(10.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Mně by ani nevadilo, kdyby pan předseda výboru Váňa svolal mimořádnou schůzi k tomu GIBSu, protože skutečně proběhla na výboru debata o tom, že se nedá vyloučit, že se sejde ještě výbor pro bezpečnost, aby nějakým způsobem řešil tu situaci, která tam je. Ale prosím pěkně, ne tímto způsobem. Ne způsobem, že se tady svolá výbor a předseda výboru se naprosto bezprecedentně, bez dohody s ostatními místopředsedy, bez dohody se členy stálé komise GIBS. Paní Lorencová je místopředsedkyně, já jsem místopředsedkyně, pan Klučka je předseda. Nikdo z nás o tom nevěděl. My se to tady dozvídáme tímto způsobem. A já to skutečně považuji za flagrantní porušení jednacího řádu a byla bych velmi ráda, aby se tato situace v Poslanecké sněmovně a ve výboru pro bezpečnost neopakovala, aby byl dodržován jednací řád. Aby se svolávaly výbory v souladu s jednacím řádem a ne tak, že se pan předseda s panem premiérem a možná s panem ministrem vnitra Chovancem rozhodnou, že prostě to písknou na toto datum, a my se budeme přizpůsobovat jim. Přestože ten výbor, který byl řádně svolán, nebyl zrušen.

Takže já bych doporučovala všem kolegům, pokud se pan předseda nerozhodne jinak, abychom se sešli v tu středu, kdy jsme se sejít měli, v devět hodin ráno, kdy jsme se sejít měli, a abychom projednávali věci, které jsme projednat chtěli. Mimo jiné ty zbraně, o kterých jsem tady mluvila v předešlém příspěvku, to je přesně to téma, kterému by se měl výbor pro bezpečnost také věnovat. Sice doufám, že se tématu budete věnovat všichni, ale kde jinde by to mělo být než na výboru pro bezpečnost. Takže není pravda, že by neměl výbor pro bezpečnost program. A skutečně já proto, abych mohl dostat pan Váňa šanci na to zareagovat, tak vás zdvořile prosím, abyste zařadili tento bod na program dnešního jednání, protože by mi přišlo nefér, abych tady mluvila jenom já a nemohl se k tomu vyjádřit pan Váňa.

Děkuji vám za pozornost a prosím, aby ta data, která jsem říkala předtím, kdy to navrhuji zařadit, tak jsou stejná jako u toho mého předešlého příspěvku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Ten bod, který navrhujete zařadit se jmenuje Porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. S přednostním právem se hlásíte do rozpravy. Dobře, prosím.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože paní poslankyně Černochová opět otevřela tuto celkem zbytečnou záležitost, kterou jsme mohli vyřešit v rámci jednání výboru pro bezpečnost, já bych jenom znovu upřesnil ta fakta.

Když pominu, že podle § 36 jednacího řádu schůze výboru svolává a řídí ho předseda, který... (Poslankyně Černochová před řečništěm ukazuje list papíru.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás poprosím, paní poslankyně, nechte domluvit řečníka.

 

Poslanec Roman Váňa: To si můžeme přečíst každý, jak to je podle jednacího řádu. Pak je pravdou to, co říká paní poslankyně Černochová, že jsme se usnesli na jednání výboru, že bude-li nějaký zákon v prvním čtení přikázán výboru pro bezpečnost, pak se sejdeme ve středu v devět hodin. Toto usnesení jsem podepsal a přijali jsme ho na jednání výboru. Vzhledem k tomu, že žádný zákon v prvním čtení výboru přikázán nebyl, tento výbor ve středu v devět hodin svolán také nebyl. To je ta první záležitost. A jak paní poslankyně Černochová správně řekla, na výboru jsem avizoval svolání jednotematického výboru s tématem jmenování nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. A tato situace nastává a takto by se výbor měl svolat v pátek.

Vzhledem k tomu, že bylo zpochybněno, jakým způsobem byl tento výbor svolán, tedy na základě diskuse na výboru a mým rozhodnutím, proto jsem se rozhodl, že využiji jednacího řádu a požádám kolegy z výboru pro bezpečnost, abychom svými podpisy svolání tohoto výboru podpořili. Těch možností podle jednacího řádu, jak výbor svolat, je samozřejmě více, nicméně zvolil jsem tento postup a doufám, že i paní poslankyně Černochová bude s takto zvoleným postupem podle jednacího řádu spokojena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Spokojená určitě budu, ale spokojenější bych byla tehdy, pokud by se takto postupovalo od samého začátku a pokud by nebyl jednací řád Poslanecké sněmovny ohýbán způsobem, jakým jsme toho byli svědky. A bez ohledu na to, jestli mi to zařadíte do programu nebo nezařadíte, žádám legislativní odbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby tento způsob svolávání výborů prověřil.

Ale děkuji za to, že se tedy dohodneme na stanovení nového data a že bude v souladu vše s jednacím řádem. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Roman Váňa: Já bych se za a) chtěl ohradit proti nařčení z nerespektování jednacího řádu, neboť tam nedošlo k žádnému porušení jednacího řádu - to za prvé. Pátek je řádným jednacím dnem ve výborovém týdnu. A za druhé bych požádal paní poslankyni Černochovou prostřednictvím pana předsedajícího, aby nezneužívala jednací řád Poslanecké sněmovny a neřešila s přednostním právem na plénu tyto záležitost, které se týkají čistě jednání výboru pro bezpečnost. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlásí se paní poslankyně Černochová s přednostním právem. (Potlesk z levé části sálu.) Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Tak ještě jednou. Mám před sebou usnesení výboru pro bezpečnost, které má číslo 95, které stanoví termín 23. schůze výboru pro bezpečnost na středu 2. prosince 2015 od devíti hodin. (Ukazuje usnesení.)

Mám před sebou v levé ruce pozvánku na 23. schůzi výboru pro bezpečnost, která se uskuteční v pátek dne 4. prosince 2015 od jedenácti hodin v zasedací místnosti výboru pro bezpečnosti A23. To nejsou dvě schůze. To je jedna schůze, kde si ale manipuluje někdo s termínem. A to mně vadí. A to žádám, aby prověřila legislativa, jestli takto je možné, když my na výboru 11. 11. odhlasujeme všichni, že se výbor bude konat tehdy v tolik a v tolik. Ano, dáme předsedovi pravomoc, aby s místopředsedy sestavil program podle toho, jak napadají legislativní normy a jak je zapotřebí ve lhůtách je projednat. Ale přeci není možné potom, kdy my na výboru takto hlasujeme, si svévolně termín změnit a nenazvat to ani mimořádnou schůzí ani schůzí jinak číslovanou než ta, která byla podle usnesení řádně svolána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pouze pro pořádek, byť jsem si vědom, že máte přednostní právo a můžete vystupovat, tak bych vás vedl k pořádku, abyste se vyjadřovali k programu schůze a jeho úpravy, případně. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji pěkně, pane předsedající. Já bych se chtěl ohradit. Ohradit za ty, kterým jednací řád přisuzuje ono právo přednostního vystoupení. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem v rámci bodu pořad schůze za klub ODS obhajovala zařazení určitého bodu. Pan poslanec Váňa, jako místopředseda klubu vystupuje s přednostním právem a hovoří o problematice bezpečnostního výboru. Kdo tady zneužívá jednací řád z pozice jednacího práva? Paní poslankyně Černochová, která za svůj poslanecký klub v rámci řádně schváleného bodu pořad schůze navrhuje zařazení bodu, anebo pan poslanec Váňa, který nás obtěžuje svými výhradami vůči paní poslankyni Černochové týkajícími se výlučně bezpečnostního výboru.

Prostřednictvím pana předsedajícího vy a jenom vy, pane poslanče Váňo, jste zneužil jednací řád a přednostní právo. Rozhodně ne paní poslankyně Černochová. (Slabý potlesk.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP