(10.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

To je jenom rozvinutí toho, co jsem říkal, protože jsou financovány pouze nezbytné výdaje, bez kterých stát padne - víte na co. Nezbytné výdaje jsou selektivní podpory biopaliv, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům, samozřejmě jenom některým, různé odpustky všeho druhu, lobbistická a zase jenom lobbistická ekonomika, nic víc, nic méně. Ve všech zemích, kde se vydali touto cestou, to špatně dopadlo nebo jsou na nejlepší cestě k tomu, aby to špatně dopadlo.

Dalším důležitým aspektem je narovnání tržního prostředí v české ekonomice, neboť poctiví podnikatelé v různých oborech ekonomiky nejsou schopni konkurovat těm, kteří řádně neplatí daně. Řada podnikatelů, která řádně plní své povinnosti vůči tomuto státu, apeluje na zavedení opatření, které by jim umožnilo obstát proti konkurenci, která daně neplatí. Nevím, kde ta řada podnikatelů je. Pokud vím a co byly provedeny průzkumy veřejného mínění mezi podnikateli, tak drtivá většina jich s tím nesouhlasí. To ještě netušili nebo pozapomněli si všimnout, že už tady Sněmovnou prošlo kontrolní hlášení. Samozřejmě budou velmi nadšení, a jak jim to nevadí, takže budou psát kontrolní hlášení, budou protáčet pokladny, jen to bude fičet. Na podnikání už asi moc času mít nebudou. A není toto tvrzení pravda. Průzkumy veřejného mínění. To tady povídali ti různí předsedové různých komor, hospodářské komory a dalších, kteří říkali, jak za tím stojí apod. Je zajímavé, že skutečně jsou podnikatelské komory, kde jejich vedení nehájí zájmy vlastních členů. Ale možná, až na to sami členové přijdou, tak pak s nimi udělají krátký proces.

Zase se to tady opakuje donekonečna, jak prostě naše ekonomika je na tom špatně, prostě je nekonkurenceschopná, protože někdo neplatí daně a tak. Jen abyste se brzy nedivili a nebylo výrazně hůř, než je teď. Stačí, aby se ochladila ekonomika. Vašim prostřednictvím panu kolegovi Komárkovi.

Možnost daň nepřiznat s sebou nese též možnost snížit cenu zboží či služby, a tím získat neoprávněnou podnikatelskou výhodu vůči konkurenci v boji o zákazníka. Není proto možné poctivým daňovým subjektům zaručit úplnou rovnost ochrany vlastnického práva ve smyslu článku 11 zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, když obcházením daňové povinnosti dochází k obohacení nepoctivých subjektů o neodvedené prostředky. Nepoctivým subjektům tak nelze zcela zabránit ve vzniku této neoprávněné majetkové výhody získané na úkor řádných daňových poplatníků. Nevím, jaká daňová rovnost - a zase se k tomu vracím, jak je tady redundance v materiálu, zopakuji, a jaká je daňová rovnost podle Listiny základních práv a svobod, když někdo selektivně dotace dostává, byť jsou zbytné, a druhý je nedostává.

Dámy a pánové, já pro tuto chvíli, abych dal příležitost schválit program schůze, vystoupit dalším řečníkům se svými stanovisky, toto přeruším. Předpokládám, že budu mít dostatek času. Nedokončil jsem ani stranu 3. Případně bych poprosil o schůzku se zpracovateli tohoto materiálu a dohodl s nimi postup, aby materiál nebyl natolik redundantní, a domluvil se s nimi, abych příští vystoupení zkrátil, co lze vypouštět pro opakované uvádění informace, a přitom nezkreslil tento zajisté v dobré víře sepisovaný materiál, či slohové cvičení.

Takže já bych vám těm, co poslouchali pro tuto chvíli poděkoval za pozornost a budeme pokračovat příště. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. A dalšího přihlášeného mám pana poslance Faltýnka, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dovolte, abych podal procedurální návrh, abychom bez rozpravy hlasovali, že Poslanecká sněmovna bude o podaném návrhu pořadu 37. schůze hlasovat dnes v pátek 11. 12. 2015 v 11 hodin. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, pane poslanče. Je to procedurální návrh. Já jenom upřesňuji, že je to dle usnesení Poslanecké sněmovny číslo 248 z 9. schůze 26. února 1997.

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, vážená paní předsedající, abych vznesl protest, a je-li to procedurálně možné, pak i veto dvou poslaneckých klubů, neboť hlasovat o programu schůze, aniž proběhla rozprava o programu schůze a jednotliví řečníci mohli vznést argumenty, proč má, či nemá být tato schůze schválena, podle mého názoru není možné a odporuje parlamentní proceduře.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se obávám, že na procedurální návrh není možné uplatnit veto. Dříve, než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pane poslanče, nemáte přednostní právo... ano, tak prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, přednostní právo mám, protože je omluven i předseda poslaneckého klubu Stanjura a řádně i paní poslankyně Černochová.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V pořádku, omlouvám se.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych poprosil, aby bylo odcitováno ono usnesení Poslanecké sněmovny, na které se pan poslanec Faltýnek odvolává, protože jinak toto hlasování pokládám procedurálně za zcela nemožné. Nemáme schválen program schůze, není možné dávat tyto procedurální návrhy. Takže prosím, z čeho vycházíte? Jinak tvrdím, že se jedná o protiústavní postup, a budu se k tomu chovat jako k protiústavnímu postupu, včetně odvolání k Ústavnímu soudu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já toto usnesení přečtu. (Potlesk zprava.)

Parlament ČR, Poslanecká sněmovna 1997, druhé volební období... pardon. Je to, omlouvám se. Druhé volební období, je to usnesení 248, usnesení Poslanecké sněmovny z 9. schůze 26. února 1997 ve znění usnesení Poslanecké sněmovny č. 491 z 16. schůze ze dne 21. května 2003 z čtvrtého volebního období, usnesení Poslanecké sněmovny č. 20 z 2. schůze ze dne 12. září 2006 z pátého volebního období a usnesení Poslanecké sněmovny č. 24 z 2. schůze ze dne 4. prosince 2013 ze sedmého volebního období k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým si Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání.

Poslanecká sněmovna stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podrobnější pravidla svého jednání takto:

Článek jedna - Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu.

Článek dvě - stanovisko poslaneckého klubu, na které se nevztahuje omezení řečnické lhůty podle § 59 odst. 1, lze přednést za poslanecký klub k projednávanému bodu pouze jedno.

Článek tři - po dobu mimořádného stavu doručování sněmovních... já čtu celé usnesení do konce, jak bylo požadováno. Doručování sněmovních tisků § 120d podá poslanec písemný návrh tak, že jej v listinné podobě předá zpravodaji a nechá rozdat prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny všem poslancům do ukončení rozpravy. O podání takovéhoto návrhu informuje Sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj. Miloš Zeman, vlastní rukou, předseda Poslanecké sněmovny, Jiří Karas, vlastní rukou, ověřovatel Poslanecké sněmovny.

Takže tímto jsem... S přednostním právem pan poslanec Benda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP