(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslankyně a poslanci: pan poslanec Adam od 12. hodiny - zdravotní důvody, paní poslankyně Balaštíková - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - rodinné důvody, pan poslanec Beznoska - pracovní důvody, pan poslanec Fiedler od 13.30 hodin - rodinné důvody, pan poslanec Hájek - pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková - zahraniční cesta, pan poslanec Kořenek - zahraniční cesta, pan poslanec Mihola - zahraniční cesta, paní poslankyně Němcová od 13 hodin - osobní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová od 11.30 - pracovní důvody, pan poslanec Pilný - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - zahraniční cesta, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedlář - zahraniční cesty, pan poslanec Schwarzenberg do 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Stupčuk - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - osobní důvody, pan poslanec Zavadil - pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády - zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek do 13 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, pan ministr Ťok - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zdravotní důvody.

Měli bychom pokračovat tedy pevně zařazenými body, nicméně obdržel jsem celou řadu přihlášek k pořadu schůze. (Hluk v sále.) Ještě prosím, než otevřeme pořad, prosím pana předsedu Kolovratníka, aby vystoupil s vyhlášením lhůty pro volbu, a potom dám slovo všem těm, kteří jsou přihlášeni.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, vážení kolegové, dobré dopoledne a děkuji za slovo. Já jsem poprosil tady o prostor, než se pustíme do dnešního programu, a jenom bych rád pro předsedy klubů na mikrofon z důvodu, že jsme v tomto týdnu nerealizovali volby. Počítáme s volebními body až v týdnu od 8. prosince, tak vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta je do pondělí 7. prosince do 13. hodiny. Informaci vám samozřejmě pošleme i elektronickou cestou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. A teď tady mám... Nejprve asi přednostní práva. Takže první přednostní právo měl pan předseda Stanjura, potom byl pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek, pokud takto jsem to zachytil správně. Potom pan předseda Černoch. Takže nejprve pan předseda Stanjura.

Pan poslanec Vondráček karta číslo 6.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dobré ráno pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve bych vás seznámil s takovou malou statistikou, jak probíhá tato 36. schůze Poslanecké sněmovny.

V úterý jsme schválili její pořad a celkem na pořadu jsme měli 212 bodů. Za první tři dny jsme jich projednali 39, zbývá tedy 173 bodů. Na programu máme ještě 88 z celkového počtu 92 návrhů zákonů v prvém čtení, tzn. zatím jsme udělali čtyři návrhy v prvém čtení. Dále nám zbývá projednat 22 z celkového počtu 30 návrhů zákonů ve druhém čtení. Stihli jsme za první tři dny 8 návrhů ve druhém čtení. Zbývají nám všechny zákony ve třetím čtení - logicky, protože jsme ještě třetí čtení neměli, tzn. 34 návrhů zákona. Ještě nám zbývají dva z celkového počtu 4 zákonů, které nám vrátil Senát. Dva jsme projednali už v úterý. Takže když to takhle sečteme, tak dojdeme k číslu 146 návrhů zákonů je před námi. Chybí nám projednat jedna smlouva z celkového počtu 16 smluv. Hotovo máme 15, díky včerejšímu podvečeru. Volební body, o tom mluvil pan předseda volební komise, ty nás teprve čekají v druhém či třetím jednacím týdnu. A stihli jsme projednat 10 z celkového počtu 34 zpráv, takže nám jich zbývá ještě 24.

Za tři dny jsme podle mého názoru postupovali docela slušným tempem. V průměru jsme dělali 13 bodů za den. Před sebou na této schůzi máme ještě devět jednacích dnů, kdy minimálně jeden nebo část dne bude vyhrazena třetímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, a to pevně 9. prosince ve středu.

Já přicházím s poměrně minimalistickým návrhem na pevné zařazení celkem osmi bodů, což je tempo jeden bod denně, když vynechám bod, kdy je rozpočet. Podle našich webových stránek, myslím našich jako Poslanecké sněmovny, zatím návrh zákona s nejvyšším číslem sněmovního tisku má číslo 660 a byl podán včera. Vybral jsem osm bodů, které stručně představím, a z výše uvedeného přehledu je logické, že jsem vybral návrhy zákonů v prvém čtení, protože jich nám zbývá nejvíce. Hromadí se nám tady a máme před sebou diskusi a hlasování takřka k 90 návrhům zákonů v prvém čtení.

Vybral jsem logicky poslanecké návrhy zákonů. Je jich celkem osm, z toho jeden je návrh opozičních poslanců, pouze opozičních. Jeden je návrh pouze vládních poslanců a šest návrhů je těch, pod kterými jsou podepsáni jak vládní tak opoziční poslanci. Někdy tam jsou jak opoziční, tak vládní. Podle toho, kdo je na prvním místě. Ale šest návrhů zákona se nedá přiřadit ani k opozici ani k vládě.

Všechny zákony spojuje to, nebo takřka všechny... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás žádám o klid, abych si mohl zaznamenat návrhy pana poslance Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Z osmi navržených zákonů, které za chvíli v krátkosti představím, bylo sedm podáno v roce 2014. A ten osmý, jediný, který byl podán v roce 2015, byl podán v únoru, takže tady mámě devět měsíců. Z toho je vidět, že jsem neupřednostnil žádný z návrhů zákona, ale prostě bychom se měli vypořádat s těmi návrhy. Výběr jsem provedl tak, aby to bylo vyvážené, opozice a koalice. To, že je navrhuji, neznamená, že já osobně je budu podporovat. U některých návrhů zákonů jsem připraven hlasovat i pro zamítnutí v prvém čtení. Ale nemůžeme projednávat jen zákony, které já osobně chci podporovat. Měli bychom projednávat všechny.

A teď vám stručně představím osm poslaneckých návrhů zákona.

Bod číslo 75, je to jediný návrh pouze opozičních poslanců. Ještě chci zmínit, že jsem se s předkladateli o tom neradil. Takže pokud někdo z předkladatelů je překvapen, tak se mu omlouvám. Je to návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti... (Další odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, opravdu prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem, sněmovní tisk 167. Porovnejte to s číslem 660. Tento návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně 9. dubna 2014, což je devatenáct měsíců. Prvé čtení už bylo zahájeno, a to na 25. schůzi, a bylo přerušeno dne 11. února 2015, to znamená před více než devíti měsíci.

Jen připomenu z důvodové zprávy, že kompetence jednotlivých ústředních orgánů státní správy ve věcech řízení společnosti provozujících podnikatelskou činnost, ve kterých má zároveň stát majetkovou účast, je upravena různými právními předpisy. Obecně v kompetenčním zákoně a konkrétně pak v jednotlivých zvláštních zákonech. Žádným právním předpisem není stanoveno konkrétně odpovědné ministerstvo za tuto oblast. O tom, že tuto skutečnost považuje i současná vláda ČR za problematickou, svědčí usnesení vlády ze 17. března roku 2014. Usnesení má číslo 177 a tímto usnesením vláda zřídila vládní výbor pro personální nominace, kterým se zřizuje tříčlenný vládní výbor, který bude mít v kompetenci posuzování personálních nominací osob, které mají zastupovat stát v dozorčích radách společnosti s majetkovou účastí státu, státních podniků nebo národního podniku, ten máme jenom jeden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP