(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jako první oznámil kartu náhradní pan poslanec Rykala, má náhradní kartu číslo 6, a pan poslanec Velebný má náhradní kartu číslo 11.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti z jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jiří Běhounek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Milan Brázdil bez udání důvodu, pan poslanec Ivan Gabal ze zdravotních důvodů, paní místopředsedkyně Jaroslava Jermanová do 12.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Michal Kučera do 13.00 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Květa Matušovská z osobních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová od 17.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Igor Nykl do 13.00 hodin z rodinných důvodů, pan poslanec od 14.00 do 16.00 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lukáš Pleticha od 13.00 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Válková ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Vozdecký ze zdravotních důvodů a pan poslanec Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z pracovních důvodů, pan ministr dopravy Dan Ťok z důvodů zahraniční cesty a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 145 z bloku třetích čtení, je to sněmovní tisk 445, u něhož byly splněny veškeré zákonné lhůty. Poté bychom se zabývali dalšími pevně zařazenými body 6, 36, 75, 64, 69, 70 a 67, sněmovní tisky 461, 571, 610, 451, 501, 574 a 611. Ve 12.55 hodin bychom projednali pevně zařazený bod 181, je to volební bod, ustavení stálé komise FAÚ. Připomínám, že ve 14.30 budeme pokračovat pevně zařazenými body 9, 10 a 59.

O slovo s přednostním právem se přihlásil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, po něm předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já bych chtěl ctěnou Sněmovnu požádat -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale je to tu jak v židovské škole. A to už je tedy pořádný rámus. Prosím pány poslance, aby se ztišili, a vás prosím, abyste přednesl svůj návrh. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Chtěl bych ctěnou Sněmovnu požádat o zařazení bodu číslo 22, aspoň doufám, že je to bod číslo 22, po těch změnách, jak se to posouvá. Každopádně sněmovní tisk číslo 465, což je novela o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků ve druhém čtení, a to hned po skončení třetích čtení jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Po skončení třetích čtení. Ano. Děkuji. S další přihláškou s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Promiňte, jsem si naprosto jist, že v židovské škole to nemohlo nikdy vypadat hůř než ve škole, kde třeba vy jste učil. Já vás moc prosím, abyste nepoužíval těchto výroků. Já vás dobře znám a vím, že jste to tak nemyslel. Ale i když jste to tak nemyslel, tak jste to řekl fakt blbě. A prosím, abychom se všichni podobných výroků vyvarovali.

Dámy a pánové, Já mám jediný návrh. Protože jsem včera viděl na některých tvářích zklamání, že se nám nepodařilo projednat návrh pana poslance Volného, a chci být vstřícný, tak já to sice nenavrhnu, ale pokud by kdokoli z vás dnes navrhl pokračování sněmovního tisku, který předložil pan poslanec Volný, místo té balkánské supernovinky, říká se tomu elektronická evidence tržeb, tak my to rád podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi a obdivuji jeho pedagogický talent. Jako pedagog se před ním skláním, protože Sněmovnu skutečně utišil jeho návrh. Děkuji.

Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí k programu. Není tomu tak.

 

Přivolám našeho kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Miholy, který chce zařadit bod číslo 22 sněmovní tisk 465, novela zákona o nezákonně vyvezených kulturních statcích, po třetích čteních, tj. jako dnešní druhý bod, protože třetí čtení máme pouze jedno. Je to tak?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhy ke změnám programu. Ještě tady mám jednu omluvenku, paní poslankyně Gabriela Hubáčková se omlouvá dnes od 9.00 do 13.00 hodin z osobních důvodů.

 

Prvním bodem našeho jednání tedy bude bod číslo

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisk 445/6, doručeny vám byly dne 18. září 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 445/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Cílem uvedeného návrhu je především implementace směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytvoření podmínek pro adaptaci nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. Předložený návrh dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Ve vztahu k implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů považuji za důležité vás informovat, že Česká republika v těchto dnech obdržela od EK formální upozornění ve věci opožděné transpozice této směrnice. Jedná se o tzv. nenotifikační řízení o porušení smlouvy dle čl. 258 Smlouvy o fungování EU. Je proto nanejvýš žádoucí, aby transpozice byla dokončena co možná nejdříve.

Ve druhém čtení bylo uplatněno k tomuto návrhu zákona 38 pozměňovacích návrhů. K pozměňovacím návrhům se vyjádřím při debatě o jednotlivých návrzích v průběhu hlasování. (V sále je rušno.)

Obsahově je lze rozčlenit následovně. Předmětem uplatnění pozměňovacích návrhů je jednak rozšíření okruhu subjektů, jež budou moci působit jako orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to i na nestátní subjekty, které splňují zákonem stanovené podmínky. Další pozměňovací návrhy směřují ke zpřísnění podmínek pro provozování organizovaných prodejních akcí, tzv. šmejdy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP