(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová z pracovních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek od 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek od 17.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Berkovec z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Bezecný z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Brázdil od 14 do 16.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Dobešová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ivan Gabal od 14.15 do 15.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Havíř do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Leoš Heger z pracovních důvodů, pan poslanec Vít Kaňkovský do 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Klaška od 14.30 do 16.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Komárek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Vladimír Koníček z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Helena Langšádlová od 16.15 z důvodů pracovních, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Herbert Pavera z osobních důvodů, pan poslanec Jan Sedláček z osobních důvodů, pan poslanec Václav Snopek z osobních důvodů, pan poslanec Milan Šarapatka do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Volčík ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka od 15.45 z pracovních důvodů, pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek do 17 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, pan ministr Dan Ťok z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 36. schůze, navrhuje dnešní grémium rozšířit schválený pořad o dva nové body, a to sněmovní tisk 668-E, návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady - kontrola nabývání a držení zbraní, a dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je to sněmovní tisk 460/4 vrácený Senátem. Lze jej projednat od 21. 12.

Dále grémium navrhuje pevně zařadit návrh zákona vrácený Senátem bod číslo 214, sněmovní tisk 416/5, rozpočtové určení daní, na středu 16. 12. jako první bod středečního jednání.

Pokud nezazní námitky, nechám hlasovat o návrzích z grémia najednou. (V sále je zvýšená hladina hluku.)

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o návrzích z grémia tak, jak jsem je přečetl.

Jestli není námitka, že o nich můžeme hlasovat najednou, zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí návrhu z grémia, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 260. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 133, proti žádný. Návrh z grémia byl přijat.

 

Připomínám, že na dnešní den máme pevně zařazené body v tomto pořadí: bod 64, 63, 62, 97, 75, 80, 85, 88, 89, 93 95, 98, 24 a bod 125. Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhých čtení.

Nyní tu mám přihlášku k programu - nejprve s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Po něm pan předseda Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevné zařazení nových bodů, a to konkrétně sněmovního tisku 664, změna usnesení vlády číslo 850 k návrhu na působení sil Ministerstva obrany v zahraničních operacích, na středu 16. prosince po bloku třetích čtení. A dále sněmovních tisků 661, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, a 663, Dotační programy v zemědělství, jako druhý a třetí bod ve čtvrtek 17. prosince po odpovědích na písemné interpelace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dalším s přednostním právem je pan předseda Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, navrhuji na čtvrtek jako třetí bod, tzn. po tom, co tady navrhoval -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale je tady přílišný hluk. Myslím, že nejenom já, ale i kolegyně a kolegové vám nemohou rozumět, co žádáte. Poprosím, abyste pokračoval, až se sněmovna ztiší. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Takže jako třetí bod ve čtvrtek, tzn. po těch dvou bodech, které tady načítal pan předseda Faltýnek, navrhuji zařazení bodu sněmovní tisk 343, Mezinárodní smlouva o zabránění dvojího zdanění mezi Královstvím Lichtenštejnským a Českou republikou, a jako bod číslo čtyři, který by se jmenoval K problematice označování zboží z izraelských osad.

Možná krátce na vysvětlení. Je to ona nešťastná nezávazná směrnice či doporučení Evropské komise, kterým by některá území, která některé státy považují za okupovaná, byla povinně značena. V řadě zemí se postavili na odpor - typu Maďarsko a další. Někde to akceptují - Velká Británie, Belgie, Švédsko. V Německu se to setkalo s obrovským odporem, protože to vyvolává reminiscence. Smyslem toho je požádat vládu o to, aby se zásadně distancovala od této směrnice nebo doporučení, protože skutečně to vyvolává velmi negativní reminiscence na neblahé období druhé světové války i německého fašismu. To je ten důvod předkladu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo. Ještě poprosím název toho bodu - problém označování - prosím, předáte mi to. Děkuji.

Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, takřka nepřítomná vládo, dovolte mi, abych se vyjádřil k jednomu návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, a to je sněmovní tisk 664.

Nejprve chci říct, že vznáším veto na zařazení nového bodu jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, a nyní to zdůvodním.

Občanští demokraté byli ti, kteří hlasovali vždy pro vojenské mise v zahraničí, na rozdíl od mnoha jiných dnes zastoupených subjektů v Poslanecké sněmovně. Už vloni jsme to řešili na poslední chvíli a loni 31. října roku 2014 přijala Poslanecká sněmovna usnesení, v kterém jsme požádali o předložení analýzy Ústavy České republiky z hlediska působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP