(16.00 hodin)
(pokračuje Mihola)

O rejstříku už tady řeč byla, to už komentovat nechci. Stejně tak o Národní radě pro sport již bylo řečeno leccos. Je to vlastně jediný orgán, se kterým musí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koncepční materiály v oblasti sportu projednávat před předložením na vládu, a proto bude velmi důležité, v jakém tato rada bude složení. My máme za to, že ideální by bylo takové zastoupení organizací, aby tam byli především ti zástupci, kteří zajišťují právě sport pro všechny.

Nepřehlédnutelná je v novele také teze o tom, že kraje a obce mají nově zpracovávat plán rozvoje sportu a kraji a obcích a zajišťovat jeho provádění. Nicméně v návrhu není v podstatě ani slovo o prostředcích na tuto činnost, a proto se trošku obáváme, aby to nezůstalo pouze na papíře. Upozornil bych na to, že v připomínkovém řízení byla shoda na tom, že tento plán rozvoje sportu se bude týkat pouze obcí s rozšířenou působností, což my doporučujeme, ovšem nestalo se tak možná díky tomu, že byl tento materiál z vlády nejdříve stažen a poté již nebyl znovu připomínkován.

Na závěr bych chtěl v každém případě paní ministryni uklidnit, klub KDU-ČSL tuto novelu podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. A nyní má slovo pan poslanec Andrle, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak už tady dva poslední předřečníci řekli, bylo toho hodně vyčerpáno, ale přece jenom jedna moje poznámka zde ještě nepadla. Jsem proto rád, že je zde přítomen ministr zdravotnictví.

Ještě jsem chtěl říci, dříve než se do toho pustím, že Československo a Česká republika mají velice významné postavení ve světě ve sportu. Jestlipak víte, taková kontrolní otázka, jak to říkal ten poručík Troník, který sport na olympiádě z Československa nejúspěšnější? Tak je to gymnastika. Ta získala 87 medailí na olympijských hrách. A v hodnocení států jsme většinou na 15. až 17. místě, takže jsme velice úspěšní. Za tímto úspěchem je samozřejmě vidět veliká práce především dobrovolných pracovníků v tělovýchově, kantorů a rodičů. (V sále je silný hluk.)

Hovořím k vám nejen jako poslanec, ale také z pozice trenéra, pedagoga, jelikož jsem asi 33 let vykonával roli trenéra plavání i reprezentačního družstva a dělal jsem také asi 30 let předsedu klubu, takže vím, co říkám. Chtěl bych zdůraznit, že sportovní činnost by zásadně měla ovlivňovat především mladé lidi. Sport u mládeže má mimořádný výchovný, vzdělávací a především preventivně zdravotní účinek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid!

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Možná víte, že v České republice máme dnes jedno z největších procent obézních dětí v Evropské unii a podle posledních statistik trpí každé třetí dítě nadváhou. To už jsme tady slyšeli. Řešením tohoto neblahého stavu by mohlo být i zavedení povinné plavecké výuky na základních školách, které se toho času na Ministerstvu školství připravuje s přihlédnutím k tomu, že plavání je snad nejzdravější -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, ještě jednou. Já vás prosím o klid!

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: - s přihlédnutím k tomu, že plavání je snad nejzdravější sportovní aktivita s účinky vzdělávacími, rehabilitačními, rekreačními, hygienickými, výkonnostními i výchovnými. Rovněž Ministerstvo zdravotnictví musí díky této změně zákona zohlednit zdravotní prospěšnost sportu a podílet se na jeho financování v rámci prevence chorob a úrazů. V tomto návrhu zákona mi ale chybí spoluúčast všech pojišťoven, nejen těch zdravotních, které by se měly z kapitol zábrany škod podílet na financování sportu, aby zabránily případné invaliditě, utonutí atd. Dříve tomu tak bylo, že pojišťovny se na financování sportu velice významně podílely právě z těch kapitol zábrany škod. To úplně vymizelo. Domnívám se, že by tato problematika mohla být řešena i pozměňovacím návrhem k tomuto zákonu.

Do návrhu plánu rozvoje obcí, sportu obcí a měst by se měly započítat i náklady na povinnou plaveckou výuku, a to technický provoz, čímž se myslí nájem bazénu a především doprava žáků k výuce k bazénu a zpět. Tím obce a města splní povinnost poskytnout sportoviště občanům, především pak mládeži. Obce a kraje budou povinny vypracovat plán rozvoje sportu na svém území, v němž by neměla chybět právě plavecká výuka.

Já se dále nebudu zmiňovat o rejstříku a podobných věcech. Jenom bych chtěl říci, že kritérium počtu registrovaných sportovců nebo rozhodčích, trenérů a rodičů se provádí pomocí registru každého svazu a financování by se dalo zohlednit tak, že počet sportovců by bylo jen určité procento, dejme tomu z 20 % se bude přihlížet na počet sportovců, ze 40 % se bude přihlížet na to, jaká je energetická náročnost toho sportu, myslím tím nájmy tělocvičen, bazénů, zisk atd. Takže počet sportovců by neměl být jediným kritériem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byl pan poslanec Andrle. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, využiji možnosti závěrečného slova, protože tady padla řada otázek směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Především bych chtěla říci, že novela zákona o podpoře sportu je první legislativní krok v této oblasti po dlouhých letech. Nerezignovali jsme na zákon o sportu a chtěli bychom najít shodu o jeho věcném zadání ještě do konce funkčního období.

Co se týká výtek k jazyku zákona, tak bych jenom chtěla říci, že samozřejmě jazyk zákona velmi často je poplatný tomu, jak ten zákon byl napsán jako takový, a potom samozřejmě dílčí novelou zásadního pokroku nedosáhnete. Věřím, že zákon o sportu, až bude projednáván, bude mít co nejpříznivější jazyk ke svým adresátům.

Samozřejmě ale odmítám to, že by návrh zákona obsahoval legislativní chyby. Vyjádřím se tedy k těm otázkám, které z hlediska podezření na legislativní chyby formuloval pan předseda klubu ODS Stanjura.

Pokud se týká definice sportovních organizací v § 2 odst. 2, to znamená, o jaký subjekt se jedná, ať je to přesně definováno, tak většinou se bude jednat o spolek, ale může to být i obchodní společnost, pokud v jejích zakládajících dokumentech bude definován neziskový základ. Tady bych jenom z hlediska průběhu projednávání chtěla říci, že Legislativní rada vlády se touto záležitostí zabývala a máme tady problém, který se nám opakuje ve vícero zákonech podobného typu, kdy chceme podpořit nějakou veřejně prospěšnou činnost, protože nám stále chybí zákon o veřejné prospěšnosti.

Co se týká dalších připomínek, tak v případě rejstříku bych jenom uvedla, že rejstřík je sice informačním systémem, ale není to veřejný rejstřík. Tady trošičku odpovídám na otázky, které vznášela paní poslankyně Putnová a potom ještě další poslanci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP