(10.30 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Jenom krátce k mému předřečníku panu poslanci Plzákovi. To je prosím pěkně, prostřednictvím pana předsedajícího, zásadní nepochopení celé diskuse. Ten výbor přece není jenom o tom, že tam některý poslanec může vystoupit a něco říct. Ten výbor přece má pozvané hosty, odborníky z jednotlivých oblastí, zástupce ministerstev, zástupce - a to je věc, o které tady hovořil třeba pan poslanec Bendl - samospráv, státní správy. To je přece hodnocení toho výboru, to znamená odborný pohled na danou tematiku. A hospodářský výbor samozřejmě na tenhle zákon pohlížel zejména z pohledu hospodářského, ale pokud by o tom jednal jiný výbor, tak by na to pohlížel ze své odbornosti. Samozřejmě nikdo nikomu nebrání se zúčastnit jednání jakéhokoliv výboru, ale samozřejmě odborná diskuse jde vždy tím směrem, jak je odborně orientován ten výbor.

To znamená, tady bych se skutečně přimlouval k tomu, co tady říkal pan poslanec Bendl. Tady se často ozývá, že na Poslanecké sněmovně se zbytečně dlouho diskutuje, a pokud se diskuse přenese do výborů, tak si myslím, že by to bylo jenom pozitivní. Ale vždyť vy přece hlasujete pro to, aby to ve výborech nebylo! Vždyť vy hlasujete pro to, že to tam nebude, protože výbory mají moc práce, jak zaznívalo od některých předsedů, jsou přehlceny, jak zaznívá od některých předsedů, zejména těch koaličních. Tak chceme makat, nebo nechceme?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dobrý den. Prosím pana poslance Plzáka s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dnes naposledy. Pro pana poslance Kučeru: Ten stesk zněl tak, že nemají někteří poslanci možnost na výboru ten zákon komentovat - komentovat, protože se na jednání výboru ten zákon nedostane. Já si myslím, že komentovat to můžete i na jiném výboru ze svého hlediska. To prostě je můj názor.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Ještě jedna technická poznámka, kterou jsem si tam ujasňoval s panem kolegou Vilímcem, že ona ta pravomoc vládě zůstává stanovit poplatky v tom návrhu zákona, to jenom pro pana ministra Jurečku a lidovce, ale říká, že ji vláda může měnit jenom jednou za pět let, což tedy mně přijde, že by bylo opravdu šťastnější, kdyby tam bylo, že to mění Poslanecká sněmovna, a nemuseli jste tam tyhle věci dávat, protože to bude možná ještě kostrbatější než kostrbaté. Sebrali jste to Poslanecké sněmovně a vládě říkáte jednou za pět let. To je opravdu drbání se pravou rukou za levým kotníkem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré dopoledne, vážení kolegové, kolegyně. Navážu na to, co tady řekli předřečníci. Navazuji na to, že tady bylo řečeno, že máme makat. Já si myslím - vycházím tedy ze zkušeností z výborů a orgánů Sněmovny, ve kterých pracuji, že tam opravdu makáme. A potom předvádět se tady před tímhle mikrofonem na kamery, to je velmi jednoduché, ale ta práce se musí odvést ve výborech. Žádnému poslanci není bráněno, pokud ho nějaká problematika zajímá, aby se na ten výbor dostavil, vyslechl si, co tam je, a přednesl to svému poslaneckému klubu a v rámci toho poslaneckého klubu si to vyřešili a přenesli to zpátky do výboru, kterého se to týká. Tam se má pracovat. Tady to předvádění se před kamerami opravdu k ničemu nevede, ztrácíme tady čas. To se opravdu má projednávat ve výborech! To jsou pracovní orgány Sněmovny! Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Pilný a zatím poslední pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem předseda hospodářského výboru a musím říct, že bychom měli dodržovat jednací řád, který jsme schválili. Instituce garančních výborů byla zavedena proto, aby poslanci měli dost času se seznámit se všemi pozměňovacími návrhy, a garanční výbor je projednává dvakrát a projednává všechny návrhy, dokonce by měl projednávat i ty návrhy, které už projednal. To znamená, debata je velmi věcná a měla by také vést k tomu, abychom tady neměli ve třetím čtení to, co tady teď předvádíme. Všichni měli dost času se s tím seznámit, všichni měli možnost se k tomu vyjádřit a třetí čtení by opravdu mělo být jenom o tom, co je napsáno v jednacím řádu. Takže prosím, není to o makání, je to o tom, abychom dodržovali to, co jsme si schválili, a k něčemu se propracovali. Garanční výbory jsme schválili, mají svoji roli, tak ji prosím dodržujme a pokusme se tedy debatu vést věcně a v rámci jednacího řádu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl vyzvat, ať jdeme hlasovat. Prostě Jurečka se pozdě probudil, nastrčil pana kolegu Kudelu, který tady něco zpochybnil. To takhle prostě nejde! Tak se probral pozdě, no tak se probral pozdě. Ať s ním příště pan premiér zaklepe, ať nespí možná, když ho to zajímá, ta problematika tak naléhavě. Já myslím, že spíš na něj někdo nastoupil a zase mu vysvětlil, jak to nemá být. My jsme se na něčem shodli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byly faktické poznámky. Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala ze zdravotních důvodů a omlouvá se pan ministr Dienstbier z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Zeptám se, zda se tedy ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Zeptám se, zda pan ministr si přeje závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tuto košatou debatu k hornímu zákonu a dovolte mi také říci několik slov jednak věcně k tomu tématu, ale jednak také trošku na obranu parlamentní demokracie. Nečekal jsem, že to budu muset udělat.

Věcně k té věci. Chtěl bych především požádat ctěnou Sněmovnu, abychom ctili kompromis, který byl dosažen na širší než koaliční bázi, o tom, jak to má být schváleno. Ta věc je docela komplikovaná, jsou tam mnohé protichůdné zájmy a chtěl bych zdůraznit, že jsme většinu z nich velmi pečlivě diskutovali.

Začnu první věcí, zda je to poplatek, nebo daň. Formálně právně je to poplatek. Kdyby to byla daň, stojí tady teď pan ministr financí, nikoliv já, protože ministr průmyslu a obchodu nemá v kompetenci daně. Kdyby to byla daň, nebyla by také debata o tom, jakým způsobem má být stanovována, zda vyhláškou, nařízením vlády, anebo zákonem. Daň je vyhlašována pouze zákonem, čili daň to není. Čili v tuto chvíli Sněmovna má určité stupně volnosti, jak to určí.

Chtěl bych podotknout to, co trošku bylo zapomenuto v té debatě. Podle stávajícího platného zákona je to určováno vyhláškou, kterou vydává ministr průmyslu a obchodu. To je něco, co tady zůstalo ještě z dob minulého režimu. Já bych teoreticky ty poplatky mohl zvednout vyhláškou, ovšem tedy bez toho, že by se měnil samozřejmě poměr, kdo co dostane. To je stanoveno zákonem. Tento orgán má právo si to nastavit, jak bude chtít. My jsme navrhli nařízením. Může se to posunout směrem k vyhlášce, může to nařízení mít omezené, tak jak je to v tom kompromisu, anebo si také může vzít tu kompetenci, že to bude děláno pouze zákonem. Chtěl bych požádat, protože na tom není nic špatného, že to bude děláno nařízením vlády, že to bude děláno jednou za čas. A je to důležité nejenom jako jistota pro důlní společnosti, ale je to i určitá dělba moci mezi vládu a parlament.

Teď několik slov na obranu parlamentní demokracie. Pan kolega ministr zemědělství tady vystoupil s tím, že když se něco dohodne na koaliční radě na vládě, že už to potom musí být schváleno v parlamentu. Kdyby to bylo takto jednoduché, tak sděluji, že je nás tady 193 zbytečných. Pak by stačilo, aby po volbách v daleko menší místnosti sedělo sedm předsedů parlamentních stran, ti by hlasovali jako akcionáři v akciové společnosti a nebylo by zapotřebí tady živit 200 lidí. Ale já si přesto myslím, že je dobře, že je nás tady 200. A proč? Protože my tady samozřejmě primárně zastupujeme sedm politických subjektů, za které jsme byli zvoleni, ale vedle toho také zastupujeme své kraje, obce a tam už se názory můžou různit, koneckonců jak dokazuje tato debata, protože v některých obcích je hornictví, těžební činnost velmi důležitá, tak to ty poslance zajímá a ne nutně mají názor v souladu s názorem své politické strany. A přesně kvůli tomu vedeme debatu v parlamentních výborech, vedeme debatu na plénu. Kdyby to bylo tak jednoduché, že všechno se jednoduše promítne, tak je nás tady opravdu 193 zbytečných, a já si myslím, že není. Tato debata taky trošku ukazuje, že parlamentní demokracie má i svoji sílu a že nám umožní prodiskutovat některé ty věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP