(9.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Jistě jste zaznamenali aktuální informace o tom, že dramaticky narůstá počet neplatičů daně z přidané hodnoty. Možná je to tím, že ten, kdo má na starosti výběr daní a je státním úředníkem, pořádá politické dýchánky a obhajuje politické projekty v médiích namísto toho, aby se staral o řádný chod státní správy. Zcela obdobný případ je i např. u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Je pro mě naprosto nepřijatelné a šokující, když úředník Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pan Brom chodí do televize jako úředník, který má funkci dozorového orgánu, a vykládá svoje politické filipiky v zábavných pořadech, které se tváří jako pořady politické. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Úředník má vycházet ze stávající legislativy a způsobem absolutně efektivním má vymáhat právo na základě platných zákonů, nemá se účastnit politických tažení. Pokud se tak chce účastnit, nic mu nebrání, má odejít ze státní správy, z dozorových orgánů apod., které mají vymáhat právo, a má kandidovat za nějakou politickou stranu či si založit stranu vlastní. Takto se mají chovat úředníci státní správy, nikoli tak, jak se někteří chovají a vytvářejí pomocné berličky politikům.

To znamená, abych uzavřel tuto odrážku, bodové shrnutí problému. Dokažte, že jste schopni využít intenzivně stávající legislativu, omezit daňové úniky, řešit problémy narůstajícího počtu neplatičů daně z přidané hodnoty, že jste schopni dotáhnout daňové záležitost do konce. Potom, dobře, až vyčerpáte veškeré možnosti, potom je namístě přicházet s novými projekty.

Tady v této situaci připomínám a vzpomenu si na roky po vysoké škole, když jsem pracoval ve výzkumném ústavu, a tam byly dvě kategorie lidí. Jedna kategorie, která se stávajícími prostředky se zoufale za komunistické mizérie snažila něco dělat, a druhá, která předstírala vědeckou činnost, a aby to zakryla, tak namísto toho, aby, když se někde objevil náznak nějaké cesty, nějaké zajímavé informace, začala pracovat, tak začala budovat laboratoře, přenášet různé nářadí, natahovat koberce a namísto odborné činnosti... Problém byl, že uplynulo pět let -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, já se omlouvám, ale musím vás vést ke kázni, abyste diskutoval skutečně k tématu a tím je program této schůze.

 

Poslanec František Laudát: Toto je, pane předsedající, k tématu schůze. Já se tady argumenty snažím přesvědčit, aby potom vystoupil pan předseda navrhovatel a řekl, že projekt je zbytečný a že prostě bude přerušen, anebo ho přerušte do příštích voleb, a ať voliči rozhodnout, zda chtějí být šmírováni. Já jsem neviděl na volebních billboardech, že by někdo hlásal: Budeme kontrolovat každý váš krok, nehnete ani brvou, když prostě nám nepodáte hlášení, my budeme rozhodovat o tom, jak budete podnikat, když se nám nebudete líbit, tak vás predátorsky převezmeme nebo vás necháme zavřít. Já jsem to na billboardech neviděl. V případě, že chce vládní koalice tuto politiku dělat, a či občané České republiky se vzdát svobody, tak v tom případě ano, když bude drtivá většina, tak si to takto většina národa odhlasuje. Nicméně v tuto chvíli většina národa si neodhlasovala takovéto šmírování široké občanské veřejnosti, a tudíž mně nezbývá, než tady argumentovat a inteligentnější část poslanců přesvědčit o tom, že tento projekt je škodlivý. Nicméně jak jsem slíbil při svém zvolení předsedou klubu TOP 09 a Starostové, moje zvolení je špatnou zprávou pro ty, kdo chtějí ořezávat svobodu, dobrou zprávou pro ty, kdo svobodu brání. Pan Václav Havel neseděl v kriminále v době, kdy jiní udávali a pakovali se a cestovali si po světě, na rozdíl od většiny, a drtivé většiny národa, aby potom nějaká parta to tady převrátila někam zpátky. Proto tedy Václav Havel v kriminálech neseděl.

Budu pokračovat. To jenom na vysvětlenou. Ono to totiž s tím, pane předsedající, velmi úzce souvisí. (Předsedající: Prosím, pokračujte.)

Další odrážka. Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: Omezení šedé ekonomiky... Pokud tady říkáte něco o půl milionu, spočítejte si, kolik jste tady vy stoprocentním hlasováním, vážení poslanci a poslankyně za hnutí ANO, poslali do divize, do různých divizí společnosti Agrofert. To není 500 tisíc, to jsou miliardy.

Zavedení elektronické evidence tržeb má dva zásadní cíle: omezení šedé ekonomiky a efektivnější výběr daní, zejména daní z příjmů a daně z přidané hodnoty. Za další: narovnání tržního prostředí v české ekonomice, kdy poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Domnívám se, že... Samozřejmě, ono to zní logicky. Někdo platí daně, má konkurenční nevýhodu vůči těm, co daně neplatí. To se dá podepsat, to je samozřejmé. Je zajímavé, že ovšem dneska v tom stávajícím prostředí, kdy říkáte, že někdo platí daně, někdo neplatí daně, že vám nevadí, že selektivně řeknete část biopaliv, a vy jste tady odhlasovali, že jedna část dostane dotaci nebo daňové úlevy a druhá část nedostane. Vy jste tady selektivně některé typy, které mají ve finále stejný efekt, dokonce ekologicky vyšší efekt - a tomu neříkáte pokřivování konkurenčního prostředí? Tomu neříkáte pokřivování konkurenčního prostředí? Já tomu říkám pokřivování konkurenčního prostředí, a dokonce v podstatně větším rozsahu. (Poznámky ze sálu mimo mikrofon: To je blbost.) Blbost to není, prosím, a používejte slušná slova, jste ve Sněmovně. Takže já se domnívám, že skutečně selektivní dotace pro vybrané skupinky lidí opravdu...

Pane předsedající, jestli můžu poprosit, ať na mě nepokřikují. (Předsedající: Prosím, pokračujte.) Děkuji...

Já nevím, jestli mám, pane předsedající, z jednacího řádu právo počkat, až na mě přestanou pokřikovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem nezaregistroval v současné době, že by na vás kdokoliv pokřikovat. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP