(11.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A když se vrátím k vystoupení pana místopředsedy vlády Bělobrádka. My přece hlavně kritizujeme ne ten fakt, že přicházíte se zrušením druhého pilíře, my kritizujeme, že místo druhého pilíře nepřinášíte nic. A jestli řekneme, že Potůčkova komise byla diskusní klub, tak mně to nepřipadá urážlivé. Pokud ano, někdo (nesrozumitelné), tak to se omlouvám. Já na diskusním klubu nevidím nic špatného, opravdu ne, podle mě to není urážlivé. Jenom říkám, že my jsme si tam tak jedině mohli říct, co si myslíme. Nikdo neargumentoval proti, zadání bylo jasné. Ale my to respektujeme, my si nestěžujeme. Disciplinovaně jsme tam chodili. A opravdu, jestli diskuse byly urážlivé, tak to se omlouvám, ale nebylo to vážné politické jednání, nebyla to vážná snaha politických stran ve Sněmovně pokusit se nalézt řešení. A je to velmi komplikované to řešení najít. A když se to této vládě nepovede, tak jí to nebudu vyčítat, protože nám se to taky nepovedlo. (Upozornění na čas.) Ale tato vláda se o to nepokusila a to je to, co jí vyčítáme. To je velký rozdíl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát a po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Když to tady tak poslouchám, zejména pana vicepremiéra, tak ti, co o penzijním systému něco vědí, tak vidíte, jací šílenci řídí tuto zemi v tuto chvíli. Lidé o tom nevědí. A kolegovi Hájkovi bych vzkázal prostřednictvím pana předsedajícího: Vy jste zjevně tu stávající legislativu kolem penzijního systému nečetl, protože pak byste tady nemohl říkat to, co říkáte. A víte, když tedy vy tolerujete třetí pilíř a říkáte a vyčítáte druhému pilíři, že snad není pojištěn a podobně, tak přečtěte si ty zákony, srovnejte si, jak tvrdé podmínky jsou, jaké je jištění druhého a třetího pilíře, a pak tady přijďte něco vykládat. (V sále je trvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan vicepremiér Bělobrádek a připraví se paní poslankyně Šánová. Ještě než začnete, poprosím vás, kolegyně a kolegové, opět o ztišení. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, jděte do předsálí, ať je rozumět, co se zde říká. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, nejsem si vědom, že jsem řekl, že se platí zdravotní pojištění z důchodového. Pokud to tak je, tak to bylo přeřeknutí se. A pokud jsem tam řekl i něco jiného, tak za to se omlouvám, nejsem skutečně odborníkem stoprocentně vzatým. Konečně co mám dělat, když tady není ministryně práce a sociálních věcí? Snažím se aspoň s opozicí diskutovat. (Potlesk některých poslanců z pravé části sálu.)

Co se týká těch dat, tak aspoň ta fakta, která jsem já viděl, tak v případě, že by se skutečně platily starobní penze, tak je důchodový systém v přebytku. Aspoň taková čísla já mám.

Co se týká otázky, kde jsem přišel na to, kolik lidí z tehdejší koalice vstoupilo, tak my jsme si tehdy nechali udělat dotazník, který jsme poslali všem členům vládní koalice, všem zákonodárcům. A podle toho, jak nám odpovídali, tak podle toho. Já se to snažím dohledat, nemůžu, ale pak vám to, pane předsedo, klidně dodám. Nemůžu to najít v mailu, tak jak to dohledám, tak vám to předám. Mimochodem to dělal tehdy náš pracovník pan Čižinský, který vyhrál přes 50 % volby na Praze 7 a je tam starostou. Takže to určitě dohledáme.

Co se týká hledání vlády a konsenzu, tak tady kolega je zděšen, jak se ve vládě můžeme domluvit. Já jsem zděšen, jak se domlouváte v Úsvitu. Myslím si, že váš poločas rozpadu je daleko větší než naší vlády, takže já myslím, že byste měl začít u sebe, pane kolego.

A musím přiznat a beru to, pokud pan předseda klubu ODS říká, že to nebylo myšleno urážlivě, tak já to beru. Mně to tak přišlo, že je snižována snaha skutečně diskutovat o této zásadní věci.

Nicméně to, co předvedl pan kolega Laudát a řekl, že tuto zemi vedou šílenci, tak za prvé si myslím, že to je velmi znevažující označení pro psychotiky. Myslím si, že - (Předsedající: Omlouvám se, pane vicepremiére, váš čas na faktickou poznámku vypršel.) Dobrá, mohu se přihlásit - máte tam nějakou jinou, že bych se přihlásil s přednostním právem?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tam pan předseda Stanjura, takže po něm. Takže ještě jednou dvě minuty s vaší faktickou poznámkou.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Považuji to za neadekvátní a napadnout takto vedení vlády, že ji řídí šílenci - pane kolego Laudáte, když jsem sem přišel, jsem tady jenom krátce, necelé dva roky, tak mně bylo řečeno, že Laudát je diagnóza. Teď jsem to pochopil. Děkuji. (Oživení v sále, smích.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní přečtu omluvenku. Dnes se z důvodu nemoci omlouvá pan poslanec Radek Vondráček.

Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abych přispěl, ať se vždycky netváříme tak vážně, tak pan vicepremiér mi odpověděl tím typickým churchillovským, jak to mám rád: Věřím jenom těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval. Jestli to byla anketa vaší strany, tak já jsem určitě neodpovídal. Tak minimálně vám chybí jeden respondent, protože já na takové ankety opravdu neodpovídám. Ale proč ne? I kdyby to byla pravda. Pracujme s tím, že to číslo je dobře. 281 členů zákonodárného sboru, sněmovny, z toho 30 se přihlásilo, to je více než 10 %. Bezesporu mezi poslanci a mezi našimi kolegy v Senátu je mnoho členů a členek, kteří už jsou v penzi. Ti se do žádného pilíře nepřihlásí. Logicky. Mnoho z nich se blížilo penzi, ti se taky logicky nepřihlásí, protože je tam určitě nějaká minimální doba. A nikdy jsme netvrdili, že když máte rok do důchodu, že si máte založit druhý pilíř, že je to výhodné. Ale i kdybych řekl, že byli všichni v produktivním věku a že byli ti mladí, senátoři nemohou být pod 40, všem senátorům je 40, a 10 %. Tak si vezměte kolik, kdyby bylo stejné procento mezi populací, kolik by bylo účastníků, kolik účastníků druhého pilíře. Ale o tom opravdu nevedeme debatu. Nikdy jsme neřekli, že to bylo bez chyb. I ten malý počet účastníků je kvůli tomu, že jsme nějaké chyby anebo parametry nedomysleli tak, aby byl atraktivnější, než jsme si mysleli. A to vždycky ukáže až ta praxe.

Vy jste ovšem ten pilíř zavřeli a teď ho rušíte. A ta naše výhrada, to jste nám neodpověděli. Co přinášíte místo toho? Nejsou to ty parametrické změny třetího pilíře, o kterých já říkám úplně (nesrozumitelné) na mikrofon, že většinu z nich, a možná všechny, protože u některých se ještě budeme radit, podpoříme. Ale to systému penzí nepřináší třetí pilíř nic! Jedno procento! A jen tak mimochodem, roční státní příspěvek na třetí pilíř je stejný nebo vyšší než to, co chcete dostat ze 100 tisíců živnostníků díky EET. Porovnejte si ta čísla a porovnejte si ten efekt a tu námahu, kterou s tím chcete mít spojenu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Šánová. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane vicepremiére, já můžu říct, že jsem si vás donedávna vážil jako uvážlivého politika. Nicméně dnešním projevem, který jste tady předvedl, pane vicepremiére Bělobrádku, vy jste předvedl snůšku nekompetence a fabulace, jste skutečně ukázal, že kolega Laudát měl v mnohém pravdu. A pokud by tato vláda hrála hru Nejslabší, máte padáka!, tak vy byste byl jedním z horkých kandidátů, pane vicepremiére Bělobrádku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Paní poslankyně Šánová, připraví se pan vicepremiér Bělobrádek. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Pane předsedající, vážení kolegové, já bych se jenom chtěla trochu stručně vrátit do minulosti, abychom si uvědomili, že možná ta dnešní debata by ani nebyla tak důležitá, kdybychom tuším v roce 1994, nevím, nesloučili sociální účet se státním rozpočtem. V té době na tomto účtu bylo 300 mld. korun! 300 mld. Dneska tam máme cca minus 40 mld. Víme, kdo ho pustil do státního rozpočtu, a víme, na co se použil. Pokud to někdo neví, tak to byla naše pravice a těchto 300 mld. se použilo na sanaci bank. (Potlesk poslanců ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP