(12.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já jsem vždycky protestoval proti těmto výjimkám, vždy jsem hlasoval proti a nedoporučoval jsem je. Nějakou konstelací, zřejmě předvolebním populismem sociální demokracie, se stalo, že tento návrh opakovaný, zde předkládaný, prošel do druhého čtení do hospodářského výboru. Podle toho, tak jak to Karlovarský kraj předkládá, tak bychom byli zřejmě asi i určitě evropskou, ne-li světovou raritou, že by byl velmi komplikovaný systém dálničních známek. Bylo by vlastně až technicky vzato šestnáct druhů. Čtrnáct krajů plus jedna celostátní. A to se domnívám, že je nadbytečné.

Proč bych chtěl - a zase, asi není reálná dneska 13. hodina, proto měním to, aby to bylo dáno na 10. prosince - první bod po písemných interpelacích, to znamená na 11. hodinu, a abychom se s tímto návrhem zákona vypořádali a z toho sáhodlouhého seznamu bodů, který valíme již v některých případech před sebou, některé body dva roky, tak aby alespoň něco ubylo. Domnívám se, že je to natolik jasná záležitost, že bychom mohli, nebo se Sněmovna jako vrcholný orgán rozhodne, že tuto záležitost podpoří. V tom případě samozřejmě záleží na počtu hlasujících pro a proti. Nicméně v každém případě bychom se zbavili alespoň jednoho v uvozovkách z ležáků, který tady vláčíme před sebou.

Trochu mě vyděsila zpráva - chaos zřejmě na Ministerstvu dopravu v rezortu dopravy ještě dostatečně mají, takže už byl ohlášen záměr, že za tři roky budou zavedeny elektronické dálniční známky. Přitom Ministerstvo dopravy dodneška nezvládlo přípravu mýtného systému. Nezvládlo registr vozidel. Leží tady, já nevím, jestli tři, čtyři nebo kolik různých novel zákonů o pozemních komunikacích. Začíná už fáze převedení neaplikace nebo nepřizpůsobení evropským normám řidičské průkazy, takže už nám hrozí infringement. Ale vy máte, jako vládní koalice jiné priority.

Takže prosím zařadit 10. 12. v 11 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Eviduji váš návrh a prosím další v pořadí, paní poslankyni Helenu Langšádlovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře životního prostředí, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. I já vám přeji hezké poledne a přihlásila jsem se z toho důvodu, že bych vás chtěla požádat o pevné zařazení bodu s názvem novela zákona o živnostenském podnikání, který nese číslo sněmovního tisku 433. Chtěla bych říci, že tento sněmovní tisk je již na půdě Poslanecké sněmovny od jara tohoto roku. Opravdu zanedlouho to bude tři čtvrtě roku, kdy tady tento poslanecký návrh leží, aniž by byl zařazen na pořad schůze. Já navrhuji, aby byl zařazen na 8. 12. od 15 hodin. Původně jsem v návrhu měla zařazení tisku dnes od 11 hodin, avšak tato doba již uplynula.

Důvodem, proč se vás snažím naléhavě žádat o zařazení tohoto tisku, je to, že tento návrh zákona výrazně zlepšuje podmínky pro podnikatele, a to zejména pro podnikatele malé, do deseti zaměstnanců. My všichni víme, že malí podnikatelé a střední podnikatelé patří k nejsilnějšímu zázemí celé podnikatelské sféry, protože jsou mimořádně, ale opravdu mimořádně stabilní. A je potřeba si uvědomit, že pokud vaše vláda navrhuje nárůst zaměstnanců státu od příštího roku o několik desítek tisíc, tak to právě tito podnikatelé ze svých daní budou muset zaplatit, protože jsou to pouze podnikatelé, kteří vytvářejí opravdu pracovní místa, a jsou ti, kteří přispívají do našich rozpočtů tak, abychom mohli podporovat to, co my vnímáme jako důležité.

Já bych vás chtěla o to poprosit také proto, že jak všichni víme, prostředí pro podnikatele u nás není vnímáno jako pozitivní a vyplývá to i z mnoha např. statistik Světové banky. Když se však detailněji podíváte na tyto analýzy, tak zjistíte, že důvodem není otázka daní. Složená daňová kvóta v České republice je asi osmá nebo devátá, nejnižší v celé EU. Ale to, co činí podnikatelské prostředí v České republice jako nepříznivé, jsou otázky administrativní zátěže. Co my dokážeme nabídnout našim podnikatelům? Nové evidence, nová hlášení, další požadavky. To opravdu není od nás naprosto zodpovědné a zejména pro malé podnikatele, kteří sami nemají administrativní zázemí, je právě tato skutečnost obrovskou zátěží.

Proto přicházíme s tímto návrhem zákona, který pracovně nazýváme "jednotné kontrolní místo".

Já jenom ještě krátce k daním. Ano, máme se vrátit i k otázce daňové zátěže, a to zejména v otázce zdanění za práci, zdanění práce. Je u nás mimořádně, mimořádně vysoké a i to velmi negativně ovlivňuje naši konkurenceschopnost a má velmi negativní vliv na otázku vytváření pracovních míst. Ale v tuto chvíli se prosím zaměřme na otázku administrativní zátěže, protože to je to, v čem Česká republika vychází velmi negativně. Administrativní zátěž pro podnikatele. Chtěla bych říci, že my jako pravice již v době, kdy jsme byli jako vládní strana, tak byl navržen zákon o tzv. jednotném inkasním místě. Jsem přesvědčena, že se k němu máme vrátit, a je naprosto nespravedlivé, že naše současná vláda jednotné inkasní místo zrušila. Protože co přinášelo pro naše podnikatele. No zjednodušení. Zjednodušení, aby mohli všechny finanční odvody mít na jednom místě. Aby na jednom místě platili zdravotní pojištění, na jednom místě platili sociální pojištění, ale i daňové odvody. A také jenom z toho jednoho místa by chodily kontroly. I to si myslím, že by bylo velkou úlevou pro naše podnikatele.

Proto vás prosím o zařazení bodu jednotného kontrolního místa, které výrazně zjednodušuje otázku kontroly ve vztahu k malým podnikatelům do deseti zaměstnanců. Takže ještě jednou vás naléhavě prosím o zařazení tohoto bodu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně za dodržení časového limitu a poprosím pana poslance Laudáta. Je to trestní zákon. Ne, pardon SFDI. Připraví se paní poslankyně Pecková.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych se přimluvil u vás za zařazení bodu, který se týká novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury. Sami z kuloárů víte, že jsem velmi tlačil na to, aby se konsenzuálně tady udělala novela zákona o podpoře nebo urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V květnu jsem požádal o analýzu toho, jak tzv. Prachařova novela funguje. Bylo zcela evidentní, že vůbec nefunguje, naopak, výrazně se podepsala na dalším zbrzdění postupu výstavby dopravní infrastruktury a patří to k věcem, které jsou, bych řekl, doufejme, apolitické s výjimkou pana vicepremiéra Babiše, který přesně vykřikoval, jak budeme rychle stavět dálnice, že předchozí vlády byly neschopné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP