(10.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Nyní poprosím, abychom hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl v rozpravě ve třetím čtení pan poslanec Pavera.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 116, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 62, proti 89. Návrh byl zamítnut.

 

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci prodlužovat obstrukce vládních poslanců, ale chci jen upozornit, a nevznáším námitku, že ani u jednoho hlasování nezazněla stanoviska jak zpravodaje, tak předkladatele, což je nepochybně špatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže pokračujeme. Pane zpravodaji, prosím, abychom nyní hlasovali o dalších návrzích. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Ano, děkuji. Takže přistoupíme k návrhu A1 až A6 en bloc jedním hlasováním. Garanční výbor souhlas. (Navrhovatel: Jak už jsem jednou uvedl, neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Já se omlouvám, anuluji hlasování a poprosím znovu o hlasování. Vydržte.

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 118, do kterého je přihlášeno 182 přítomných, pro 133, proti 42. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Poprosím, abychom hlasovali o návrhu B. Stanovisko garančního výboru souhlasné. (Stanovisko navrhovatele kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 119, do kterého je přihlášeno 184 přítomných, pro 180. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Nyní poprosím, abychom hlasovali o návrzích C1.1 až C1.8 en bloc jedním hlasováním. Je to poslanecký návrh paní poslankyně Olgy Havlové. Stanovisko garančního výboru nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 120, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 44, proti 128. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Takže já bych chtěl poprosit ještě, abychom vzali na vědomí, že C1.2 bylo nehlasovatelné, protože bylo přijato A1.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže bychom měli opakovat hlasování, to znamená, že v tuto chvíli bychom hlasovali o bodech C1.1, C1.3 až C1.8.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. (Pokřiky v sále.)

Omlouvám se. Stanovisko výboru. (Stanovisko garančního výboru negativní, stanovisko navrhovatele negativní.)

 

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je pro?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 122, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 45, proti 123. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích C2.1 až C2.6 a potom C2.8 až C2.12, protože jsme přijali A5, tím pádem stanovisko garančního výboru negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Tudíž je C2.7 nehlasovatelné. Stanovisko výboru je negativní. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 

Poprosím pana zpravodaje - nebo já to shrnu. Budeme hlasovat o návrhu C2.1 až C2.1.6 a C2.8 až C2.12, protože C2.7 je nehlasovatelné, protože bylo přijato A5.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 123, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 49, proti 125. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích D1 až D8 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 124, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 45, proti 128. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Nyní bychom hlasovali o návrzích E1 až E14 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné. (Stanovisko navrhovatele negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 125, do kterého je přihlášeno 185 přítomných, pro 48, proti 128. Návrh byl zamítnut.

 

Eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska před závěrečným hlasováním. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající, dobré ráno, dámy a pánové. Jenom si to stručně shrňme. Sváděli jsme o tento zákon politický souboj v rovině argumentů, vy jste nepřijali naši argumentaci, že to pokládáme systémově za chybný zákon, prosím, to je vaše právo. Ale on to také není podle nás systémově chybný zákon, on je to také legislativní zmetek, protože se tam vyskytlo několik závažných legislativních chyb. Dva opoziční poslanci se vám pokusili pomoct tím, že se ty chyby opraví, s podporou legislativy a se souhlasem legislativy došlo k načtení pozměňovacích návrhů, které by odstranily, nikoli změnily věcnou polohu zákona, ale odstranily legislativní chyby, které tam vaši předkladatelé nasekali, a vy jste se rozhodli, že o nic takového nestojíte, protože to jsou naše chyby a nikdo nám na ně nebude sahat. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP