(15.20 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedající. 432 tis. kontrol, to je docela dost za rok, ale o tom nechci mluvit. Já bych poprosil jenom pana ministra Babiše. Chtěl jsem se ho zeptat, protože to opravdu nevím, v tom Švédsku, jestli jsou to registrační pokladny, nebo jestli je tam opravdu zavedený systém on-line, tzn. elektronická evidence tržeb. To je první dotaz. Protože Švédsko bylo uvedeno jako příklad.

Druhá věc, k čemu se chystá Rakousko z hlediska té techniky.

A třetí dotaz by byl - protože z elektronické evidence tržeb se dá odečíst strašně moc důležitých údajů, v jakém místě, v jakém čase, v jakých objemech ten který podnikatel prodává, získává své tržby, pak je to snadno zneužitelné. Čili třetí dotaz je na to, jak je technicky ošetřeno, aby bylo zabráněno možnosti zneužití těchto dat. Poprosím pana ministra o tři krátké odpovědi. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pan ministr je přihlášen. Je asi šestý sedmý v pořadí, tak na něj dojde řada. Nyní pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych jenom fakticky měl pár věcí k elektronické evidenci tržeb.

Když pozoruji daňový výběr za posledních několik let, tak ten primární problém u šedé ekonomiky a u výběru daní jsou zejména velké firmy. A je to zejména cena práce, o které tady už jeden z mých předřečníků mluvil. My se v této situaci zaměříme na ty malé, na malou elektronickou evidenci tržeb. Tak já bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli se zaměříme i na ty velké. Na ty velké firmy. Jestli do budoucna je plánováno udělat něco s cenou práce, která je v České republice skutečně příliš vysoká, nebo jedna z nejvyšších v rámci zemí OECD.

Já bych také chtěl ocenit, že nám pan ministr daroval brožuru, která je graficky a marketinkově velmi dobře zpracovaná. To, co mně v ní pořád není jasné, a na to bych rád znal odpověď, je ten on-line systém a IT. Já mám strach, že elektronická evidence tržeb a ty rovné podmínky, o kterých tady mluvíte, nebudou fungovat, protože to prostě nebude technicky fungovat. Ten on-line systém. Většina velkých firem si dnes všechno mnohokrát zabezpečuje. Když něco takovéhoto s tím obrovským množstvím, s těmi miliardami transakcí bude on-line, mám strach z hackerů, mám strach z toho, že ten systém nebude fungovat. A pak se zpětně dostaneme k tomu, že si skutečně všichni nebudou rovni, ba naopak, bude v tom obrovský chaos. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším bude pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Heger.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se budu vracet k těm číslům a k faktům. Myslím, že je to dobře. Myslím, že všichni jsme viděli - někdo to četl pozorně, někdo méně - ten graf, který říká, jak velká je někde šedá ekonomika. A pracujme s tím, že lepší data nemáme. To není prostě úplně exaktní veličina. Jsou to většinou odhady, ale dělají to renomovaní výzkumníci. Když se podíváte do toho seznamu evropských zemí, kde je 31 zemí, průměr někde kolem 18, tak 15 zemí je na tom hůře, než je průměr Evropské unie, a 16 je na tom lépe. A teď se podívejme, jak účinný nástroj je EET, který tady je jenom v Chorvatsku, nebo registrační pokladny. Tak z těch, které jsou na tom hůře, tzn. že mají vyšší podíl šedé ekonomiky, z těch 15 je to 10, které používají tento podle nás neúčinný nástroj, a z těch 16, které jsou na tom lépe, než je průměr EU, tzn. mají nižší podíl šedé ekonomiky, pouhé 3. No, není to divné? Nemělo by to být naopak? Že ti, kteří tenhle skvělý, úžasný, výkonný systém používají, budou pod průměrem, a ti, kteří ho nepoužívají, budou nad průměrem? A to jsou čísla a fakta - Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, teď bych mohl jmenovat. Z těch západních států je tam jenom Itálie. Ale je taky nad průměrem Evropské unie. Jak to, že to nezabralo? Jak to, že to není naopak? Že ti, kteří tento skvělý systém mají, mají nižší podíl šedé ekonomiky než ti, kteří ho nemají? To bych prosil vysvětlit.

A potom k panu zpravodaji a k celé jeho politické straně. Zrovna KDU na ty kamery tvrdila: my jsme si v rámci koalice vybojovali, že to nebude platit pro všechny. A pan ministr financí a jeho hnutí tvrdí, že to bude platit pro všechny. Tak mě by zajímalo, jaká je dohoda v koalici - bude to platit pro všechny, nebo ne?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Hegera, připraví se paní poslankyně Šánová.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tady čas běží rychle v sérii faktických poznámek, takže se těžko reaguje na něco konkrétního. Proběhla tady sada výroků, o kterých se řeklo, že to jsou pomluvy a urážky. Pak k tomu proběhly nějaké omluvy, které byly vyřčeny, a některé byly přijaty. A pak se hned nato objeví tvrzení, že pravice podporuje zlodějnu, jak to řekla paní kolegyně Lorencová. Já se taky cítím uražen, protože já jsem za pravici a ta vaše rétorika, prostřednictvím pana předsedajícího směrem k členům hnutí ANO, byla, že zavedené politické strany jsou špatné a podporují tady korupci. A teď už je to jenom ta rétorika směrem k pravici, že ta je příčinou všeho zla, protože vy se stáváte součástí toho politického systému. Tak to je jenom jedna replika.

A ta druhá myšlenka, kterou jsem tady chtěl říct. Podobně jako jsme slyšeli v té diskusi okolo zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak kontrolní činnost a udržování zákona jsou složitými problémy téhle společnosti. A tato společnost se domnívá zčásti oprávněně na základě konkrétních zkušeností, že tady některé věci jsou pokroucené. Ale tak potom neinvestujme do tak obrovských kontrolních mechanismů a přemýšlejme o tom, jak ten systém napravit nějak opravdu racionálně. Samozřejmě je ten systém pokroucený a to, co odvádějí zaměstnanci versus živnostníci (upozornění na čas) na zdravotní pojištění, je také pokroucené a je s tím potřeba něco dělat. Ale s tím zatím ten návrh nepřichází.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já jsem sice avizoval paní poslankyni Šánovou, ale z místa se před hlásil pan předseda Faltýnek, takže dám slovo jemu. Potom paní poslankyně Šánová.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Jenom doplnění. My tady nejsme ve sporu prostřednictvím pana předsedajícího s panem předsedou Fialou, protože určitě jsou skupiny podnikatelů, kteří říkají ano, kteří říkají ne. Je to spíš o tom, že ne všichni to mají třeba nastudované nebo pochopili, o co konkrétně jde. Já teď nahraju v tomto stanovisku kolegovi Stanjurovi. Já jsem měl jednání s paní Novákovou, to je šéfka Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jejich svaz žádá - nedělejte výjimky. Když všichni, tak všichni. Podobná stanovisko zastává i Hospodářská komora. Čili tolik jenom na doplnění té mé původní informace, že podnikatelé, kteří zaměstnávají lidi zejména v té první uvažované oblasti, tzn. restaurace a hotely, podporují tuto myšlenku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní paní poslankyně Šánová a potom paní poslankyně Lorencová.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího doplnit pana Volného k panu Kučerovi. Ptal se, proč zrovna začínáme u těch hospod. U těch hospod chceme začít proto, že jich je 50 tisíc. Je to odvětví, kde je nejmíň subjektů. A chce se to vyzkoušet, aby to technicky - to měl obavu prostřednictvím pana předsedajícího pan Gazdík, že to nebude fungovat. Tak proto se to odzkušuje na odvětví, kde je nejmíň subjektů. Protože nedokážu si představit tu kritiku, kdyby náhodou se něco nepovedlo, tak co asi sklidíme. Tak to je toto. Dál půjde za další tři měsíce tak, jak to fázování bylo slíbeno, maloobchod - velkoobchod. Tam už je těch subjektů 250 tisíc. Tak proto u těch hospod. A za další tři měsíce, v další fázi budou ostatní podnikatelské subjekty, které svým nařízením stanoví vláda. Tak to je k panu Kučerovi.

Pak bych chtěla prostřednictvím pana předsedající k panu Adamcovi, který říkal: Proč to nespustíte v tom stavebnictví, kde jsou největší úniky? Já bych ráda pana Adamce vyvedla z omylu, protože ve stavebnictví uplatňujeme už dva roky, tři roky, nevím přesně, tzv. systém přenesení daňové povinnosti neboli reverse charge. Čili tam dochází k administrativě odvodu DPH u jednoho subjektu a ten si to pohlídá, aby odváděl a nárokoval. Tam nemůže docházet k únikům.

Toť vše. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP