(13.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, čas kvapí a já nemohu zareagovat, bohužel, na vystoupení koaličního partnera, pana kolegy Plzáka.

Já si myslím, že zde máme problém, o kterém se vede snad regulérní, uvidíme, jak se rozhodne, politický boj. Zřejmě si můžeme vyčítat vzájemně, co se stalo po vítězném listopadu, ale já bych byl velice nerad, abychom zacházeli za tuto hranici a někoho obviňovali z toho, kdo co dělal. Jenom předesílám, já jsem v té době žil, vím, jak lidé žili, jak lidé z Československé strany socialistické, tak od lidovců, tak od komunistů, ale i nestraníci, a rozlišovat, jak se kdo choval, to asi nejlíp ví blízké okolí dotyčného. Jenom zdůrazňuji, že k volbám v té době chodilo kolem 99 % lidí včetně nestraníků, a přiznám se, že u voleb jsem byl i já.

Prosím vás, přestaňme se kádrovat takto trapným způsobem. Pojďme se zpátky bavit o tom, co je naším problémem, a uvidíme, jak to dopadne. Má to být důstojná parlamentní debata o zákonu, který prostě je pro tuto Sněmovnu momentálně zákonem sporným, ale zastavme osobní útoky. Má to být důstojná instituce. A jsou parlamenty, kde si kolegové říkají termínem "ctihodní". Já bych byl rád, aby to platilo i na Malé Straně. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám i za dodržení času. Nyní tedy budeme pokračovat v řádné rozpravě. Řádně přihlášený je pan poslanec Kučera a po něm se připraví pan poslanec Skalický. (Neklid v sále.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo. Pokusím se po hektické půlhodince, či hodince, kterou tady vyvolal svým vystoupením pan předseda Faltýnek, vrátit diskusi do věcnější roviny. Já v tuto chvíli nebudu hovořit o vyšetřovačkách, které běží na Čapí hnízdo, ani o těch vyšetřovačkách na Agrotec ministra Babiše. Toho se skutečně zdržím a o tom tady diskutovat nebudu.

Dámy a pánové, my jsme se dnes už několikrát dotkli diskusí, které se týkají zavádění elektronické... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám rozumím, pane poslanče. Opakovaně žádám o klid. Jestliže máte potřebu řešit nějaké problémy a diskutovat o nich, žádám vás, abyste šli do předsálí, protože zde není slyšet, co pan poslanec Kučera přednáší. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Já bych si dovolil ten svůj příspěvek rozdělit do dvou částí. Já jsem bohužel ve svém prvním vystoupení, které bylo tuším minulý týden, byl omezen časem deseti minut a nebylo mi umožněno, abych řekl vše. (Vzhledem k velkému hluku v sále se poslanec opět odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegové v levé části, poprosím vás o ztišení.

 

Poslanec Michal Kučera: Abych zde řekl vše, co jsem chtěl říct na téma bezpečnosti projektu, protože jsme na toto konto měli poměrně zajímavý podvýbor, který se týkal právě bezpečnosti a bezpečnostních dat. Ve druhé části svého vystoupení se vás budu snažit seznámit i s těmi informacemi, které tam zazněly, a doplnit informaci, kterou jsem tady podal minulý týden.

Dnes ráno jsem tady hovořil o tom, jak to vypadá ve Slovinsku. Řekl jsem, že rezignoval ministr financí Mramor, pak vystoupil pan ministr Babiš, Dušan Mramor, doplnil mě pan ministr financí Babiš, s tím, že není pravda, že je stále ve funkci. Je pravda, že je ve funkci, on podal rezignaci, ale premiér rezignaci nepřijal.

Hovořil jsem tady taky o tom, že ve Slovinsku dramaticky ubyly některé profese. Hovořil jsem tady o kadeřnicích, dramaticky poklesl jejich počet, hlásí tam řádově o tisíc živností méně. Je vidět, že na některé obory elektronická evidence tržeb dopadá více, na některé dopadá méně. Mí předřečníci tady zmiňovali praktické lékaře. Myslím, že už tady taky byla diskuse, že praktický lékař bude povinností vydávat elektronické účtenky dotčen taky, protože jistě víme, na koho všechno se elektronické účtenky... (krátká odmlka pro hluk v sále) elektronická evidence tržeb vztahuje. To znamená na ty, kteří přijímají hotovost, ale také stravenky nebo bankovní karty. I ti praktici někde v horských vesnicích budou muset fungovat na tomto principu.

Chtěl bych říct, že pokusnou laboratoř, kterou se tady snaží pan ministr Babiš zavést, se snaží vylepšit některými poměrně ojedinělými nápady, a to je snížení daně na některé vybrané komodity. Pan ministr Babiš už nás tady celkem přesvědčil, že není příliš pevný v kramflecích, co se týká řízení Ministerstva financí. A samozřejmě nápad, že zlevní tuším nějaké pivo, nevím kolikastupňové, vůbec neodpovídá směrnici Rady. A to pravděpodobně neví. Já bych si tady jenom dovolil přečíst směrnici. Tehdy mu na snížení tleskali právě i poslanci za stranu lidovou, takže možná by si to taky poslanci za stranu lidovou mohli poslechnout.

Směrnice Rady 2006/112/ES: Seznam dodání zboží a poskytnutí služeb, které mohou být předmětem snížené sazby uvedené v článku 98. Za prvé. Potraviny včetně nápojů, avšak s výjimkou alkoholických nápojů, pro lidskou a zvířecí spotřebu, živá zvířata, semena, rostlinné přísady obvykle určené atd. - To znamená, že to pivo splňuje parametr, že je pro lidskou spotřebu, nicméně má tam výjimku, tuším, že pivo všichni řadíme mezi alkoholické nápoje. Nápad pana ministra Babiše dát nižší sazbu na výčepní pivo je sice hezký, nicméně samozřejmě všichni víme, že nemá oporu v zákonech, takže ho můžeme směle zařadit mezi nápady populistické, nekompetentní a nápady, které mají pouze veřejnost zaujmout svým populismem. (Hluk v sále trvá.)

Já chci říct, že v mezidobí jsem dostal několik mailů, kdy různé profesní organizace žádaly, abychom prosadili nižší sazbu na jejich produkty, takže svým vystoupením, svým nápadem samozřejmě pan ministr Babiš vyvolal celou řadu požadavků, aby produkty i dalších oborů byly zařazeny mezi nižší sazbu. Já bych tady s dovolením chtěl zmínit, že TOP 09 jde úplně opačnou cestou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás ještě jednou, kolegyně a kolegové, vyzývám, a to v obou částech sálu, ke ztišení. Je vymezený čas deset minut, vaším rušením obíráte poslance o možnost vyjádřit se k danému tématu.

 

Poslanec Michal Kučera: Já bych tady s dovolením přednesl návrh TOP 09, který už tady zazněl.

Chci, aby byl skutečně v tomto směru i podtržen. Ministr financí Andrej Babiš navrhuje snížení DPH u točeného piva. Logickou snahou každého ministra financí v zemích Evropské unie je upravovat sazby DPH tak, aby umožňovaly co nejmenší daňový únik a co možná nejjednodušší účetnictví. Populisté typu Andreje Babiše naopak s oblibou zavádějí zdánlivě líbivé výjimky, které nemají žádný ekonomický ani spotřebitelský význam, ale zvyšují riziko daňových úniků a komplikují účetnictví. TOP 09 navrhuje logické systémové opatření, které mělo automaticky doprovázet zrušení důchodové reformy. Vláda TOP 09 ve snaze zajistit budoucím generacím důstojné důchody prosadila penzijní reformu s tím, že bude částečně financovaná vyšším zdaněním spotřeby, tedy vyšší DPH. Současná vláda naši důchodovou reformu zrušila, aniž by navrhla jakoukoliv alternativu. Peníze z vyšší DPH si však ponechala, byť toto zvýšení dnes hlasitě kritizuje.

Namísto výjimky pro pivo je proto systémové a logické vrátit sazby DPH zpět do období před schválením penzijní reformy, tedy na dvě sazby DPH ve výši 10 % a 20 %. Poslanci TOP 09 předloží tento návrh při nejbližší příležitosti tak, jak už uvedl předseda TOP 09 pan Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP