(10.30 hodin)

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, poslouchala jsem pozorně své předřečníky. Na něco navážu, ale jinak jsem si připravila devět stránek, ale slibuji, že přeskočím mnohé věci, protože podstatné z mých připomínek, argumentů zde řekl již pan poslanec Vilímec. Na toto téma zde ještě dál pohovořím.

Jak už zde bylo řečeno, tak tato novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu již navazuje na ústavní zákon, který, jak bylo sděleno, nyní leží v Senátu, kde ho projednával jak výbor ústavněprávní, tak i právě výbor, který je adresný s naším výborem pro veřejnou správu. Jenom na úvod říkám, že jak jsem si všimla v podkladech tohoto zákona, tak je organizačním výborem přikázán kontrolnímu výboru. A určitě tak jak celou dobu zde bylo zejména poukazováno na územní samosprávné celky, tak si myslím, že by měl být, až k tomu dojde čas, přikázán také výboru pro veřejnou správu, protože tam zejména bude směřovat moje řeč, argumenty, kterými zde budu nyní navazovat.

Obce i kraje opravdu podléhají řadě kontrol. Líbil se mi, tedy líbil v uvozovkách, mně se to nelíbí, ale jak pan poslanec Vilímec zde mluvil o konkrétním případu, kde bylo těch kontrol osm a po dvou letech soudu nakonec obec soud vyhrála, tak je to zbytečně zmařený jak čas, práce lidí, tak i finanční prostředky, a o tom všem opravdu upozorňují jak orgány Svazu měst a obcí ČR, i sdružení malých samospráv, ale i Asociace krajů, a překrývají se ty kontroly. A také bych mohla vyprávět z vlastní zkušenosti i od ostatních starostek, starostů, co si prožili ve svých rozhodovacích procesech a jak kontroly, která jedna tvrdila ano, máte tady razítko, máte to v pořádku, přišla následující na stejnou věc, a už to bylo jinak.

Ještě se chci vrátit konkrétně k letošnímu dubnu tohoto roku. Devátého dubna tohoto roku jsme zde v Poslanecké sněmovně projednávali, byl to sněmovní tisk 530. Bylo to na základě doporučení výboru pro veřejnou správu a paní předsedkyně zde tehdy doporučila usnesení pro naši Sněmovnu. Každopádně to bylo na základě toho, že právě paralelně probíhá několik kontrolních činností několika institucí souběžně právě v územních samosprávách a dochází k té duplicitě, někdy triplicitě kontrol. Během jednání zde v Poslanecké sněmovně jsme všichni, kdo zde byli, jednohlasně podpořili usnesení, které bylo smyslem naplněno tím, že jsme uložili tímto usnesením vládě termín, a bylo to do konce prvního pololetí tohoto roku, aby vláda seznámila všechny poslance se stávajícím systémem kontrol ve veřejné správě. Bylo to hlasování číslo 164.

Ptám se, nevidím zástupce vlády, akorát pan ministr Dienstbier je tady, zda opravdu toto bylo ve vládě projednáváno, a ptám se tedy jednoho ministra, který je zde přítomný, zda opravdu toto ve vládě bylo projednáno. Termín byl, opakuji, do konce pololetí tohoto roku.

A tím navážu dále, vyberu si něco z toho, co bych chtěla zdůraznit ještě znovu, a některé věcí jsem slíbila, vynechám, protože bychom zde byli opravdu dlouho, možná až do oběda.

Tvrdím, že obce jsou i v současné době kontrolovány dostatečně, ale co možná zde ještě nebylo řečeno, na rozdíl od státu mají obce dobré hospodářské výsledky i bez kontroly NKÚ. Stejně jako v předchozích třech letech vykázaly i v roce 2014 obce jako celek bez Prahy rozpočtový přebytek. Druhým rokem po sobě se dokonce snížil jejich dluh. To vše v podmínkách, ve kterých nedošlo k tak výrazné změně na straně příjmů. To by asi místní přítomní poslanci, poslankyně, kteří mají zkušenosti v zastupitelstvech, mohli doložit, že ty příjmy opravdu nebyly, zejména začátkem roku, tak vysoké, a přesto přebytek rozpočtu obcí dosáhl 7,1 mld. Kč a celkové příjmy dosáhly výše 202,9 mld. Kč, což bylo o 5 % více než v roce 2013. Výdaje ale meziročně vzrostly o 9 % na 195,8 mld. Kč, a to vše bez dozoru NKÚ. Naopak stát, jehož rozpočtové prostředky NKÚ hlídá, vykazuje jednoznačně horší výsledky hospodaření. Navzdory růstu ekonomiky nevybírá efektivně daně a v době ekonomické konjunktury financuje vyšší výdaje zvyšováním svého zadlužení.

Chtěla jsem jenom upozornit na ekonomické výsledky hospodaření obcí a ty konkrétní případy, které opravdu během kontrol jsou. Nakonec při enté kontrole se zjistí u stejné věci, že to bylo špatně. Tak jenom chci říci možná takové zamyšlení. Dobře, kdyby zde byl nastaven jednotný systém, což je v důvodové zprávě tak označeno, že je to model jednotného auditu nakládání s veřejnými prostředky, s tím bych souhlasila. Ovšem za podmínek, že bude odstraněna ta duplicita.

A já bych, přiznám se, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, Stupčuku, že mně vaše odpověď na duplicitu, jak ji odstraníme, já jsem to nepochopila, protože to pro mě nebylo jasné, čím to bude odstraněno. V tom jsem se to nikde nedočetla, pročítala jsem si důvodovou zprávu a myslím, že by to chtěl slyšet každý z jakékoli samosprávy.

Pak jsem si ještě pročítala v důvodové zprávě, který rok budou které obce kontrolovány. Je to tam ve stupních podle počtu obyvatel, tak jsem si zjistila, že třeba město, kde já bydlím, že by na něm měla dojít řada v roce 2020. Je tam i napsáno v důvodové zprávě, jak budou přijímáni pracovníci. Jestli je to pravda, tak jsem se dočetla, že v příštím roce 10 nových pracovníků na NKÚ a postupně bude nárůst samozřejmě i finanční, čili to budou další dopady do rozpočtu, protože tak jak jsme i na výboru pro veřejnou správu o tom byli informováni, tak současný stav pracovníků NKÚ by nepokryl vše, co je plánováno právě v této novele zákona.

Možná bych ještě ráda slyšela jako další odpověď, jaké to přinese finanční zatížení nejenom v příštím roce, ale i ve střednědobém výhledu, a když bude zaručeno, že to bude jenom jedna kontrola, jedno razítko, tak myslím, že by proti tomu ani starostové, ale úředníci, kteří samozřejmě u toho musí být ve velkém počtu, hlavně projektoví manažeři, aby nebyli zdržování, to mohu podepsat. Jedna kontrola, jedno razítko a může to být Nejvyšším kontrolním úřadem.

Tímto vám děkuji moc za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Budeme pokračovat. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Chvojka. Připraví se pan kolega Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Budu relativně krátký a nebudu mluvit ani tak ke konkrétnostem toho zákona. Je samozřejmě správné, že se navrhuje zákon, který nějakým způsobem bude chtít více dohlížet na nakládání s veřejnými prostředky, a to je záměr, který podporuji. Určitě nepřekvapí to, co řeknu. Myslím si, že tento zákon by měl být projednán i v ústavněprávním výboru, protože je v zásadě projednáván na základě té změny článku 97 Ústavy, která je ještě v Senátu samozřejmě, ale ten si vyžádal, a je tomu tak správně, aby pro finální přijetí toho ústavního zákona, té ústavní změny byl znám i zákon, který tu změnu v Ústavě konkretizuje. Navrhuji ještě, aby tuto novelu zákona projednal ústavněprávní výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Chvojkovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zdůraznit, že tento zákon je velmi potřebný. Je velmi potřebný, jak již tady bylo řečeno, je to prováděcí zákon k ústavnímu zákonu, který jsme již schválili a odeslali do Senátu. Podstatné změny jsou v § 3 a v § 3a. Jedná se o to, aby kontrolní úřad mohl kontrolovat nakládání s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP