(11.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Ale samozřejmě, že jsem tam měla kontroly z Magistrátu hlavního města Prahy. A máme i naše oddělení nebo odbor interního auditu, který řeší kontroly jednotlivých odborů, pracovní postupy, můžeme si zadávat externí audity.

Skutečně jsem toho názoru, že samospráva je překontrolovaná a že tímto návrhem zákona vůbec, ale vůbec nic nevyřešíme. Naopak se ta situace ještě zkomplikuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla poslední přihláška v rozpravě. Ale přihlásil se mi pan kolega Zlatuška, takže bohužel nemohu uzavřít rozpravu. Co mám dělat? Tak prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: U poslouchání některých námitek mám pocit, že by se daly shrnout do jednoduchého tvrzení, že oni ti zloději jsou taky naši voliči, že? Potřebujeme od nich financování. (Se smíchem.) Takže uděláme všechno pro to, abychom nedovolili, aby kontrolní mechanismy fungovaly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě uděluji faktickou poznámku Janě Černochové. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Vaším prostřednictvím panu Zlatuškovi. Někdy jsou taky vaši zaměstnavatelé, viďte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Leoše Hegera, potom znovu pana poslance Zlatušky a pana poslance Beznosky. Tak co se dá dělat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Omlouvám se, že vystupuji, protože otázka je velmi složitá po stránce právní, je složitá i po stránce logiky celého systému správy společnosti, protože otázku, kdo kontroluje kontrolory, nevyřešil žádný systém. A v tomto prostředí se velmi snadno o někom řekne, že je zloděj nebo že by kontroly měly být větší nebo menší.

Jako reakci na pana kolegu Hovorku a nakonec i na pana kolegu Zlatušku jsem chtěl říci, že hanobení nejenom starostů, ale jak tady padlo od kolegy Hovorky, prostřednictvím pana předsedajícího, kterému musím říct, že jestliže v nějaké nemocnici byly nějaké nekalosti - byly, s tím já souhlasím - ale je potřeba je rozdělit na nekalosti, které označil Nejvyšší kontrolní úřad jako problémy systémové, protože zrovna nákupy léků jsou velmi obtížnou záležitostí, které nelze řešit vždy jednoznačně výběrovými řízeními, anebo jestli to jsou prohřešky, které odpovídají kriminální činnosti. (Velký hluk v sále.) A o tom mluvme, kolik je takových a kolik je takových. A to nikdo neví.

A bohužel přestože TOP 09 měla v programu rozšíření činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tak je potřeba říci, že to musí být rozšíření, které bude řešit ty systémové věci. Ale kontroly, o kterých se tady kontroverzně mluví, jestli jsou dobré, nebo špatné, tomu příliš nepřispěly, a mají-li se rozšířit do komunální sféry, je potřeba, aby tam řešily právě to systémové. A to ten zákon, jak se zdá, úplně nedělá. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zlatušky. Další poznámka bude pana poslance Beznosky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, k tomu, co tady, já nevím, jestli je adekvátní říct plácla paní poslankyně Černochová stran mého zaměstnavatele, já mám zaměstnavatele všechny, co jsem měl v minulosti, vesměs vykazované ve veřejně přístupných přiznáních o střetu zájmů, protože jsem dlouhou dobu paralelně se zaměstnáním působil i ve veřejných funkcích. Takže kdybych si vzal zaměstnavatele třeba osm let z relativně nedávné doby, tak kdybyste, pane předsedající, mohl paní kolegyni Černochové doporučit, ať se začne informovat u šéfa své strany. Ten byl šéfem instituce, která mě zaměstnávala v okamžiku, kdy si bere do úst mého zaměstnavatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Beznosky. Děkuji za dodržování času u faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se postavím na stranu všech těch, kteří tady brání samosprávy. Začal to pan starosta Birke, pokračovali kolegové z odeesky, Herbert Pavera z topky, protože bychom opravdu měli trošičku přemýšlet, co to pro lidi definitivně znamená. Pan kolega Svoboda tady uváděl příklad, kdy přišla kontrolní komise - vyměněný klíč v zámku, samostatná místnost. Tak jedna zkušenost z Mladé Boleslavi. V jednom týdnu tři kontroly, tři místnosti. Naštěstí jsem nemusel třikrát měnit zámky.

Přestaňme si tady opravdu zatěžovat samosprávy zbytečnými věcmi a pojďme přemýšlet o tom, jaké zákony, resp. jaké návrhy zákonů tady projednáváme. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Novotný k faktické poznámce. A další faktická poznámka bude Ludvíka Hovorky, potom pana poslance Štětiny, potom paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo také k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně, kolegové, vedeme tady už docela dlouho debatu, ve které si myslím, že padly i některé relevantní dotazy týkající se řekněme ústavní konformity a jednoznačné neinterpretovatelnosti a potenciálních důsledků tohoto zákona, který projednáváme.

Pan kolega Zlatuška, na kterého se chci obrátit prostřednictvím pana předsedajícího, shrnul debatu po svém. On pochází z akademického prostředí a nedávno tu připomínal rozlišování argumentů ad hominem a argumentů ad rem. Tak já mu musím říct, že ten jeho argument, který tady předvedl, ten se v akademickém prostředí nazývá ad holubum.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka. Připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom k záležitosti třeba nákupu léčiv, vím, že se jedná o otázku velmi složitou a že to není jednoduché, ale pokud nález NKÚ mluví o systémovém pochybení, o systémové chybě, o chybě právního prostředí, i toto je cenné, protože on poukazuje na to, že příslušný právní předpis je třeba upřesnit, že je třeba ho změnit proto, aby se uvedená pochybení dále neopakovala. A i v tom je práce Nejvyššího kontrolního úřadu velmi důležitá a přináší zmenšení prostoru pro korupci. (Velký hluk v sále.)

Proto si myslím, že tento návrh zákona je hodný podpory, a prosím o jeho podporu a propuštění do dalšího čtení. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Štětiny a potom další poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. S velikým zájmem sleduji diskusi, sleduji samozřejmě i invektivy, jízlivosti atd. O tom hovořit nebudu, protože na to mám dvě minuty.

Jako člověk, který měl na starosti svěřené státní prostředky, jsem díky jednomu svému spolupracovníkovi byl nucen nechat si zkontrolovat celé hospodaření počínaje NKÚ a konče všemi kontrolními orgány z kraje, města atd. Pokud člověk hospodaří poctivě jako doma, to znamená má dáti, dal a je to nula, tak se nemusí bát ničeho.

Jako člen kontrolního výboru velmi bedlivě a pečlivě sleduji zprávy, které nám předkládá Nejvyšší kontrolní úřad. Nesetkal jsem se nikdy s přemírou byrokracie a vždycky tyto zprávy považuji za velmi erudované, odborné, na úrovni. Pokud jako člen kontrolního výboru jsem měl možnost předkládat zprávy o cenových kontrolách, všude jsme zjišťovali, že je nedostatek kontrolorů. Všichni víme, že daňové kontroly není daňová správa schopna vykonat, protože mnoho firem se dostává nejlépe do Prahy, kde se kontroly nedělají. Vím, že to nesouvisí s touto samosprávou. Ale moje zásada je: Jestliže se jedná o státní peníze, tedy o peníze daňových poplatníků, je kontrola potřebná. Kdo hospodaří poctivě, nemusí se ničeho bát. A myslím si, že kontrolní úřad tam půjde jenom jednou.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP