(9.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A poslední, osmý bod, který navrhuji pevně zařadit, je bod 98 schváleného programu schůze, je to opět návrh vládních i opozičních poslanců. Je to návrh poslanců - a taky jsem si tady dal jeden návrh, který jsem podepsal i já, tomu určitě rozumíte, když jsem tak široce jmenoval skoro takřka všechny členy Poslanecké sněmovny v těch předchozích sedmi bodech. Je to návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk číslo 278. I tento návrh zákona je bohužel příliš dlouho u ledu v Poslanecké sněmovně. My jsme ho předložili 31. července loňského roku, tedy roku 2014.

Tento návrh zákona se týká českých škol bez hranic, jejichž hlavním cílem je výchova česky mluvící mladé generace, která vyrůstá v zahraničí, tak, aby tato generace byla schopna v dospělosti nejen česky číst a psát, ale také si zachovávat povědomí o svých kořenech a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou.

Závěrem krátké shrnutí. Jak už jsem říkal, sedm z těchto návrhů zákona bylo podáno již v roce 2014. Snažil jsem se vybrat tak, aby se v tom návrhu zákona našly všechny poslanecké kluby. Myslím, že každý klub má minimálně u jednoho, možná u více návrhů zákonů předkladatele ze svých řad. A jak jsem říkal, máme devět jednacích dnů, je to osm bodů, nenavrhuji nic zařadit ten den, kdy bude státní rozpočet. A protože chceme, aby si případná většina vybrala termín, který vyhovuje, abychom nebyli obviňováni z toho, že jsme navrhli něco, kdy už jste promýšleli něco jiného, tak teď přednesu ty konkrétní změny na zařazení, a to variantně.

Takže navrhuji pevně zařadit bod 75, návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem, sněmovní tisk 167, takto: Dnes jako první bod. Alternativně, to znamená pokud to nebude schváleno, v úterý 8. prosince jako první bod. Alternativně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako první bod. Alternativně v pátek 11. prosince jako první bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se omlouvám, jenom se chci zeptat, zda si mám ty alternativy evidovat?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, ne , pane předsedo, já vám to předám v písemné podobě, samozřejmě, abyste to měl jako podklad k hlasování. To určitě ano.

Pokud by většina poslanců chtěla tento zákon raději projednávat v třetím týdnu poslanecké sněmovny než ve druhém, tak pak jsou další alternativy, abychom to projednali v úterý 15. prosince jako první bod, případně ve středu 16. prosince jako první bod, případně ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako první bod, anebo, a to je poslední možnost, v pátek 18. prosince jako první bod.

Za druhé. Navrhuji pevně zařadit bod číslo 80, návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského, já myslím, že už nemusím číst přesný název toho zákona, jenom odkážu na sněmovní tisk číslo 232, a to takto: Dnes jako druhý bod. V případě, že by to nebylo schváleno, tak alternativně v úterý 8. prosince jako druhý bod. Alternativně v případě neschválení tohoto návrhu ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako druhý bod. Alternativně v pátek 11. prosince jako druhý bod, případně v úterý 15. prosince jako druhý bod, nebo alternativně ve středu 16. prosince jako druhý bod, případně až ve čtvrtek, poslední čtvrtek, kdy budeme jednat, po písemných interpelacích jako druhý bod a nebo v pátek 18. prosince jako druhý bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní prosím pravou stranu sálu, aby se ztišila.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se podívám, odkud jde hluk. Je to tak, pane předsedo. Děkuji.

Za třetí. Navrhuji pevně zařadit bod 85, návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka Černocha a Zdeňka Ondráčka, sněmovní tisk 323, a to takto: Dnes jako třetí bod. Alternativně na úterý 8. prosince jako třetí bod, případně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, alternativně pak v pátek 11. prosince... (Odmlčuje se kvůli hluku v sále.) Děkuji vám. Třetí bod, alternativně v úterý 15 prosince jako třetí bod, alternativně ve středu 16. prosince jako třetí bod nebo ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, případně v pátek 18. prosince jako třetí bod.

Za čtvrté. Navrhuji pevně zařadit bod 88, návrh poslanců Jitky Chalánkové, Marka Bendy, Niny Novákové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Víta Kaňkovského a Martina Komárka, sněmovní tisk číslo 371, a to takto: Pevně dnes jako čtvrtý bod. Alternativně na úterý 8. prosince jako čtvrtý bod, případně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako čtvrtý bod nebo v pátek 11. prosince jako čtvrtý bod. Případně bychom mohli tento zákon projednat v posledním týdnu jednání Poslanecké sněmovny, a to v úterý 15. prosince jako čtvrtý bod, nebo ve středu 16. prosince jako čtvrtý bod, nebo ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako čtvrtý bod. A poslední alternativa, kterou si můžete vybrat, a věřím, že jednu z nich si společně vybereme, je pátek 18. prosince jako čtvrtý bod.

Za páté. Navrhuji pevně zařadit bod 89, návrh poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších, sněmovní tisk číslo 378, a to takto: Dnes jako pátý bod. Alternativně v úterý 8. prosince jako pátý bod, nebo ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako pátý bod, případně v pátek 5. prosince jako pátý bod. Nebo opět v posledním týdnu jednání Poslanecké sněmovny... (Poslankyně Šánová přistupuje ke stolu ministrů a hovoří s ministrem Babišem v blízkosti řečniště.) Tak jste mě vyvedla z konceptu, že mám sto chutí začít číst od začátku. Ale neudělám to. Ale opravdu, není to příjemné. Nebudu vám to vracet, ale není to příjemné. Alternativně na úterý 15. prosince jako pátý bod, nebo ve středu 16. prosince jako pátý bod, případně ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako pátý bod. Poslední možnost tomuto návrhu zákona z dílny především České strany sociálně demokratické, to bych chtěl zdůraznit, v pátek 18. prosince jako pátý bod.

Za šesté. Navrhuji pevně zařadit bod číslo 93 schváleného programu, návrh poslanců Vladislava Vilímce, Jany Černochové, Radka Vondráčka, Jiřího Junka a Jany Hnykové, sněmovní tisk číslo 403. Týká se to Podkarpatské Rusi. Chci říci, že v bodě pět i šest je to návrh zákona, kdy bychom opravdu měli spěchat. Je to odčinění majetkových křivd. Čas nezastavíme a mnohé rodiny, kterých se to týká, mnozí lidé, kterých se to týká, už jsou ve vysokém věku. Navrhuji tento bod zařadit dnes jako šestý bod, alternativně v úterý 8. prosince jako šestý bod, nebo ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako šestý bod, případně v tom druhém týdnu jednání Poslanecké sněmovny v pátek 11. prosince jako šestý bod. Nebo v úterý 15. prosince jako šestý bod, případně ve středu 16. prosince jako šestý bod, alternativně pak ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako šestý bod. A poslední možnost k důležitému návrhu zákona o odškodnění majetkových křivd z Podkarpatské Rusi na pátek 18. prosince jako šestý bod.

Za sedmé. Navrhuji pevně zařadit bod 95, návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších, sněmovní tisk číslo 238, pevně, a to dnes jako sedmý bod, případně v úterý 8. prosince jako sedmý bod, nebo ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako sedmý bod, alternativně pak v pátek 11. prosince jako sedmý bod. Nebo alternativa úterý 15. prosince 7. bod, středa 16. prosince sedmý bod, čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích sedmý bod nebo v pátek 18. prosince jako sedmý bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP