(14.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní mám písemné přihlášky ke změně pořadu schůze a vidím přihlášky z místa. S přednostním právem se do programu pořadu schůze hlásí paní poslankyně Jana Černochová v zastoupení předsedy klubu ODS a pan poslanec Marek Černoch za Úsvit. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ještě jednou požádám sněmovnu o klid, aby mohla paní poslankyně Černochová přednést svůj návrh a odůvodnit ho. Návrhy, které jsem přednášel, jste znali po jednání grémia, tak jsem byl benevolentní. Prosím všechny ty, kteří diskutují něco jiného, než je program schůze, aby diskusi přenesli do předsálí.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi navrhnout změnu dnešního programu schůze, a to tak, že bychom návrhy, které se týkají armádních zákonů, a to konkrétně branného zákona, zákona o službě vojáků v záloze a zákona o ozbrojených silách, měli projednat i vzhledem k bezpečnostní situaci kolem nás i v samotné ČR na schůzi dnes, a to hned po zařazených bodech ze Senátu, kde už máme objednané pozvané hosty. Takže by tyto tři návrhy, tento balík tří návrhů, které by měly být chronologicky, tak jak jsem řekla, tak měly být dnes projednávány po vratkách ze Senátu. Děkuji, že podpoříte můj návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Paní kolegyně, máte čísla tisků?

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, je to tisk číslo 455, to je branný zákon, je to tisk 456, to je zákon o službě vojáků v záloze, a je to tisk 502, zákon o ozbrojených silách ČR.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Teď je návrh kompletní.

Nyní pan poslanec Marek Černoch, potom pan ministr Mládek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rád bych navrhl předřazení bodu 109. Jedná se o sněmovní tisk 496. Je to technická novela energetického zákona, která legislativně technicky řeší to, aby Energetický regulační úřad měl od 1. ledna 2016 vedení. Současný energetický zákon je v rozporu se zákonem služebním, a není tak zcela jasné, kdo má být ve vedení ERÚ od příštího roku. Na tento problém reaguje i vládní novela v tisku 538. Bohužel tento zákon se již do konce roku schválit nestihne. Jedinou šancí, jak tento stav napravit, je schválit tisk 496 v prvním čtení podle § 90. Proto bych chtěl tento bod 109 zařadit na dnešní jednání před bod 15, tedy jako 9. bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Před bod 15, tisk číslo 496, současný bod 109. Děkuji.

Pan ministr Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nemám nic proti prioritě branných zákonů, ale dovoluji si modifikovat návrh paní poslankyně tak, že ty body budou zařazeny až po bodu 14, to je po dosud platných přednostních bodech. Tam je mj. onen zákon o energetickém úřadu a horní zákon, které už byly odkládány mockrát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je alternativa k tomu návrhu na změnu programu.

Nyní pan předseda klubu ANO Faltýnek. Pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych přednesl konkrétní návrh, který by naše určitý kompromis mezi těmi stanovisky, která tady zazněla, a sice chtěl bych poprosit sněmovnu, abychom se usnesli na tom, že dnes budeme jednat a hlasovat i po 19. a 21. hodině, a pak se určitě dostane na všechny zákony, které jsou tady označovány jako prioritní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to nebyl bod programu, to byla organizační záležitost, dáme o ní hlasovat.

Nyní v pořadí přihlášených písemně paní poslankyně Olga Havlová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, členové vlády, žádám zařazení nového bodu, a to informaci pana ministra spravedlnosti k jeho otevřeným výzvám kriminalizovat Blok proti islámu za snahu zastavit radikální projevy islámu v České republice. Tento bod chci zařadit jako první bod ve čtvrtek po písemných interpelacích. Žádám, aby pan ministr vysvětlil své výroky z rozhovoru pro iDNES z 18. listopadu, kdy na otázku "pod vaším tweetem se objevily názory, zda tím míříte na pana prezidenta" pan ministr odpověděl: "Bylo to myšleno primárně k tomu, že dnes bez reakce policie dochází k šíření nenávisti vůči islámu." V jiné otázce pan ministr dále k danému tématu řekl: "Směřovalo to zejména k hnutí, které má naplnění té skutkové podstaty už ve svém názvu."

Rozhovor vznikl proto, že pan ministr na svém tweetu napsal: "Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému náboženství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, říká § 356 trestního zákona." Takový tweet sdílel na sociální síti pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán po akcích 17. listopadu na Albertově v Praze. Narážel tak na projevy některých řečníků a na činnosti policie.

Prosím o zařazení tohoto bodu i na základě vyjádření bývalého ministra spravedlnosti a poslance ODS a dnešního europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila, kterého mi dovolte také citovat: "Takový radikální výklad tohoto ustanovení považuji za nebezpečný. Jsem velkým zastáncem svobody slova, a i když třeba s řadou výroků pana Konvičky nemusím souhlasit, neznamená to, že když se někomu nelíbí islám, dopouští se tím trestného činu. V médiích jsem nikde nezaznamenal, že by byly proneseny extrémní projevy, které by na Albertově vysílaly k násilí proti muslimům či uprchlíkům," uvádí pan exministr, a dále dodává: "Byl bych velmi nerad, kdyby vyjádření nesouhlasu s radikálním islámem mělo být považováno za něco zakázaného. Ostatně se nelze lidem divit, že mají po úrocích Islámského státu v Paříži nebo na ruské letadlo z těchto islámských fanatiků obavy." (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jednáme o pořadu schůze. Prosím, než budeme hlasovat, abyste věnovali pozornost jednotlivým návrhům a případné diskuse o jiných věcech přednesli do předsálí... Přeruším schůzi, než se uklidníte... Snad to nebude potřeba. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Havlová: "Možná by se pan ministr měl zabývat spíše radikálními muslimskými kazateli, kteří v západoevropských mešitách otevřeně vyzývají k násilí na Evropanech." Konec citace.

Dámy a pánové, možná se někteří z vás nyní ptáte, proč žádám zařazení tohoto bodu místo toho, abych prostě sepsala standardní písemnou interpelaci, na kterou mi musí pan ministr Pelikán do 30 dnů odpovědět. Proč je má otázka natolik závažná, že žádám její řešení na plénu Sněmovny? Závažná je proto, že v době imigrační krize, v době islámských teroristických útoků v Evropě, které nemají srovnání, zde stojí zcela zásadní otázka: Má právo spolek a vůbec občané ČR žádat, aby islámské obce nezískaly tzv. vyšší práva dle našeho současného zákona o církvích? Má právo si dát do svého názvu to, že bojuje proti progresi islámu do naší kultury? Nebo nemá občan či spolek právo se bránit prorůstání islámu do naší společnosti dle pana ministra spravedlnosti, který má nemalý vliv na strukturu státních zastupitelství? Právě v době, kdy má dojít k zásadní zákonné změně struktury státních zastupitelství? Ptám se jako členka Bloku proti islámu, který nechce radikální projevy islámu v naší zemi. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP