(12.30 hodin)
(pokračuje Černochová)

Prosím, aby byla zakomponovaná moje legislativně technická úprava v rámci procedury, jak jsme ji měli na výboru pro obranu, čímž vás provede pan kolega Klučka. O tomto se hlasuje úplně jako o prvním návrhu. Myslím si, že můžeme snad dneska všichni odejít z této Sněmovny spokojeni s tím, že konečně po dvou letech máme schválené tři zásadní normy, které - vy jste se tomu smáli, ale já skutečně považuji za jedny z nejdůležitějších, které v České republice, pevně věřím, budou platit. A snad se nestane to, že by nám je vrátil Senát a někdy v lednu nebo v únoru jsme přehlasovávali Senát a celé by se to zbrzdilo. Tam legisvakanční lhůta platnosti je vázaná na 1. červenec 2016.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a eviduji jednu faktickou poznámku - pana poslance Hájka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych navázal na slova kolegyně Černochové, která hovořila o tom, že opravdu projednáváme důležité zákony a že si přeje, aby zákony byly probírány opravdu důstojně v potřebném čase. Z toho titulu dávám procedurální návrh, abychom podle § 95 písm. a) jednacího řádu jednali o bodech 153, 154 a 155 i po 14. hodině. Předpokládám, že i opozice odleva doprava pochopí, že bezpečnostní zákony jsou opravdu důležité pro všechny občany naší země. (Připomínka mimo mikrofon.)

Po 13. hodině. Děkuji za doplnění.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já jenom chci upřesnit, pane poslanče Hájku, my můžeme jednat o třetích čteních až do 14. hodiny. To, že ve 13 hodin je přestávka, tak to je dohoda. Takže můžeme klidně do 14. hodiny jednat o třetích čteních. Takže pokud jste opravil svůj procedurální návrh, tak je v tuto chvíli nehlasovatelný. Pokud chcete dát hlasovat po 14. hodině o třetích čteních, tak prosím svůj návrh upravte.

 

Poslanec Josef Hájek: Tak opravuji ještě jednou. To znamená dávám procedurální návrh, aby o bodech 153, 154 a 155 sněmovna hlasovala i po 14. hodině. V souladu s § 95 písm. a) jednacího řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zde eviduji přednostní práva - pana poslance Stanjury, poté pana poslance Laudáta.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám, že fakt jednací řád musíme ctít. Takovéhle amatérské návrhy... já vím, co tím chce pan poslanec říct. Ale ten návrh je nehlasovatelný. Přečtěte si jednací řád. Nemůžeme z toho dělat trhací kalendář. Já jsem myslel tohle, vy všichni víte, o co jde, tak pojďme to rychle odhlasovat. Tak to prostě nejde.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Laudát chce vystoupit.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jenom upozorňuji, že nesouhlasím s tím, aby se jednalo o těchto bodech po 14. hodině. Do 14.00 se může i hlasovat. Nezlobte se na mě, jsou to priority. Na priority je dál, a budeme postupovat velmi konstruktivně, nebo přistupovat k tomu, celý pátek dopoledne až do 14. hodiny. Takže jak vojenské mise, co tady někdo vyšiluje v kuolárech, tak i tyto body - není žádný problém projednat je v pátek od 9 hodin až do 14 hodin.

Takže si zkuste popřemýšlet a srovnat své priority. Bohužel celé dopoledne tady byla sněmovna paralyzovaná díky tomu, že pan ministr financí se zjevně nepřipravil na předklad, který tady je. Vlastně celá dopolední šarvátka je výsledkem jeho absolutní neschopnosti řídit rezort financí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Já chci odporovat svému vzácnému kolegovi Zbyňku Stanjurovi, který trval na tom, abychom dodržovali zákon o jednacím řádu. Ve vztahu k vystoupení pana poslance Hájka řekl, že takto to prostě nejde.

Prostřednictvím paní předsedající, jde, milý Zbyňku. Tahle parta sem nepřišla dodržovat zákony. Tahle parta sem přišla makat. A ty jsi nikdy ve třípromiláku nevelel ani záchranářskému týmu. Prostě to jde. Zkus se s tím smířit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vzhledem k tomu, že zde nepadlo veto na hlasování po 14. hodině, musím o tomto návrhu nechat hlasovat, pokud to veto nezazní teď.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé jsem říkal, že návrh je nehlasovatelný. A je to námitka. O té by se případně mělo hlasovat, pokud paní místopředsedkyně nemáte jiný názor než já. Protože nezazněl návrh na vyčlenění jiných hodin tak, jak přesně říká jednací řád. Ten návrh zazněl úplně jinak. Ale pokud náhodou by tato námitka nebyla přijata a vy byste byla ochotna nechat hlasovat opět v rozporu s jednacím řádem o něčem, o čem se hlasovat nemá, tak samozřejmě vznáším veto jménem dvou poslaneckých klubů - TOP 09 a ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, děkuji. Budeme tedy pokračovat. Pokud se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Já vám velmi pěkně děkuji, paní místopředsedkyně. Slibuji, že stroze budu dodržovat povinnost zpravodaje. Nebudu žádné věci zbytečně komentovat a pojďme přímo na usnesení 455/3, pod kterým najdete návrh procedury tohoto hlasování.

Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 455/2, v následujícím pořadí: Za prvé hlasovat o návrzích legislativně technických úprav. Jedna byla předložena ve třetím čtení, takže tento bod se naplní. Za druhé hlasování o návrhu B1. Posléze hlasování o návrhu B2 s tím, že bychom měli společně hlasovat jedním hlasováním o B2.1 a B2.2. Za další, za čtvrté, hlasování o návrhu C1. Za páté o návrhu C2. Za šesté o návrhu D. Za sedmé o komplexním pozměňovacím návrhu A ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za osmé o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Táži se, zda má někdo námitku k proceduře. Není tomu tak.

 

Dám o přednesené proceduře hlasovat. Dříve než tak učiním, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a zahajuji hlasování o přednesené proceduře. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 164 přítomných, pro 164, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jako první bude hlasování o technicko-legislativní úpravě, kterou navrhla paní kolegyně Černochová, kdy v návrhu pozměňovacím B1 se mění poslední věta na text: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území ČR nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro legislativně... (Zpravodaj připomíná - stanovisko.) Když jsme minule řešili stanoviska, tak mi bylo řečeno, že zpravodajové nemohou zaujmout stanovisko ani pan navrhovatel. Já pokračuji podle toho, jak jsme minule řešili zákon o tržní síle.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP