(14.50 hodin)
(pokračuje Rais)

No a co chce ANO? V podstatě rovné podmínky ve výběru daní tak, jak jsem říkal, pro všechny. A jestli je ten trh poněkud pokřivený, nebo hodně pokřivený a dřív procházela situace, kdy někdo platil DPH a jiný ne, tak podle mě jednak je to potřeba změnit a to bude samozřejmě něco stát. Jestliže vytvoříme daňové prostředí, které bude platné pro všechny podnikatele, pak elektronická evidence tržeb přinese další doplňkové výhody, lepší výběr - zvýšení plateb na sociální a zdravotní pojištění, jak říkal kolega Volný, zvýšení odvodů daní u právnických podnikatelských subjektů, které zaměstnávají zaměstnance, a samozřejmě do budoucna u těchto zaměstnanců, kteří dneska dělají takzvaně načerno, tyto odvody na sociální pojištění jim přinesou i vyšší důchod.

Jak to vypadá konkrétně v těch nákladech? Tak jednak musíme uvažovat náklady centra a tam jsem vycházel ze dvou zdrojů. Jednak je to RIA, hodnocení dopadů regulace, a jednak jsou to podklady firmy BDO, což je firma, která dělala úvodní studii proveditelnosti. A jestliže se podívám na ty podklady, tak podle RIA za pět let je to 2,69 mld. korun náklady na centrum. A podle firmy BDO, to znamená úvodní studie proveditelnosti, ty náklady dělají za stejnou dobu asi 2,48 mld. Rozdíl, když to sledujete, spočívá v tom, že se uvažují prostředky na informační kampaň, vyšší zabezpečení systému na systémovou integraci, náklady na certifikaci a podobně. To se týká té RIA. Ale v podstatě je to 2,5 mld. korun.

Náklady na provoz terminálů, to už jsem tady vystupoval minule. Jednak je potřeba říct, že část podnikatelů už má toto odpovídající zařízení, čili tam jsou minimální nebo téměř nulové náklady. Podnikatel, který nebude mít tady toto zařízení, říkali jsme také, že lze koupit zařízení od pěti tisíc do devíti. Minule tady vystoupil kolega, myslím Kučera, který říkal, že to stojí kolem 20 tisíc. Samozřejmě když se podívám na nějaký příměr z automobilismu, když si místo škodovky, která mě spolehlivě doveze z domu do Prahy, koupím audinu nebo bentleyho, tak musím platit asi víc, to je jasné. 95 % podnikatelů využívá běžně elektronickou formu komunikace. To samozřejmě neznamená, že má na prodejních místech elektronické pokladní zařízení, ale demonstruje to jejich schopnost fungovat elektronicky. Certifikát čili podpis bude poskytován zdarma. Ten trh, ty nabídky, ty ceny pokladen, to samozřejmě bude obdobné jako v zahraničí, nebo možná ještě nižší, protože tady bude konkurence. Je potřeba také uvažovat s tím, že těch pět tisíc, co dá za tu nejlevnější pokladnu, tak v podstatě s ní bude spojena daňová úleva pro fyzicky podnikající občany, bude dělat také pět tisíc korun.

Pokud jsme z prostředí IT, a tady je hodně informatiků, tak je zřejmé, že tady ten proces zavádění informační technologie, že to nebude bezproblémové a že s tím problémy budou. To je prostě záležitost, která je spojena s každým zavedením informačního systému. Ale je potřeba se podívat na ty náklady. Za těch pět let náklady na zavedení systému budou činit 7,5 mld. a ten projekt zajistí výběr daní ve výši 60 mld. korun jenom v oblasti stravování a obchodu.

Na závěr bych řekl, že je potřeba upozornit také veřejnost i poslance, že dojde k úlevám v oblasti DPH právě pro tu oblast stravování, a to že se DPH sníží z 21 % na 15 %. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A mám zde čtyři faktické poznámky. První bude pan poslanec Kolovratník a připraví se pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a přeji dobré odpoledne. Já bych ve faktické poznámce rád opravdu fakticky zareagoval na předřečníky, pány poslance Kučeru a Holečka. Prostřednictvím pana předsedajícího nejdříve na pana poslance Kučeru. Vy si asi pletete, a věřím, že si to pletete záměrně, pojmy majitel, předseda a podobně. Když tak zkuste se někde v základních ekonomických učebnicích podívat. Majitel se říká u soukromé firmy. U politické strany používáme trochu jiný název.

Ale já teď opustím tu ironii. Ocením v téhle debatě fakta, data, analýzy, argumenty, ale opravdu se mi nelíbí hloupé a sprosté urážení. A když váš předseda Kalousek v posledních dnech mluvil o poslancích první, druhé, třetí kategorie, tak vy se, milý pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, řadíte možná do čtvrté, páté nebo šesté kategorie, když tady pouze zbytečně urážíte.

A vůči panu poslanci Holečkovi chci poděkovat straně ODS, že nám ukazuje, jak se má krást a jak je možné krást a kde kolegové zjistili, jak se dá všechno obcházet. Chci vás, milí kolegové z pravice, ujistit, že jestli vy chcete urážet své oponenty a jestli chcete občanům České republiky dávat návody, jak něco nejde udělat a jak je to možné obejít, tak vás chci ubezpečit, že my v hnutí ANO, a věřím, že i ve vládní koalici, touhle cestou nepůjdeme. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Vondráčka.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já bych chtěl také reagovat na předřečníky. Hlásil jsem se málo hbitě, tak nenavazuji přímo.

Nejdříve na pana kolegu Holečka. Také jsem muž činu. Šel jsem na průzkum do hospody, do místní části v Kroměříži, kde jsem zjišťoval ty problémy. Já bych se chtěl zdvořile zeptat pana předsedy Fialy prostřednictvím předsedajícího, o jakých stovkových záležitostech mluvil, protože mně ten hospodský, kterého léta znám, říkal, že problém je, že v okamžiku, kdy on začne platit DPH z každého sudu, tak už nemůže mít pivo za 22 korun, v té dědině už si ti chlapi radši koupí pivo domů a on tu hospodu bude muset zavřít. On mně neřekl ani slovo o tom, že ho elektronická evidence bude stát nějaké peníze, jeho trápí, že bude muset platit DPH, že bude muset zaplatit servírku z čistých zdrojů. Řekl mi to na férovku, kamarád kamarádovi. Takže já si myslím, že to je hlavní problém. A já vím, že ty hospody jsou ohrožené. Já jsem fanoušek vesnických hospod, na druhou stranu má stát umožnit hospodu jako jediné kulturní centrum, řekněme v té místní části, za cenu toho, že se tam neplatí daně? To nemůžeme takhle říkat v parlamentu. To musíme vymyslet nějak jinak. A nemůžou někteří platit a druzí neplatit. A jestliže mi chlap, který prodává pivo za 36, slíbí: Já vás podpořím, zaveďte elektroevidenci. Já vás jenom prosím, buďte důslední vůči všem. To je to, co já jsem prošel svůj průzkum po svém rodném městě. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já samozřejmě nebudu reagovat na urážky, které tady zazněly ze strany pana poslance Kolovratníka. Já si myslím, že to jenom ukázalo, jakým způsobem uvažuje on a jakým způsobem přemýšlí. Nicméně bych zareagoval několika slovy na svého předřečníka, pana poslance Raise, který nám řekl, že se jedná zejména o vyšší výběr DPH, zatímco pan poslanec Volný nám řekl, že se jedná zejména o narovnání podnikatelského prostředí. To znamená, já tam vidím trošku jakoby nesoulad. Samozřejmě možná, že se jedná o obé. To samozřejmě nemohu vyloučit. Nicméně musím znovu opakovat jednu věc a to je to, že elektronická evidence tržeb skutečně nepřinese to očekávané, o kterém tady mluvil jak pan poslanec Volný, tak pan poslanec Rais.

Další věc, nad kterou bych se chtěl zamyslet, je to, proč to směřuje pouze do jednoho podnikatelského sektoru. Proč to směřuje pouze na to stravování, na ten byznys, který dělá Andrej Babiš. To by mě skutečně velice zajímalo. Tady se množí případy, že ten byl v oné hospodě a v jiné hospodě a na vesnici a tak dále. Tak prosím vzpomeňme na ty řemeslníky na těch vesnicích, v těch menších městech. Každý z vás, kdo tady sedí, si nechal vymalovat byt, měl doma truhláře, měl doma zámečníka. A na to se klidně vsadím, a možná že bych tu sázku s jistotou vyhrál, tak každému bylo nabídnuto, kolik to bude stát s fakturou a kolik to bude stát bez. Troufnu si říct, že většina z vás to i využila, tuto možnost. Nechci říct, že každý, ale určitě mnozí ano. A chci říct, že tam se točí podstatně větší peníze, než v té vesnické hospodě, která může mít obrat skutečně v tisících korunách za měsíc. Ovšem ten zámečník, to už je trošku jiná. Ten malíř pokojů, to už je trošku jiná. Ten truhlář, to už je trošku jiná. A proč směřujeme pouze do toho oboru stravování? (Upozornění na čas.) Mě napadá jedině - protože Andrej Babiš. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP