(13.00 hodin)
(pokračuje Horáček)

Návrh zákona řeší situaci, kterou v současné době žádná právní úprava v České republice kompletně neupravuje. Jedná se o stanovení pravidel chování lyžařů, snowboardistů a jiných osob na lyžařských tratích. Dále zákon řeší chování cyklistů na cyklistických tratích mimo pozemní komunikace. Jistě mi dáte za pravdu, že v současné době je to takový trend a setkáváme se na mnoha místech, v lesích, na sjezdovkách také s cyklisty. Je třeba tato pravidla jasně stanovit a přispět tím k větší bezpečnosti na horách. Z titulu absence právní normy vznikají problémy také při řešení občanskoprávních a trestněprávních sporů v souvislosti s ublížením na zdraví a náhradou škod vzniklých při provozování těchto sportů. Tím chci připomenout, že v minulém období se k tomu samozřejmě vyjadřovali také doktoři, například kolega Krákora, kolega Štětina a další.

V současné době se v České republice využívá pro vymezení chování lyžařů na sjezdovkách zatím jediný dostupný soubor pravidel stanovených Mezinárodní lyžařskou federací FIS. Jedná se o pravidla pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdovce, která ale neřeší chování lyžařů a jiných osob na dalších lyžařských tratích a cyklistů při jízdě na jízdním kole mimo pozemní komunikace. Tato pravidla, i když nejsou obecně závazným předpisem, využívají z nedostatku jiné právní úpravy i české soudy při svých rozhodováních.

Úkolem, uložením povinnosti nosit cyklistické přilby při jízdě na jízdním kole mimo pozemní komunikace pro osoby mladší 18 let sjednocuje zákonodárce tuto povinnost s povinností danou ustanovením § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je tato povinnost stanovena pro osoby mladší 18 let při jízdě na pozemních komunikacích. To nám ale samozřejmě neřeší případ jízdy na sjezdovkách, v lesích a podobně. Z uvedeného vyplývá, že povinnost nošení ochranné přilby se ze zákona nevztahuje například na horskou cyklistiku, jež se ve většině případů vykonává na lesních stezkách, chodnících atd. Z tohoto důvodu se tato povinnost zavádí předkládaným zákonem.

K zavedení povinnosti nošení ochranné přilby pro lyžaře mimo běžecké lyžování a snowboardisty již přistoupilo několik členských států Evropské unie a diskuse o zavedení této povinnosti je vedena v dalších státech, jako je např. Francie. Kdo jezdíte na hory do Rakouska, tak jistě víte, že tam je povinnost nošení helem dětí do 14 let.

Na sjezdových tratích došlo v průběhu posledních deseti let k extrémnímu nárůstu lyžařů, zvýšil se počet lyžařů-začátečníků, vezměme si, že k nám jezdí zahraniční lyžaři z rovin, a víte, jak to pak na sjezdovkách vypadá. Výrazně se za poslední roky zvýšil i počet úrazů. Páni doktoři možná potvrdí, kolik nabylo počtu lyžařů, kteří mají úrazy hlavy nebo těžké zlomeniny, ale já tady především mluvím o těch úrazech hlav, protože potom léčení jednoho člověka, jenom to základní, přichází zhruba na 35 tisíc vyčísleno. Nicméně -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel.

 

Poslanec Václav Horáček: Dobře, děkuji. Až ten zákon bude. Takže ještě bych upřesnil: doporučuji tento zákon dát jako devátý bod za písemnými interpelacemi, protože jsem zjistil, že je osm bodů, tak jako devátý bod ve čtvrtek za písemnými interpelacemi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Potřebovala bych přesné datum. Který čtvrtek myslíte?

 

Poslanec Václav Horáček: Dne 10. 12. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Výborně, děkuji. Dříve než pozvu paní poslankyni Novákovou, dovolte mi načíst tři omluvy, a to paní poslankyně Šánové, která se od 13 hodin do konce dnešního jednacího dne omlouvá z pracovních důvodů. Pan poslanec Gabal se z dnešního dne od 12.45 do 14 hodin omlouvá z pracovních důvodů. Paní poslankyně Maxová od 14 hodin do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

A nyní již prosím paní poslankyni Novákovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo - tady není, tak vážené dámy a pánové, přihlásila jsem se proto, že bych byla ráda, aby měl šanci na projednání tisk č. 541, a u nás je to na programu, paní předsedající, 111. Jedná se o novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která vlastně zavádí nutnost, aby každé navrhované legislativní opatření bylo podrobeno hledisku, jaký bude mít dopad na rodinu.

Proč si dovoluji požádat, aby tento tisk, tento návrh byl předřazen před ostatní, které jsou v pořadí před tím, třeba návrh novely zákona o registrovaném partnerství nebo novela o specifických zdravotních službách? Ale týká se to jistě i školského zákona a řady dalších zákonů. My totiž bychom si měli nejdříve říci, než budeme diskutovat o dalších věcech právě zmíněných v těchto návrzích zákona, tak bychom si měli říci, jak si na tom vůbec stojí rodina v naší Poslanecké sněmovně. Jak vnímáme rodinu v Poslanecké sněmovně. My jsme dnes, dámy a pánové, měli projednávat zákon na podporu sportu, měli jsme se také věnovat zákonu, který má podpořit ochranu přírody. Už od 70. let skutečně dokážeme chránit přírodu, resp. alespoň se o to intenzivně snažíme, a vedeme naše děti velmi intenzivně k tomu, aby se dívaly takovýma ekologickýma očima na svět kolem sebe. Naprosto ale pokulháváme v tom, že bychom také naše děti vedli k tomu, aby vnímaly ekosystém společnosti. Ta společnost, přirozená společnost je také jakýsi ekosystém, kde je nutné, aby byla vyváženost a harmonie mezi jednotlivými složkami. A tak je třeba vnímat ten základní prostor, do něhož se člověk rodí, v němž získává základní vědomosti a postoje, a to je rodina. V tom ekosystému společnosti je rodina opravdu jediným přirozeným prvkem a v tomto smyslu naprosto předchází všechny vlastně umělé konstrukty, jako jsou instituce včetně třeba i státu.

Měli bychom si uvědomit, že v historii západní civilizace si rodina právě začala s tím, že se začaly vyčleňovat některé profese atd. samostatně, aby nemusela rodina či rod zajišťovat své potřeby sama. A tak vlastně vznikl i ekonomický systém atd. Čili rodina je skutečně prvkem základním. My jsme tento návrh - je to 16 poslanců, kromě mě je to také pan poslanec Martin Plíšek, paní poslankyně Chalánková, pan poslanec Lobkowicz, poslankyně Adamová, Putnová, pan poslanec Horáček, pan poslanec Bezecný, poslankyně Pecková, pan poslanec Schwarzenberg, Pavera, paní poslankyně Kovářová, Langšádlová, pan poslanec Heger, Farský a pan poslanec Kučera - domníváme se tedy, že v jednacím řádu by mělo být zakotveno, a sice konkrétně v části 12, kde se hovoří o podávání návrhů zákonů, je to § 86, a tam v odst. 3 by mělo být, že u všech předkládaných návrhů legislativních opatření by měl být zhodnocen dopad na rodinu a rodičovství.

Téměř bezprostředně po tom, co jsme tuto novelu předložili, ji vláda zamítla. Já ale, dámy a pánové, nevěřím tomu, že když budeme tuto novelu předkládat, že dojdeme ke stejnému závěru jako vláda. Domnívám se, že stanovisko vlády v tuto chvíli nereprezentuje, nebo alespoň v to doufám, nereprezentuje názory nás jednotlivců. Respektive že málokdo z nás asi řekne, že je mu jedno, jaký dopad má legislativní opatření na něco (upozornění na čas), co jediné zabezpečuje další existenci naší společnosti, a tím je rodina.

Děkuji. Prosím tedy, aby tento bod, který teď je pod číslem 111, byl zařazen jako pevně zařazený bod, a to bod druhý ve středu 9. 12. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP