(10.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Pak jsou tam samozřejmě věci jako představa toho, že to rozšiřujete na školské právnické osoby. To snad už se bude chodit do mateřských školek na kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu? Připadá mi to někdy až úsměvné, kam se rozmáchneme. Řekneme - NKÚ může úplně všechno. Dobře víme, že pak nebude dělat vůbec nic, nebo zcela selektivně a zcela výběrově.

Doporučuji, abychom to vrátili a počkali na to, až předkladatel předloží současně další novely, předkladatelem je vláda, nikoliv jeden z ministrů vlády, ale až vláda předloží další novely o finanční kontrole ve veřejné správě, ze které bude jasné, jestli dojde k redukci a úpravě některých jiných kontrol, nebo jestli je toto jenom rozšíření. Pokud se tak nestane, tak budu doporučovat stejně jako pan kolega Chvojka, aby návrh zákona byl přikázán i do ústavněprávního výboru, protože upřímně řečeno všechny novely Ústavy i ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dělal ústavněprávní výbor. Myslím, že je tam hlavním garantem a že by měl být garantem i za tento tisk.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Antonín Seďa. Připraví se pan kolega Petr Bendl. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pouze několik poznámek k návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Určitě je vám známo, že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán vykonávající kontrolu hospodaření se státním majetkem, a tento návrh zákona rozšiřuje možnost kontroly na veřejné prostředky a státní majetek.

Druhá poznámka. Jedna věc je nárůst kompetencí. Já tento nárůst podporuji a budu podporovat postoupení návrhu zákona do druhého čtení, ale je také důležité posílení schopností Nejvyššího kontrolního úřadu, už to tady padlo několikrát. Jedná se především o to, aby úřad mohl reálně provádět tyto kontroly. Jde zejména o personální posílení, což má jistě dopad na státní rozpočet.

Za třetí. Pan zpravodaj to tady už říkal. Já nerozumím kritice některých kolegů, kteří již dnes obviňují Nejvyšší kontrolní úřad ze závislosti a z možného zneužití kontrol pomocí výběru kontrolovaných subjektů. Protože tak jak je stavěn Nejvyšší kontrolní úřad, tak je nezávislý. Opakuji - nezávislý.

Další poznámka Ve výčtu právnických osob podléhajících kontrole NKÚ mi schází Česká tisková kancelář. Možná že by bylo dobré, aby vláda, nebo předkladatel to tady zdůvodnil.

A poslední poznámka. Z hlediska právní jistoty by bylo podle mě vhodné, aby do tohoto zákona se doplnila kontrola přímo plnění státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl. Připraví se pan kolega Martin Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já bych začal položením otázky panu ministru Dienstbierovi jako předkladateli tohoto návrhu zákona. Myslíte si, pane ministře, že je hospodárné poskytnout v obci jakémukoliv spolku - hasičům, včelařům, místnímu tanečnímu klubu, sportovcům - pronájem kulturního domu, který vlastní obec, třeba za korunu? Je to hospodárné? Otázka. Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že podle návrhu tohoto zákona NKÚ dospěje k tomu, že je to absolutně nehospodárné a že je potřeba všechny zastupitele, kteří poskytli těm včelařům, hasičům, fotbalistům a já nevím komu dalšímu v té dané obci, zavřít, protože se dopustili nehospodárnosti. Protože se ve volbách sice jaksi dohodli občané, kteří si tam zvolili třeba zrovna sportovce, aby neřešil nějaké silné politické strany, ale zrovna vyhráli sportovci, protože měli program, kterým oslovili veřejnost v té dané obci, aby se opravilo fotbalové hřiště, a že obec by na to měla přispět. Občané jim dali své hlasy, vyhráli ve volbách, a přijde NKÚ a podle tohoto návrhu zákona řekne: "Ne, ne, ne, hřiště? To bylo nehospodárné, vy jste měli nejdříve udělat ten vodovod." Který třeba někde teče. Nebo: "Měli jste opravit okna u baráku na radnici, protože tím, že jsou tam starý vokna, tak toho tepla jde ven víc a vy jste mohli ušetřit třeba na provozu radnice." A podobně

Já myslím, že už tahle absurdita ukazuje na to, kam ten zákon vlastně míří. Vy chcete - a vypadá to hezky, lidé, kteří nás poslouchají z toho budou mít pocit - "oni chtějí snad bránit tý kontrole, dyť krucinál ty lupiči na těch radnicích, co si tam dovolujou". Ta zastupitelstva, nebo ti z vás, kteří v tom zastupitelstvu někdy seděli a opravdu tam fyzicky něco dělali a je za nimi nějaká práce, nějaké projekty, něco, co opravdu bylo potřeba prosadit, tak dobře vědí, jak je těžké přijít s nějakou pozitivní věcí a prosadit ji. Jak je těžké něco vymyslet a jak je strašně jednoduché do něčeho hodit vidle. Jak je jednoduché někomu zkomplikovat život. A tady se přiznává, že NKÚ přijme na kontrolu obcí a krajů dalších přibližně deset lidí. Já nevím, jestli jste někdo někdy viděl rozpočet kraje v řádech miliard korun. Těch deset lidí, pokud by chtělo opravdu zkontrolovat ty tisíce smluv, které na úrovni krajů jsou, tak tam bude rok. Pokud by to šlo opravdu poctivě a nebudou posuzovat, jestli náhodou ten řeknu třeba Středočeský kraj neměl místo oken na školách udělat okna v nemocnicích. Což mi tedy přijde absolutní a absurdní. Ale deset lidí na celou republiku opravdu podle mě nemůže vést k tomu, že se bude jednat výběrovým způsobem, a to výběrovým tak, že kdo nám nejvíc pije krev na toho vlítnem, abychom ho pokud možno pomluvili? Protože pomluva se složitě bere zpátky.

Existují na to důkazy, že v zápisech NKÚ, nebo z kontrolních zjištění NKÚ se spousta věcí nepotvrdila. Napsali tam strašně důležité kritiky apod., ale ve finále to nevedlo vůbec nikam a k ničemu.

V České republice, troufnu si říct, na absolutní nezávislost jednotlivců možné věřit není. Úplná nezávislost by neměla existovat. Proto také v České republice máme - Českou republiku a náš systém máme postavený na parlamentní demokracii, na vyváženosti a vzájemné kontrole soudů, parlamentů a teď mě nenapadá třetí instituce - a vlády, děkuji za nápovědu, kde tyto jednotlivé klíčové instituce nebo orgány by se měly navzájem kontrolovat. Protože absolutní nezávislost vede ke hříchům, které bych si nepřál, aby tady byly páchány.

V návrhu zákona například je napsáno, že zastupitelstvo - a doslova a do písmene - je povinno přijmout nějaké závěry ke kontrolnímu závěru. To mi tedy řekněte, co ten starosta bude dělat, když ti zastupitelé řeknou "my k tomu nechceme nic přijmout". Pane zpravodaji, to jim půjdete zlomit ruce a nohy? Nebo jak je chcete postihnout? Když jako zastupitelé, a vy tam navrhujete, že povinně musí zastupitelé přijmout nějaký závěr k něčemu, co napíše NKÚ, když řeknou že ne. Co s tím tedy? Ale obhajujete to, asi pravděpodobně máte představu, že v zákoně může být napsáno cokoliv, a když se to pak nedodržuje, tak se holt nedá nic dělat. Tak to vlastně v České republice chodí, tak proč by zákonodárci nevymysleli nějaký další paragraf, který když se nesplní, tak se vlastně vůbec nic nestane. Anebo obráceně, chcete pokutovat ty zastupitele za to, že v demokratických volbách byli zvoleni a k něčemu se vyjádřit nechtějí? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP