(13.30 hodin)
(pokračuje Koubek)

Jak už jsem řekl, jedná se mi o sněmovní tisky s číslem 124 a 164. Oba dva se týkají zákonů, které se dotýkají hlavního města Prahy. Důvod je zcela zřejmý. Praha se pod vládou hnutí ANO dostala po roce od svého ustanovení do poměrně permanentního chaosu. Každý, kdo máte možnost sledovat poslední zasedání zastupitelstva, tak včera úspěšně doběhlo na třetí pokus říjnové zasedání zastupitelstva, ačkoliv už máme konec listopadu. Nikdo neví, jak tento chaos může trvat dlouho. Je možné, že bez ohledu na samotnou Prahu a Pražany bude stávající nefunkční koalice v křeči pokračovat, nedej bože až do konce volebního období. Nebo by to možná mohlo možná dojít až k předčasným volbám, pokud by se zasedání zastupitelstva šest měsíců nesešlo. To by byl sice unikát, ale u ANO je možné úplně všechno, jak jsme byli v uplynulých dnech svědky. Z tohoto důvodu je nanejvýš potřebné, aby bylo jasno v základních věcech. Podle jakého zákona se budou řídit volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a kolik bude mít Praha volebních obvodů. A těchto dvou základních otázek se právě dotýkají dva sněmovní tisky 124 a 164.

První z nich, sněmovní tisk 124, je poslaneckým návrhem zákona, který předložil pan František Adámek, pan František Stupčuk, tedy Štěpán Stupčuk - omlouvám se panu kolegovi. Pan Jiří Koskuba, pan Jaroslav Zavadil, pan poslanec Jeroným Tejc, poslanec Jiří Dolejš, paní poslankyně Marta Semelová, pan poslanec Milan Šarapatka, pan poslanec Jiří Holeček, ministr pan Daniel Herman, tehdy ještě pan poslanec Michal Hašek. Tehdy ještě pan poslanec Podivínský, vážená paní předsedkyně, taktéž vy a pan Matěj Fichtner. Jedná se tedy o poněkud širokou podporu napříč spektrem, nicméně jak jsme mohli býti svědky, když se projednával tento sněmovní tisk zde na plénu, tak byl odkázán do výboru, kde ovšem nezískal tak zcela jednoznačnou podporu. Například na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl projednáván dvakrát. Poprvé to bylo v září 2014, kdy výbor přerušil projednávání, a podruhé projednával 14. ledna 2015, tedy zanedlouho oslavíme první výročí. A výbor pro veřejnou správu doporučil tento zákon zamítnout. To znamená, myslím si, že by bylo velmi dobré, abychom projednali tento zákon v co nejkratší době, protože pokud nám tento zákon tady leží rok a půl a do konce tohoto volebního období máme pouze dva roky, tak se také může stát, že při té rychlosti, jakou Sněmovna projednává zákony, což mě osobně velmi netěší, tak by se také mohlo stát, že na tento sněmovní tisk už vůbec nedojde. Takže bych opravdu prosil, abychom to upřednostnili.

Druhý z tisků, které bych rád zařadil, je sněmovní tisk 164. Jde o novelu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů. Jeho cílem je právě vyloučit možnost tvoření volebních obvodů při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Tato novela byla tady předložena už v roce 2014. Původním předkladatelem za Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a tady bych velice apeloval, byl tehdy primátor Tomáš Hudeček a po loňských volbách se s tímto tiskem ztotožnila primátorka paní Adriana Krnáčová. Já bych doporučoval, abychom ještě měli možnost za stávajícího vedení hlavního města Prahy, které je s tímto návrhem ztotožněno, aby byla možnost tento zákon také projednat a zbytečně jsme to neodkládali. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jenom upřesním, že se jedná o body 26 a 33. Nám to tím trošku komplikujete, protože se to špatně pak hledá. Děkuji.

Nyní prosím tedy paní poslankyni Adamovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo - nebo ministři někteří, kteří tady jste přítomní. Vážené kolegyně, vážení kolegové i já bych vás chtěla poprosit o pozornost a o zařazení nebo předřazení jednoho bodu z našeho programu, který máme schválen. Jedná se o bod číslo 30 a já jsem tento svůj požadavek avizovala již včera během interpelace, kterou jsem podávala na ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu Marksovou-Tominovou, protože jsme včera právě během interpelací řešili otázku zákona, který nám byl předložen Senátem. Je to novela zákona o hmotné nouzi, kterou máte pod sněmovním tiskem 156, a který řeší tedy zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že to je věc, která se týká veřejné služby, tedy dlouhodobě nezaměstnaných, tak by i vám mělo záležet na tom, abychom se s tímto fenoménem nějak pokoušeli vypořádat. Sice samozřejmě v současné době je nezaměstnanost poměrně - nebo rekordně nízká. Můžeme se tím chlácholit, ale i jak nám bylo sděleno úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí na jednom z podvýboru, který se zaměstnaností věnuje a který vede můj milý kolega pan Zdeněk Soukup, tak dlouhodobá nezaměstnanost se týká zhruba dvou set tisíc lidí. To jsou lidé, kteří nemají poměrně, dalo by se říci, ani zájem o to se na trh práce zpátky začlenit. Je to fenomén, který bychom neměli určitě přehlížet.

Proto tedy navrhuji tento zákon předřadit a konkrétně jej zařadit na 8. 12. 2015, a to po pevně zařazených bodech. Vzhledem k tomu, že se jedná o senátní návrh a bude určitě dobré, aby k němu přišli i jako předkladatelé někteří senátoři a zúčastnili se naší schůze, tak jim dejme tuto možnost, proto jsem to nechtěla zařadit na dnešní den.

Tento návrh vám tedy trošku ještě připomenu, protože on už ve Sněmovně leží poměrně dlouhou dobu. A jak už tady řada mých předřečníků říkala o jiných návrzích, je to takovou naší trochu ostudou, že nejsme schopní tyto návrhy projednat v rychlejším čase. Jedná se tedy o znovuzavedení veřejné služby, která byla vlastně z důvodu nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 27. 11. 2012 poměrně utlumena. Její využívání je teď velmi sporadické a přitom se jedná o nástroj, který pomáhal řešit celou řadu problémů a využívaly jej jak obce, tak i třeba neziskové organizace v obcích. Využívaly veřejné služby právě k tomu, aby motivovaly lidi, kteří jsou dlouhodobě závislí na pomoci státu, na sociálních dávkách, k tomu, aby se vrátili na trh práce alespoň částečně, aby si obnovili nebo alespoň ponechali část svých pracovních návyků, chodili do práce a byli i užiteční. Myslím si, že je to i pro ně velmi důležité a že i pro tuto skupinu obyvatel je důležitá naše podpora.

Nebudu tedy už dále zdržovat, i když bych vám samozřejmě mohla říci, jaká byla cesta tohoto tisku ve Sněmovně, protože jsem jeho zpravodajkou a mám to velmi dobře zmapované. Opravdu je to téměř rok, co jsme se mu věnovali v prvním čtení, takže už rok tato novela čeká na projednání. Ale jak jsem byla včera paní ministryní upozorněna, tak se vládní koalice na tomto celkem shoduje a bylo to známo i v jednání sociálního výboru, který zákon hned potom, co prošel prvním čtením, dvakrát projednával. A vlastně několik poslanců předložilo i pozměňující návrhy. Těch je v současné době načteno zhruba šest a myslím si, že by bylo nutné věnovat se i jim. Jsou to věci, které jsou smysluplné, shodli jsme se na nich napříč politickým spektrem. Takže věřím tomu, že i tento můj návrh dneska od vás získá podporu.

Abych tedy nezdržovala a dostalo se na hlasování, tak vám děkuji za pozornost a těším se na příště.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně za dodržení časového limitu. To byla poslední přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu. Vzhledem k tomu, že nás čeká dlouhé hlasování, předpokládám... S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, měl jsem za to, že jsme se dohodli. Jak jsem se teď dověděl, tak jsme se nedohodli. Já bych doporučoval za této situace, aby byla Sněmovna přerušena z vašeho titulu na deset minut a sešli se předsedové politických klubů a pokusili se dohodnout o dalším postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já tedy tak učiním. Chtěla jsem to udělat ještě předtím, než vy jste přišel k mikrofonu, protože vidím, že dohoda nebyla. Tudíž přerušuji jednání do 13.50 a prosím předsedy poslaneckých klubů, aby přišli ke mně nahoru, abychom se domluvili na dalším postupu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.40 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP