(10.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Pak se ale ještě bavíme o samonabíjecích zbraních vojenského vzhledu, jak je definuje směrnice, která je chce zakázat. A tady, vážená paní komisařko Jourová, je Evropská komise úplně vedle. Tady jsem nikde nenašel jediný reálný důvod, proč chce Komise tyto zbraně zakázat. Tyto zbraně má jen v České republice odhadem kolem 100 tis. lidí a těch zbraní je odhadem 200 tis. kusů. V evropském měřítku to vynásobte tak 30-50násobkem. To všechno jsou legální zbraně, ke kterým se v Evropské unii může dostat jen držitel zbrojního průkazu nebo obdobného dokladu v zahraničí, který se možná jmenuje jinak než ten náš zbrojní. Všechno to jsou zbraně, na kterou každou jednu konkrétní musí vydat příslušný útvar policie povolení k nákupu a která je každá jedenkrát registrována a pravidelně kontrolována a testována policií. Teroristé tyto zbraně nemají a nepoužívají.

Dovolte mi v závěru svého vystoupení, abyste, vážené kolegyně a vážení kolegové, měli jistotu, že mým cílem není obstruovat ani dostávat, vás členy vládní koalice, do nějakého diskomfortu. Já vám navrhnu usnesení, které vám teď přečtou, a pokud by se vám to usnesení líbilo, jsem připravena třeba ještě o nějaké pauze se s jednotlivými kolegy domluvit na nějakých úpravách, ať víte, když mi ten bod zařadíte, co bychom tady schvalovali. Já to opravdu považuji za důležité a myslím si, že toho času - dávat to sem v tom týdnu před svátky, kdy tady máme celou řadu třetích čtení, já nevím. Já si myslím, a slibuji, že já už bych k tomu nijak zásadně nevystoupila, že kdybyste to zařadili, tak za sebe říkám, že můžeme pouze hlasovat o tom usnesení, které si vám dovolím teď přečíst, a skutečně, moc vás prosím, neberte to na lehkou váhu a podpořte mi ten návrh na zařazení na dnešek jako bod - ideálně první bod, ale kdyby už jiné body byly zařazeny, tak jako bod následný. Moc vás o to prosím, o tu podporu. Kdyby to dneska neprošlo, tak zkusme to navrhnout na program dvacátého sedmého, dvacátého osmého, a ještě je schůze dvacátého devátého -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, ale vy v tom, co jste mně odevzdala, navrhujete 27. jako první bod, 8. 12. jako první bod a 9. 12. jako první bod.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano a dnešek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je dne dvacátého sedmého. To je dneska. Dvacátého sedmého, osmého a devátého.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano. Děkuji za upřesnění. A dovolte mi, abych vám tedy v závěru přečetla návrh usnesení, abyste v případě, že to zařídíte, věděli, o čem bychom hlasovali.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpřísnění podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí Evropské komise:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie.

Škoda, že mně dva předsedové klubů neposlouchají, pane předsedo Poslanecké sněmovny. (Poznámka poslance Sklenáka ze sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím, abyste nediskutovali mimo mikrofon. Prosím pány předsedy a pana poslance, aby ukončili tu debatu a umožnili paní poslankyni přečíst usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: 2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neoprávněným zpřísněním legálního držení zbraní střeliva.

5. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky deklaruje, že každý občan České republiky, který splní stanovené zákonné podmínky České republiky, má právo držet zbraň, a odmítá represi zákonadbalých občanů České republiky.

6. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, která vedou k potlačení práv občanů České republiky.

7. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pověřuje předsedu vlády České republiky, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti kontroly, nabývání a držení zbraní a střeliva, a tím zasahovala do práv občanů České republiky.

Tohle je návrh usnesení, o kterém jsem připravena se ještě s některými z vás, kteří o to mají zájem, bavit. A skutečně vás moc prosím o podporu tohoto návrhu a slibuji, že ten svůj dlouhý úvod, který jsem tady teď měla, nebudu opakovat. Mým cílem není tedy obstruovat, skutečně tento zákon považuji já za velmi zásadní. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes se omlouvá z jednání paní poslankyně Zuzana Kailová, dále dnes od 11.00 do konce jednacího se omlouvá pan poslanec Petr Kudela, mezi 12.30 a 14.00 se omlouvá z důvodu jednání paní poslankyně Jana Hnyková, od 9.00 do 10.00 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Helena Válková, dnes od 9.45 do 14.00 z důvodu jednání ve volebním kraji se omlouvá pan poslanec Jiří Holeček, dále dnes z důvodu naléhavých pracovních povinností se omlouvá pan ministr Milan Chovanec a dále po celou dobu jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban.

Budeme pokračovat. Paní poslankyně Jana Černochová má další přihlášku a je to téma zařazení nového bodu - porušování nebo porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla požádat vedení Poslanecké sněmovny, aby posoudilo věc, která se tady stala včera, která mi není příjemná, a bohužel tady není ani předseda bezpečnostního výboru, aby na to reagoval. Chtěla bych zařadit tuto věc do programu právě z toho důvodu, aby na to mohl pan předseda výboru reagovat, protože když nemá přednostní právo, tak nemůže vystupovat v rozpravě při schvalování programu.

Tady skutečně došlo k tomu, že byl svolán výbor pro bezpečnost na úterý. Je tady usnesení (ukazuje), které si můžete všichni přečíst, je ověřeno ověřovatelem výboru panem Richardem Dolejšem, je podepsáno předsedou výboru panem Romanem Váňou. Dovolte mi, abych vám ho přečetla. Je to usnesení 95. výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 11. listopadu 2015 k návrhu termínu a pořadu 23. schůze výboru pro bezpečnost.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na návrh předsedy výboru Romana Váni

I. stanoví termín 23. schůze výboru pro bezpečnost na středu 2. prosince 2015 a od 9.00 hodin;

II. pověřuje předsedu výboru, aby v dohodě s místopředsedy výboru stanovil podrobnosti pořadu 23. schůze výboru podle výsledku prvního čtení v Poslanecké Sněmovně.

Přehrála jsem si i stenozáznam. Ti z vás, kteří byste na to měli nervy, tak je to 44. minuta 18. vteřina a debata o termínu programu trvá do 47. minuty 55. vteřiny Je to výbor pro bezpečnost z 11. 11. 2015. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP