(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi, abych zahájil 36. schůzi Poslanecké sněmovny, a všechny vás tady vítám.

Ještě než přistoupíme k jednotlivým organizačním otázkám, dovolte mi, abych vás všechny požádal o to, abychom povstáním a minutou ticha uctili památku všech obětí teroristických útoků, které se odehrály v poslední době a měly neblahý vliv na současnou mezinárodněpolitickou situaci. Prosím, povstaňte. (Přítomní povstávají a drží minutu ticha.)

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 36. schůze ve čtvrtek 12. listopadu letošního roku a pozvánka vám byla rozdána v pátek 13. listopadu prostřednictvím poslaneckých klubů.

Prosím, přihlaste se všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. V současné době náhradní kartu číslo 6 má pan poslanec Okleštěk a číslo 11 pan poslanec Ondráček.

Prosím, abyste se případně přihlásili písemně k návrhu na změnu pořadu schůze.

 

Nejdříve ale přistoupíme k určení dvou ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili poslance Davida Kádnera a poslance Václava Klučku. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Není tomu tak. Dám hlasovat o ověřovatelích 36. schůze Davidu Kádnerovi a Václavu Klučkovi.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1 ze 141 přítomných 128 pro, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 31 a pan poslanec Kádner má číslo 13.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 36. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Václava Klučku.

Nyní budu konstatovat, kdo požádal o omluvení své neúčasti na jednání této schůze. Jedná se o tyto poslance a poslankyně, kteří svou omluvu směřovali předsedovi Poslanecké sněmovny: pan předseda Hamáček se omlouvá z pracovních důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková z osobních důvodů, pan poslanec Běhounek z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z pracovních důvodů stejně jako Vlastimil Gabrhel do 15.30, na celé odpoledne Leoš Heger, z důvodu zahraniční cesty Gabriela Hubáčková stejně jako Petr Kořenek, od 14.15 do 17.30 pan poslanec Roman Kubíček z pracovních důvodů, ale ten svoji omluvu zrušil a je tady, vidím ho. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Igor Nykl, do 16.30 z pracovních důvodů Herbert Pavera, z pracovních důvodů na celé odpoledne Gabriela Pecková stejně jako Lukáš Pleticha, od 16 hodin pan poslanec Pavel Plzák z pracovních důvodů, na celé odpoledne Adam Rykala z osobních důvodů, pan poslanec Jiří Skalický od 16 do 19 hodin z pracovních důvodů, na celé odpoledne z pracovních důvodů František Vácha, z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Rostislav Vyzula, z pracovních důvodů Markéta Wernerová, od 18 hodin Jaroslav Zavadil a pan poslanec Zlatuška z důvodu zahraniční cesty.

Na zahraniční cestě je z členů vlády pan předseda vlády Bohuslav Sobotka a Daniel Herman, dále se omlouvá Milan Chovanec z pracovních důvodů, do 15 hodin Marian Jurečka, na zahraniční cestě je také Svatopluk Němeček, od 14.45 do 16.30 z pracovních důvodů paní ministryně Kateřina Valachová, ze zdravotních důvodů se stále omlouvá pan ministr Lubomír Zaorálek.

Dále byly na stůl doručeny omluvy pana poslance Vladislava Vilímce a pana ministra Pelikána.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 36. schůze, jehož návrh byl uveden na pozvánce. Po jednání dnešního politického grémia je z grémia společný návrh, abychom vyřadili body, které již byly projednány na 35. schůzi Poslanecké sněmovny, a jsou tudíž neprojednatelné, jsou z bloku třetích čtení. Jedná se o body - prosím Poslaneckou sněmovnu o klid! - 155, 156, 157, 158, 159 a 160.

Předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Jeroným Tejc požádal o vyřazení bodů z návrhu pořadu schůze, a to bodů 4 a 161, to je sněmovní tisk 411, bodů 5 a 162, sněmovní tisk 412, bodů 21 a 178, sněmovní tisk 304, bodů 32 a 189, sněmovní tisk 188, a bodů 33 a 190, sněmovní tisk 234. Jedná se o zákony ve druhém a ve třetím čtení, které nebyly doposud projednány ústavněprávním výborem.

Předseda výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula požádal o vyřazení bodů 6 a 163. Také jsou to zákony ve druhém a třetím čtení, které nejsou doprojednány ve výboru pro zdravotnictví.

Paní veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová požádala o pevné zařazení bodu 211, to je návrh zprávy veřejného ochránce práv, a to na čtvrtek 17. 12. od 11 hodin, tedy po písemných interpelacích.

Dovolte mi ještě jednu informaci předtím, než dám slovo dalším přihlášeným, a to je informace, která se týká návrhů vrácených Poslanecké sněmovně Senátem Parlamentu České republiky. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 4074, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 445/8, navrhuji zařadit jako návrhy zákonů do 36. schůze Poslanecké sněmovny, datum jejich projednání bude předmětem dalších dohod. Jde jenom o zařazení do schůze vzhledem k ústavní povinnosti na nejbližší schůzi zařadit zákony vrácené Senátem Poslanecké sněmovně.

To je z mé strany vše, to jsou návrhy schválené grémiem. Moje otázka před hlasováním bude znít, zda je chcete hlasovat jednotlivě, nebo najednou aklamací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP