(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, nebudu tady zpochybňovat to, že horníci jsou v obtížné situaci, že je to povolání, které je extrémně těžké a zaslouží si speciální pozornost, i co se týče důchodů a dalších benefitů poté, co skončí svoji práci. Je to tak. I když jsem z kraje, ve kterém hornictví v podstatě vůbec není. Jsem ze Zlínského kraje. Ale také bych chtěl, aby tady zaznělo na margo toho, co tady některé kolegyně a kolegové říkají, že je celá řada dalších profesí, které se netěší takové pozornosti. Jsem z obce, kde má tradici sklářství. Má ho tam přes 220 let. Vím, o čem to je. Můj otec těžce, tvrdě pracoval ve sklárně v horkém provozu. Celá spousta sousedů a známých tam pracovala. Koneckonců na Vysočině i v severních Čechách s tím mají zkušenosti. A jenom to berte jako takový stesk. Kdybychom se my politici dokázali i jiným odvětvím, kde je to stejně těžké nebo podobně těžké, věnovat tak, jak se dokážeme věnovat hornictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Urban. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Jenom krátkou reakci na mého předřečníka pana poslance Benešíka. Já jeho steskům rozumím, ale myslím, že ten stesk nezazněl ve správnou chvíli na správném místě nebo ve správném čase. My tady teď projednáváme horní zákon a projednáváme dopad na regiony, které jsou právě těžbou postiženy. Myslím si, že je to naprosto správné. Samozřejmě rozumím tomu, že jsou regiony, že jsou obory, které se cítí v této debatě být odstrčeny. Chci upozornit, že se v žádném případě nejedná o to, že bychom tady chtěli upřednostňovat nějaký jiný region nad nějakým jiným regionem. V žádném případě to takhle není. My teď řešíme skutečně konkrétní případ. Řešíme změnu, která probíhá u povrchové těžby hnědého uhlí. A povrchová těžba hnědého uhlí se v České republice týká pouze dvou krajů a to je kraj Ústecký a kraj Karlovarský. V kraji Zlínském povrchová těžba není, a samozřejmě proto chápu, že on se může cítit dotčen, že o jeho kraji tady není diskuse. Není to v žádném případě proto, že bychom ho chtěli nějakým způsobem diskriminovat. Co se týká ostatních profesí, samozřejmě i ostatní profese mají náročné podmínky a náročnou práci. Ale řešme je prosím v těch zákonech a na těch místech, které jim přísluší. Tam je potom ta debata samozřejmě naprosto legitimní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, marně si hlavu lámu tím, proč jsme změnili jednací řád a zavedli po druhém čtení znovuprojednání těch materií ve výborech. Myslím, že pokud to bude pokračovat tak, jak to dnes vidíme u horního zákona, tak to vůbec nedává žádný smysl. Proč se ty výbory scházejí? Proč dělají nějaký odborný závěr, který je přenesen do formy usnesení? Proč posuzují pozměňovací návrhy? Chápu, že tam padnou nějaké návrhy a je o nich debata. To se týká těch bodů C1 pana poslance Kučery. Tomu rozumím. Ale dnes je tady velká debata ohledně něčeho úplně jiného. A musím říct, že zástupci příslušné politické strany, tedy lidové, v hospodářském výboru neměli vůbec žádnou výhradu. Já jsem je neslyšel. Nepromluvili k tomuto tématu. A najednou tady zní zásadní výhrada. Dobře. Proč ne? Ale proč nezazněla na tom garančním výboru? Proč jsme se tam scházeli? To je opravdu skoro na to přemýšlet, jestli dává smysl, aby byly nějaké garanční výbory, jestli dává smysl, aby se scházely po druhém čtení, aby zasedaly celé dny, když příslušní poslanci, kteří tam jsou členy, neřeknou nic, a pak mají nějaké výhrady a řešení, které navrhují až tady při třetím čtení. To je moje povzdechnutí, kterému nerozumím. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já si zkušeného matadora Milana Urbana velmi vážím, ale prostřednictvím předsedajícího musím říct, že my jsme tady třeba v mém případě navrhovali, abychom tento zákon, který se týká obcí, dali i na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to Poslaneckou sněmovnou neprošlo. Bylo to pouze na jednání hospodářského výboru. Pro nás pro všechny je legitimní, abychom pozměňovací návrhy, které přijdou z výboru, měli šanci komentovat i v kontextu toho, jaké je to původní znění zákona.

Souhlasím s tím, že sem asi nepatří řešení finanční situace nemocnice v Ústeckém kraji. To sem asi nepatří k hornímu zákonu. I když si umím představit v nějaké fantasmagorii - no ale v důsledku toho, jak bude ekonomicky tento region na tom dobře, tak to může mít vliv na nějaké fungování nemocnice. Ale to pak jsme schopni říct, že všechno souvisí úplně se vším.

Ale moc prosím, když tedy potom navrhujeme, že některé legislativní kroky mají projednat i jiné výbory, abyste třeba s ohledem na tohle tomu nezamezovali, protože třeba tahle materie se opravdu extrémně dotýká obcí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek, po něm pan zpravodaj Urban. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Nechci panu kolegovi Kučerovi vstupovat do debaty o horním zákonu, ale zaujala mě ta procesní připomínka, že na výboru tak a na plénu zase jinak. Já mám s tímhle bohatou zkušenost na našem rozpočtovém garančním výboru, kdy někteří poslanci i z vaší strany na výboru tak a na plénu jinak. Dokonce to zvládnete i na plénu, pane poslanče Urbane prostřednictvím pana předsedajícího. Vzpomínám si na váš návrh zákona o spotřební dani, kdy jednu hodinu jste hlasovali tak a za hodinu zase jinak. Takže ta flexibilita v názoru není vlastní pouze kolegům z KDU-ČSL. Ta vaše je obdivuhodná. Ovšem myslím, že to je obecný problém této Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan zpravodaj Urban. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Plzák. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Jednak reakce na pana poslance Kalouska. Já jsem to myslel na všechny, takže spravedlivě. To zaprvé. Zadruhé se to netýkalo mého hlasování ohledně novely spotřební daně, ale to nic, k tomu se nechci vracet.

Ano, debata o přerozdělení na obce nebo na kraje versus státní rozpočet, ta na hospodářském výboru proběhla. Je uzavřená. Hospodářský výbor k tomu přijal nějaké usnesení. Ale debata na téma, jestli vláda má mít kompetenci a jestli tam má být pět let nějaká stabilita, či nikoliv, ta nezazněla z úst poslanců lidové strany, kteří jsou také přeci členy hospodářského výboru. Na hospodářském výboru neřekli nic. A zásadní výhrady tady říkají těsně před hlasováním. Proto se zamýšlím nad tím, jestli má smysl procedura, kdy je garanční výbor, který to odborně projednává, jestli má smysl to, aby garanční výbor zaujímal stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům a aby to bylo nějaké doporučení pro plénum Poslanecké sněmovny. V tom usnesení přeci se po nás žádá, aby garanční výbor dával nějaká doporučení. Tak on je dal s vědomím toho, že to bylo řádně projednáno. No ale někteří mají výhrady až teď. To je to, co jsem tady považoval za nutné říci a co si myslím, že dává smysl. A patří to samozřejmě všem spravedlivě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, mám opravdu technickou poznámku, a to na ten stesk, že se prostě některý zákon nedostane nebo že neodhlasujeme to, aby se projednal na určitém výboru. Vždyť přeci každý poslanec, kterého ten zákon zajímá, se může zúčastnit jednání jakéhokoliv výboru, na kterém se projednává daný zákon. Může ho komentovat. Může se v diskusi vyjadřovat. Jediné, co nemůže, je, že nemůže hlasovat. Takže si myslím, že tato výtka byla neoprávněná.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP