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP