(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl vaším prostřednictvím požádat pana poslance Bendla, aby poskytl kontrolnímu výboru přehled těch pochybení Nejvyššího kontrolního úřadu, která tady vzpomenul, protože říkal, že v některých závěrech se vyskytují nepravdivé, nepamatuji si přesně tu formulaci, takže poprosil bych pana poslance Bendla, aby nám takový seznam pochybení Nejvyššího kontrolního úřadu poskytl, a my se tím budeme určitě na kontrolním výboru zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem žádné petiční archy nepodepsal k té zmiňované instituci, které nemohu přijít na jméno, a říkám to zcela veřejně, protože si nemyslím, že je to tak čistá organizace, jak se navenek tváří, a mé informace, které mám, tak směřují, bohužel, až do amerických kruhů, takže si myslím, že bychom měli být velmi opatrní na tlak této organizace nebo instituce.

Ale chtěl jsem reagovat na to, co tu říkal kolega Bendl. On ten paragraf je samozřejmě velmi nejasný. Ale řekněme si na rovinu: Nějak to interpretovat musíme, protože nedonutíte zastupitelstvo, aby hlasovalo o daném bodu, a navíc nedonutíte zastupitelstvo ani k tomu, aby tento bod zařadilo na program svého jednání. To prostě nejde. Tam máte určitý počet zastupitelů, kteří prostě mají svou hlavu, funguji v rámci principu samosprávy, mají své představy, mají své volební programy a prostě to tak nejde. Možná v rámci projednávání ve výboru by bylo lepší tento paragraf více vycizelovat, aby bylo zcela jasné, jak to předkladatel myslel.

Jinak co se týká té ceny pro hasiče, jak tu byl ten příklad za tu korunu, já vás varuji, nepronajímejte starostovi za korunu ani vlastním organizacím, protože to je přesně ten návod, jak se dostat do hledáčku policie, státních zástupců, protože dneska existuje něco jako cena obvyklá, pro mě tedy naprosto neznámý pojem, ale bohužel, musím akceptovat, a doporučuji, aby i vlastním organizacím se pronajímalo za cenu obvyklou, a na druhé straně na to dali peníze. Je to takovéto drbání za uchem přes celou hlavu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bendla a poté faktická poznámka pana poslance Jiřího Koubka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Nejprve odpověď na tu položenou otázku. To samozřejmě rád dodám anebo vás odkážu na závěr NKÚ směrem k Ministerstvu zemědělství. Je tam řada věcných problémů, na které NKÚ poukazovalo, ale neprokázalo se, že by se jednalo o nehospodárnosti apod., byl to v podstatě jakýsi politický názor, ale k ničemu nevedl, a takových závěrů NKÚ je spousta. To by měli v kontrolním výboru vědět, že je tam z toho často politikum, ale nikoli nějaké dopady trestněprávní apod. To je dohledatelné.

K tomu, co tu říkal pan kolega Stupčuk, prostřednictvím předsedajícího. To je přece absurdní. Jen jako zpravodaj ukazujete, jak absurdní je návrh toho zákona, když vy říkáte, že místní hasiči to za korunu mít můžou, ale přespolní ne, tak se skoro neodvažuji říct, co byste mi asi odpověděl na to, když by tam hráli zápas místní fotbalisté s fotbalisty odvedle z Dolní Lhoty, jestli ti by museli platit, anebo ne, anebo když, nedej bože, by si zastupitelstvo nebo někdo organizoval nějakou kulturní akci nebo tam přijel někdo, kdo by tam chtěl udělat kulturní akci, a obec by už nemohla podpořit, protože by to bylo nehospodárné, protože nemá trvalé bydliště nebo sídlo spolku v tom daném místě. To je nesmysl, každá obec nemůže mít k dispozici všechny oblasti života, které naopak chce obcím poskytnout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Já v podstatě svou faktickou poznámku navážu na pana kolegu poslance Bendla a bude to k tomu, co tu říkal pan zpravodaj ohledně těch hasičů. Já myslím, že praxe je skutečně úplně někde jinde. Moje městská část má dva hasičské sbory, dvě jednotky dobrovolných hasičů, ale to neznamená, že jsme schopni si přesto všechno zajistit. Stalo se mi v uplynulých letech, že jsme prostě potřebovali likvidovat někde sršní hnízdo, a naši hasiči si pozvali sousední hasiče, resp. jejich vůz. A teď tito hasiči přijdou a budou něco po nás chtít a já jim ukážu dlouhý nos? Potřebovali jsme pokácet stromy u školy a říkali: Fajn, dobrý, ale my na to zavoláme kolegy hasiče z Cholupic. A teď oni nemají sokolovnu, já ji mám, našim to pronajmeme, jim to nepronajmeme. Vždyť to přece je opravdu protismyslné, jak to tady říkáte. Omlouvám se. Ta praxe je opravdu jiná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koubkovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jako prvý chtěl říci, že jsem také nepodepsal Rekonstrukci státu, protože jsem ve věku, kdy už si mohu dovolit být nevydíratelný.

Druhá věc, kterou bych chtěl říct jako člověk, kterého tato Sněmovna vydala ke stíhání za politické rozhodnutí, že velmi varuji před tím, aby existoval nějaký zákon, který velmi volně hovoří o tom, co to je politické rozhodnutí. To znamená, že se veškerá rozhodování zastaví. Jestliže je obžalováno celé zastupitelstvo za to, že rozhodlo na základě materiálů a odborných posudků, politicky rozhodlo, a je za to stíháno, zákon, který ten prostor otevírá, že bude posuzovat NKÚ, který umí posuzovat ekonomické věci, je zřízen pro to, aby posuzoval státní podniky, že bude posuzovat, zda to politické rozhodnutí bylo správné, já proti tomu velmi varuji a doporučuji, aby tento zákon byl vrácen k dopracování, protože tyto nejasnosti musí být vyjasněny. Není možné, abychom celou komunální politiku vystavili permanentnímu stíhání za každé rozhodnutí, které se někomu nebude líbit. Upozorňuji, že to rozhodnutí dělají lidé, kteří k tomu byli zvoleni svými občany. A to posuzování dělají lidé, kteří jsou zaměstnanci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Svobodovi a konečně po faktických poznámkách se dostáváme k řádné přihlášce pana poslance Martina Novotného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moje vystoupení na ty faktické poznámky plynule naváže.

Musím říct, že dosavadní diskuse, vystoupení kolegů, různé názory, vystoupení kolegy Stupčuka, různé další názory ostatních předřečníků interpretujících podobná témata úplně jiným způsobem ukazují, jak velmi nebezpečné je vstupovat formou takové legislativy na tenký led subjektivního posuzování toho, co je hospodárné z hlediska nakládání obcí, a natožpak toho, co je účelné. Tam já vidím už úplně jinou kategorii a zmíním se o tom za chvíli.

Zkusím uvést takový příklad sporu, který jsem jako komunální politik zažil. Je to spor banální o nějakou kulturní akci, která se konala v sousední obci nedaleké, vzdálené zhruba deset kilometrů od města, kterému jsem tehdy stál v čele, ovšem obecenstvo této kulturní akce poměrně pravidelně tvořilo z většiny obyvatelstva města Olomouce. My jsme na tuto kulturní akci pravidelně přispívali a objevovaly se pravidelně názory z řad tehdejší opozice, že přece je nehospodárné a nesprávné přispívat na kulturní akci, kterou pořádá sousední obec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP