(9.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Chci jenom připomenout, ten zákon je tady déle než rok, a pokud chceme pomoct zejména samoživitelkám, bylo by dobré, abychom ho už začali projednávat, protože podle statistik, které jsou k dispozici, odebírání řidičských průkazů zvýšilo ochotu platit těch, kteří neplnili své zákonné povinnosti.

Za osmé navrhuji pevně zařadit bod 95... (Hledá v materiálech.) Omlouvám se, pane předsedo, to je ten word (?), tak aby byl správně návrh bodu 8... (Nesrozumitelné volání z pléna.) Nejvíc pokřikují ti, kteří nikdy nevystoupí. To mám opravdu rád. (Smích i souhlasné přitakání některých poslanců v sále.) Bod 98, návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava Lobkowicze - jsou to ty české školy v zahraničí, nebo bez hranic, sněmovní tisk 278, a to navrhuji zařadit dnes pevně jako osmý bod, příp. alternativně v úterý 8. prosince jako osmý bod, nebo ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako osmý bod, alternativně v pátek 11. prosince jako osmý bod. Případně, a to jsou poslední čtyři návrhy, v posledním jednacím týdnu Poslanecké sněmovny v letošním roce v úterý 15. prosince jako osmý bod, příp. ve středu 16. prosince jako osmý bod, alternativně ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako osmý bod a příp. v pátek 18. prosince jako osmý bod.

Já chci říct, že pokud předkladatelé myslí vážně ten svůj návrh zákona, tak mají na výběr osm různých termínů. Pokud některý z těch bodů neprojde, tak samozřejmě se to automaticky posunuje. Hlasování ukáže, zda ti lidé, kolegyně, kolegové, mají zájem na projednání návrhu zákona, který sami podepsali, nebo je jim to jedno, splnili si povinnost - podali jsme návrh zákona, a tím máme splněno. Já myslím, že splněno nemáme. Opakuji, že u některých návrhů zákonů nebudu pro, příp. podpořím i zamítnutí v prvém čtení. Ale tím, že tady jsou rok a půl, rok a čtvrt, rok a pět měsíců a ten nejmladší pouhých devět měsíců, tak věřím, že společně v těch hlasováních najdeme termín, kdy bychom ty body mohli projednat.

Děkuji, pane předsedo, za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Fiala a připraví se pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já navazuji na návrhy předsedy našeho poslaneckého klubu Zbyňka Stanjury a také přicházím s návrhem na úpravu programu. Konkrétně s návrhem na pevné zařazení bodu č. 115, což je poslanecký návrh, pod kterým jsem také podepsán s kolegy Zbyňkem Stanjurou, Ivanem Adamcem, Adolfem Beznoskou a dalšími, na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 557.

Náš návrh zákona tady leží od července. Řeknete si - no tak by tu ještě nějakou dobu mohl ležet a nic by se nestalo. My jsme na takový postup samozřejmě zvyklí. Ale ten náš návrh nabyl v posledních dnech mimořádným způsobem na aktuálnosti, a proto by bylo dobré, aby se tímto návrhem na zrušení silniční daně Poslanecká sněmovna co nejdříve zabývala.

Ten náš červencový návrh je aktuální mj. proto, že se v minulých dnech objevila informace, že vláda pro nás překvapivě - i když nás už toho moc nepřekvapí - zvažuje plošné zavedení silniční daně pro všechna osobní vozidla, tedy nejenom jak je to teď u podnikatelů, ale že by prostě všichni v nějaké podobě platili silniční daň. Jako příklad mohu uvést Národní akční plán čisté mobility, který projednala vláda na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu nedávno, tedy 20. listopadu. A právě v tomto Národním akčním plánu čisté mobility je zvažováno toto opatření a je tam navrhována analýza, která nějakým způsobem má ten návrh plošné silniční daně zvážit nebo dopracovat. Tady bych přímo citoval z tohoto dokumentu schváleného 20. listopadu vládou: "Analýza navrhne strukturu silniční daně zohledňující externality z dopravy na životní prostředí a bude obsahovat rovněž zhodnocení možností zavedení příp. dalších opatření v oblasti zpoplatnění vozidel." Tolik citace z Národního akčního plánu čisté mobility. A to zdůvodnění, které v tom národním akčním plánu můžeme nalézt, je následující - cituji: "Jedná se o běžný ekonomický nástroj, který je v řadě zemí používán jako prvek napomáhající systémovému snížení exhalací u provozovaných vozidel. V EU jsou zpoplatněna zejména osobní vozidla. Zdanění vozidel podle emisí CO2 je využíváno ve více než 15 státech Evropské unie." Tolik citáty z Národního akčního plánu čisté mobility schváleného vládou.

Jistě chápete, dámy a pánové, že taková informace je zneklidňující a o to víc je aktuální náš návrh, nejenom aby se silniční daň nerozšiřovala, ale aby se naopak úplně zrušila. Já samozřejmě předpokládám, že poté, co to tady říkám, vystoupí řada ministrů a řekne, že to je jenom varianta, že se to jenom zvažuje, že je třeba provést řadu dalších analýz a studií a že to možná nakonec bude jinak. Ale já jsem přesvědčen, že už jenom to, že vláda zvažuje takovouto věc, by mělo vyvolat pozornost Poslanecké sněmovny a že bychom se tím měli zabývat. Protože máme tady signály, že když něco podobného vláda zvažuje, že se to nakonec velmi rychle může stát realitou. Připomínám, že vláda zdražila poplatky za provoz starších vozidel a tohle může být další pokus, jak jít v podobném duchu a jak nadále znepříjemňovat lidem život. A podotýkám, že se to bude vztahovat silněji a více především na starší auta, která samozřejmě využívají osoby s nižšími příjmy, jejichž ochranou se některé vládní strany tak často zaklínají.

Protože ten návrh je, jak jsem zdůvodnil, takto mimořádně aktuální, dotýká se tolika občanů a zvažování zavedení plošné silniční daně může mít opravdu závažné důsledky, tak my cítíme jako nutnost, abychom se naším návrhem zabývali v rámci Poslanecké sněmovny co nejdříve. Myslím si, že kdyby se nám povedlo zrušit silniční daň tak, jak my navrhujeme, tak by vláda dostala silný impuls, aby se věnovala důležitějším věcem a nezvažovala taková nesmyslná opatření, která jsou proti aktivním a pracovitým lidem, jako je právě zavedení plošné silniční daně.

Abychom se tedy tím mohli co nejdříve zabývat, tak navrhuji pevné zařazení tohoto bodu - ještě jednou připomenu, že se jedná o bod č. 115, což je návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 557 - na dnešek, tedy na pátek 27. listopadu, a navrhuji to zařadit jako první bod. Samozřejmě si dovedu představit, že ne všichni budou k něčemu takovému připraveni, proto navrhuji alternativu a alternativně doporučuji a navrhuji pevné zařazení tohoto bodu na pátek 11. 12. také jako první bod.

Já věřím, dámy a pánové, že projednávání našeho červencového návrhu na zrušení silniční daně i na základě mého odůvodnění i na základě vysvětlení toho, jak je tento bod mimořádně aktuální vzhledem k úmyslům vlády, že na základě toho všeho tento návrh podpoříte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP