(11.10 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se v rámci návrhu změny programu na jednání této schůze přihlásil a navrhl změnu projednávání bodu, a to bodu, který máme na programu jednání, nikoliv zařazení nového bodu, ale jako bod č. 103, sněmovní tisk 478, máme návrh poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Chci navrhnout, aby tento důležitý bod byl projednán pokud možno ještě dříve, než proběhne druhé čtení v Poslanecké sněmovně tohoto příslušného návrhu zákona, protože mi přijde fér, abychom se o obou těchto návrzích, když už to máme na programu jednání této schůze, bavili pokud možno společně. My jsme dnes v situaci, kdy máme platný zákon o významné tržní síle, a myslím si, že zkušenosti ukazují, že zákon je v podstatě bezzubý a je k ničemu, protože všechny subjekty, kterých se to týká, podotýkám, že je to selektivní zákon, týká se významné tržní síly jenom v některých sektorech obchodu České republiky, týká se potravinářství a zemědělství a vůbec se netýká jiných částí obchodního života České republiky, což považuji za fatálně špatně, protože to poškozuje potravinářský a zemědělský sektor a znevýhodňuje ho zejména vůči zahraničním partnerům.

Můžu vám na důkaz toho přečíst některé oficiální materiály z oficiálních webových stránek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, výsledky šetření odboru kontroly tržní síly, abyste viděli, jaká je praxe a jak strašně tento zákon v podstatě nefunguje, a ani zákon, který dnes máme na stole, respektive i zkušenosti z využití platného zákona ukazují, že to, co dnes na stole máme, že to v praxi prostě fungovat nemůže a nebude. Výsledky šetření odboru kontroly tržní síly poukazují například, kde je dneska celých asi pět zaměstnanců na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nevím, o kolik se bude muset posílit počet zaměstnanců ÚOHS, aby začali chodit kontrolovat jednotlivé subjekty v oblasti potravinářského a zemědělského sektoru a kontrolovat, jestli privátní dodavatelé a odběratelé mezi sebou mají vztahy, které si přeje stát, a jestli dodržují všechny právní kličky, které na ně nejenom chystáme, ale které už dnes máme. Na platný zákon o významné tržní síle má stát pět úředníků.

Mohu jenom citovat některé věty, abych vám dokázal, že ten zákon je nefunkční, a i ten zákon, který dneska projednáváme, který naopak ještě zesložiťuje situaci na trhu a bude komplikovat život našim podnikatelům, a tím je znevýhodňovat vůči zahraniční konkurenci. Že tomu tak skutečně už dnes je a to, co se na nás chystá, určitě dobré není. Proto je podle mě nutné projednávat návrh na zrušení tohoto zákona zároveň s projednáváním a schvalováním zákona nového, který přináší více byrokracie. Například cituji z výsledku šetření odboru kontroly tržní síly: Zejména poslední z uvedených skutečností zaznamenala, že mezi subjekty, jejichž činnost zákon ovlivňuje, vznikla nejistota o tom, jak postupovat, aby se nedostaly do rozporu se zákonem. Je řada nejasných výkladů tohoto zákona. Není úplně jasné, kudy vlastně vede cesta, kdo je významnou tržní silou a kdo není a ve které oblasti je a ve které není, protože nejsou přesně specifikovány jednotlivé obory činnosti, které tam do této problematiky zasahují.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, váš čas vypršel. Každopádně registruji váš návrh.

 

Poslanec Petr Bendl: Proto navrhuji, abychom se tímto návrhem zákona zabývali buď jako první bod dnešního dne, anebo poslední pevný bod dnešního dne. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení poslankyni Janu Fischerovou a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i já mám dnes na srdci zařazení nového bodu do programu, ale na úvod řeknu, že to nemusí být dnes, protože myslím, že by se tam dnes už nevešel jako první bod. Řeknu, čeho se to týká. Týká se to systému veřejných kontrol. Rozhlédnu-li se kolem dokola, jak vždy říkám, mám za sebou praxi v samosprávách ať už města, nebo kraje, a toto je věc, která se týká naší celé České republiky, zejména tedy starostů a starostek, ale to dopadá na každého občana, protože systém kontrol veřejné správy není vyřešen. Odvolám se na sněmovní tisk, který byl pod č. 530, a taková hlavní iniciativa vznikla ve výboru, ve kterém pracuji, a je to výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tehdy to bylo v roce 2014, kdy jsme požádali o zařazení tohoto sněmovního tisku, a až po třinácti měsících se dostal sem do Sněmovny a bylo to 9. 4. Dne 9. 4. paní předsedkyně našeho výboru pro veřejnou správu zdůvodnila celý sněmovní tisk a na závěr toho proběhlo hlasování. Tady chci zdůraznit, že hlasování k usnesení, které vlastně pověřilo vládu, aby nám do konce června tohoto roku předložila, jak funguje systém kontrol ve veřejné správě, dopadlo tak, že bylo ze 138 poslanců 135, čili jenom tři se zdrželi hlasování, pro to, aby nám byl tento systém kontrol předložen. Mělo to být do prvního pololetí. Dodnes toto na pořadu dne nebylo. Proto to beru jako velmi závažný bod.

Jsem velmi vstřícná, protože to nepožaduji zařadit dnes. Chtěla jsem včera interpelovat pana ministra Dienstbiera, ale byl ráno omluven, a řeknu proč na pana ministra Dienstbiera. Protože on předkládal vládní návrh zákona o NKÚ. Všechno s tím souvisí, protože kontrola a návrh tohoto zákona se prolíná do kompetence samospráv. Na výboru pro veřejnou správu stále čekáme a budeme asi čekat, proto nemůže být tento zákon dále projednán. Dívám se na pana předsedu kontrolního výboru, jistě by to taky uvítal. Myslím, že to zasahuje mnoho výborů, ale zejména občanů naší České republiky.

Sedí zde i můj kolega z výboru pro veřejnou správu Jiří Petrů, který na toto také upozorňoval v Poslanecké sněmovně. Bylo to 9. dubna. Sedmého října jsme se vraceli právě k tomu, že toto usnesení není splněno, takže otázka zní, kdy se dočkáme odpovědi. Proto nebudu požadovat odpověď hned dnes a zařazení tohoto bodu do programu, jsem benevolentní.

Pane předsedající, jestli vás mohu tímto požádat zařadit na středu 16. 12. pevně po projednání bodů třetích čtení. A kdyby toto neprošlo, tak dávám ještě druhou variantu 17. 12. jako osmý bod po písemných interpelacích, protože jsem pozorně sledovala, které body už tam jsou zařazeny. Zdůrazňuji ještě jednou, že to je velmi důležité, a jenom krátce zacituji usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze dne 11. listopadu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP