(11.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní s faktickou pan premiér a připraví se pan ministr průmyslu. Stále faktické poznámky.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zaprvé chci deklarovat, že já nebudu součástí žádné dohody o tom, že se nebudeme vracet do minulosti, protože kdo nezná minulost, tak je velmi často nucen opakovat její chyby. A to já bych nechtěl, zejména pokud jde o otázky podpory obnovitelných zdrojů. Tahle vláda nebude opakovat chyby, které se tady staly v minulých letech.

Poprosil bych prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Kučeru, aby věnoval možná jeden dva večery a přečetl si, jak to bylo za Topolánkovy vlády, jak to bylo za Fischerovy vlády, jak se vypisovaly podpory obnovitelných zdrojů v té době z hlediska Energetického regulačního úřadu a co dělalo a nedělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v těchto letech. Kritická léta byla 2007, 8, 9, 10. To byla kritická léta. Nejprve došly důsledky, a pak se ty důsledky řešily. Ani v jednom z těchto let nebyla ve vládě sociální demokracie. A naopak, my tady v opozici, i když jsme byli v opozici, tak jsme se snažili v době, kdy tady byla Fischerova vláda, urychlit schválení novely energetického zákona, které následně umožnilo snížit ty nepřiměřené podpory, které byly vypsány v době Topolánkovy vlády. Podařilo se je snížit.

V čem byl ten problém? Vypsala se podpora v době Topolánkovy vlády, vypsal to Energetický regulační úřad, ale následně na trhu došlo k výraznému snížení cen solárních panelů. A bohužel, tomu snížení těch potřebných investic se nepřizpůsobila výše podpory, stát nebyl schopen zareagovat, tím pádem se zkrátila vlastně doba návratnosti dramatickým způsobem a už to neodpovídalo tomu, co je pro společnost únosné, a vznikly velké finanční nároky. Bohužel ani ERÚ ani tehdy Topolánkova, následně vláda Jana Fischera nedokázaly včas zareagovat na změnu podmínek na trhu.

To, co je další věc, je, proč ty nároky nejsou notifikované Bruselem, proč ty staré věci nedokázala za tři roky Nečasova vláda notifikovat. Zbylo to až na nás, my ten problém řešíme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana ministra průmyslu. Připraví se s faktickou stále pan poslanec Laudát.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci reagovat na celou debatu, ale na některé věci musím. Tady zazněla některá naprosto nepravdivá tvrzení. Energetický regulační úřad nevypsal podporu na obnovitelné zdroje na letošní rok na základě nařízení vlády. Tak to nebylo. Paní předsedkyně se pouze dožadovala nějakých stanovisek vlády, včetně slíbení beztrestnosti, které jí samozřejmě vláda dát nemůže. A my jsme se snažili zajistit maximální komfort pro ty úředníky, aby se cítili jisti v těch složitých dobách v tom složitém právním systému.

Rovněž bych také nezpochybňoval to, že ta podpora byla vypsána legitimně. Paní předsedkyně si odjela na dlouhou dovolenou na Seychely, měla tam statutárního zástupce, bylo tam vedení, které o tom dlouho jednalo a plně legitimně rozhodlo o vypsání té podpory. Neskrývám, že jsem tomu rád, že to udělali.

A ještě jedna věc. Není také pravda, že Brusel sdělil, že podpora je nepřiměřená a nelegální. Kdyby tomu tak bylo, tak by s námi zahájil řízení. Jediný problém, který tam zbývá, je to, že tam vznikla překompenzace díky tomu, o čem mluvil pan předseda vlády, že nejméně po tři roky bylo zřejmé, že ceny solárních panelů jsou nízké, nebylo na to reagováno a ty výdělky byly nepřiměřené. Pak došlo k tomu, že se toto částečně rektifikovalo tzv. solární daní. To bylo po roce 2010. To je jediná otázka, která zbývá - jestli tato rektifikace, určité omezení té zjevné překompenzace, je dostatečná, nebo nikoliv. A to je jediné, co potřebujeme dostat od Evropské komise. Evropská komise má tendenci si vyžadovat data o jednotlivých projektech, zkoumat jednotlivé projekty, protože ono to závisí samozřejmě na tom (předsedající upozorňuje na čas), kolik do toho investovali, a proto to tak dlouho trvá a proto potřebujeme i spolupráci ERÚ, aby dodával Komisi data. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Laudáta s faktickou, připraví se pan poslanec Zemek.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já bych požádal, a můžeme tu debatu zkrátit, ať vystoupí pan premiér a řekne, jak situaci bude řešit. Já jsem tu řekl, my podpoříme vrácení do druhého čtení, tím pádem pan ministr průmyslu a obchodu z toho bude vyňat, z té případné zodpovědnosti, tady nastoupí Chovanec. A nelze říkat z formálně právního hlediska. To prostě zákon nezná přece. Já tomu sice rozumím, nicméně nastoupí zákon. A tady mohou vzniknout miliardové škody a nebo arbitráže, zhroucený nějaký notifikační proces, to není taková sranda.

Tak pane premiére, tak jak se vracíte rád do minulosti, tak já bych vás poprosil, abyste řekl současnost a nejbližší budoucnost, jak zabráníte tomu, aby Česká republika se nedostala do obrovského finančního problému. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Zemek, po něm pan zpravodaj.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já už opravdu stručně. Chtěl jsem tady reagovat na některé nesmysly, které tady zazněly v debatě, už to částečně vysvětlil pan premiér a pan ministr, ale neodpustím si alespoň dvě krátké poznámky.

Tady se neustále hovoří o podpoře solárů, ale ona to podle zákona není podpora solárů, je to podpora obnovitelných zdrojů energie, kam patří např. i kombinovaná výroba tepla, takže buďme přesní.

A pak tady zazněla konstrukce, že snad paní Vitásková má být sesazena kvůli tomu, že nechce vypsat neoprávněnou podporu. Tak samozřejmě je to nesmysl. Tady zaznělo, že to po nás požaduje Evropská komise. Tak to je taky nesmysl. Týká se to zdrojů roku 2012, kdy nebyla vyžadována notifikace, a paní Vitásková donedávna bez problémů tu podporu vypisovala a až s letošním rokem najednou je problém, takže je to docela podivné. Já bych se vyvaroval těch konstrukcí, jako že to je právě cíl tady té novely. Určitě ne a měli bychom používat pravdivé informace. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana zpravodaje pana poslance Urbana, po něm se připraví pan poslanec Fiedler. Pro všechny z vás, kteří se hlásíte s faktickými poznámkami, tak je informace taková, že v současné době je zde ještě osm přihlášených, takže na každého se dostane. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Já bych jen upřesnil některé zmýlené informace, které tady také zazněly. Za prvé ten problém se netýká zákona o podporovaných zdrojích, který byl schválen skutečně v roce 2004, ani pozměňovacího návrhu, který údajně předložila poslankyně sociální demokracie, protože poslankyně sociální demokracie žádný takový návrh nepředložila. Prosím, opakuji to tady asi podesáté, ten pozměňovací návrh předložil poslanec KSČM, ten návrh byl schválen, ale říkal, že pokud se budou snižovat příspěvky na obnovitelné zdroje, tak se nesmí ročně snižovat o více než deset nebo pět procent. Ony se ale potom v roce 2007, 8, 9, 10 nesnižovaly ani o těch deset procent, ony se naopak zdvojnásobily. V roce 2006 byly poplatky někde, neberte mě, už si nepamatuji přesná čísla, ale někde okolo 6 Kč/kWh, v roce 2007-8 to bylo nějakých 12,50 Kč/kWh, a proti tomu šlo to, co tady bylo řečeno, že náklady na výstavbu, tedy investice, se tedy v podstatě snižovaly na půlku. Tedy nedodrželo se to, co bylo v tom zákoně napsáno, že návratnost má být 15 let, ale návratnost se posunula na nějakých pět sedm let, což vyvolalo obrovský boom po výstavbě těch solárních elektráren a díky tomu jsme teď v situaci, ve které jsme. Ale bylo možné ten boom v roce 2008, 9, 10 zastavit. Ne náhodou není notifikován ten zákon právě kvůli těmto letům. Nejsou notifikovány zdroje, které byly vystavěny do konce roku 2012. (Předsedající upozorňuje na čas.) A všechny ostatní potom ano. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, taktéž s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem rád, že tady zazněla ta slova, že je třeba postupovat a vracet se do minulosti, od pana premiéra, a zaznělo tady také to, že se to vlastně točí kolem notifikace. Aspoň já to tak tedy vnímám. Na notifikaci se každý rok čeká a čeká se a nepřichází. A já jsem si pročítal nějaké informace, nějaké dokumenty. I jedna z odpovědí Ministerstva průmyslu byla taková, že to cenové rozhodnutí je možno vydat až po notifikaci, kterou obdržíme z Evropské komise. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP