(12.40 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, ve vší úctě, já se domnívám, že ukrajovat zpravodaji i předkladateli jejich právo říci, co si o tom návrhu myslí, je krácení jejich ústavních práv. A mě v tomto případě obzvlášť zajímá, co si o tom myslí pan poslanec Klučka i pan ministr Stropnický, protože podle jejich stanoviska jsem připraven se řídit. Mě nemůžete zkrátit v mém právu vědět, co si o tom zrovna oni myslí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor a je zde jako zpravodaj výboru, takže samozřejmě mu to slovo dám, problém s tím nemám. Ale prosím, abychom nepřekrucovali minulá jednání, na to je tady stenozáznam. Samozřejmě pan zpravodaj může říct svůj názor, taktéž může pan navrhovatel říct svůj názor.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem určitě pro, abychom si vyjasnili pravidla, aby se to neopakovalo u každého hlasování ve třetím čtení. Tak jenom pro pořádek. Můj vzácný kolega pan poslanec Klučka, my jsme spolu pracovali na radnici, není zpravodajem výboru, ale zpravodajem Poslanecké sněmovny. Jediné, co nemůže, u legislativně technické poznámky nemůže logicky sdělit stanovisko výboru, protože výbor tu nebyl k dispozici, ale samozřejmě může sdělit své stanovisko. Já bych doporučoval, abychom se domluvili na praxi, že u legislativně technických řekne své osobní stanovisko zpravodaj Poslanecké sněmovny k danému tisku a zástupce navrhovatele. To si myslím, že je v pořádku. A pak nebudeme muset na sebe takhle pokřikovat, ať už to bude významná tržní síla, branný zákon nebo nějaký jiný. Mně to přijde, jako že ta minuta, co jsem vystoupil, za to stojí, že ušetříme 20 jiných minut u jiných zákonů. Pokud si řekneme: toto bude standardní postup u všech třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: A já s tím souhlasím, pane poslanče. S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, ano. Já chápu, že se změnou jednacího řádu po projednávání pozměňovacích návrhů ještě jednou ve výboru je to trochu komplikované u zpravodaje. Ale myslím si, že by Sněmovna na tom měla trvat u navrhovatele. Já nejsem schopen se smířit s premisou, že si pan ministr Stropnický nic nemyslí. Já jsem přesvědčen, že si něco myslí, a chci vědět, co si myslí. Takže u každého návrhu bych prosil ten jeho názor.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče, určitě tohle budeme řešit na vedení Sněmovny, abychom se domluvili na jednotném postupu. S výsledkem jednání budete seznámeni. Já poprosím o stanovisko pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Osobní stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 288, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 167, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám. Další hlasujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Černochové B1 s již schválenou legislativně technickou úpravou. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 289, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 162, návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Dále hlasujeme o návrhu paní kolegyně Černochové B2 s tím, že v proceduře jsme schválili postup jednotného hlasování o B2.1 a B2.2.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím stanovisko výboru. (Stanovisko garančního výboru je souhlas.) Pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 290, do kterého přihlášeno 170 přítomných, pro 164. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, já vás žádám, abyste v této chvíli přerušila projednávání tohoto bodu. Vy jste si v pátek odhlasovali například, že v 11.00 hodin se hlasuje o programu, odebrali jste slovo mému předsedovi v rozporu s jednacím řádem. Ve stejné logice, pokud jsme si odhlasovali, že ve 12.45 hodin budeme jednat o bodě změny v orgánech Poslanecké sněmovny, vás žádám, abyste přerušila tento bod a přistoupili jsme k tomu, co jsme si už odhlasovali. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já vám děkuji. Chtěla jsem takto učinit. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vrátíme se k němu po volebním bodu, který následuje pevně zařazen jako bod 180.

180.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám byla rozdána usnesení volební komise číslo 123 ze dne 24. 11. 2015 a číslo 124 ze dne 8. 12. 2015. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající a vážení členové vlády. Jménem volební komise bych teď měl panu předsedovi Stanjurovi poděkovat, že na jeho přímluvu bude volební bod dodržen a zařazen, ale já vám hlavně slíbím, že ten bod je opravdu nekonfliktní, víceméně technický a nejsou zde žádné rozpory, takže to hlasování by, pokud nenastane nějaký problém, mělo být velmi rychlé. Svoji rozpravu k tomu bodu omezím na to nejnutnější minimum, které jsem povinen vám zopakovat.

Budeme hlasovat o návrzích na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise k tomuto původně vyhlásila lhůtu do 23. listopadu. Poté jsem ji prodloužil do 7. prosince do 13 hodin a následně ještě jednou na žádost poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové do úterý 8. prosince do 12.30 hodin.

K této věci, k tomuto bodu, jsme nakonec ve volební komisi přijali dvě usnesení, která máte k dispozici. První je číslo 123 ze dne 24. listopadu a druhé usnesení číslo 124 je per rollam ze dne 8. prosince.

Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a i historického zvyku tento způsob volby provedeme veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení, tak vám to i za malou chvíli navrhnu. A jenom připomenutí, že navrhneme, je to také standardní postup, nejdříve jedním hlasováním se vypořádat s rezignacemi, jsou to dvě rezignace, které jsou obsažené v usneseních, a následně o nominacích. Podotýkám, všechny nominace jsou v pořádku v souladu s jednacím řádem i s poměrným zastoupením ve Sněmovně, to znamená, odpovídají platnému poměru velikosti zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů.

Takže moje doporučení bude nejdříve ke dvěma rezignacím jedním hlasováním. Rezignace Rostislava Vyzuly za ANO 2011 na členství v zahraničním výboru plus rezignace Miroslava Kalouska, TOP 09 a Starostové, na členství v organizačním výboru, a následně jedním hlasováním nominace. Budou to nominace Jeronýma Tejce, sociální demokracie, do hospodářského výboru. Je to na místo uvolněné odvoláním poslance Milana Šarapatky. Dále nominace Jany Hnykové za Úsvit do stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Toto místo opustil svou rezignací Marek Černoch. Nominace Martina Lanka za Úsvit do stejné komise - pardon, do komise pro kontrolu činnosti NBÚ, je to místo uvolněné odvoláním Milana Šarapatky. Dále nominace Matěje Fichtnera do zahraničního výboru, to je výměna za poslance Rostislava Vyzulu. A konečně nominace Františka Laudáta, TOP 09, do organizačního výboru, výměna za poslance Miroslava Kalouska.

To je rekapitulace. Nyní, paní předsedající, prosím, abyste otevřela rozpravu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP