(20.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy požádám s faktickou poznámkou pana poslance Kučeru. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. V dnešní diskusi zaznívá taková červená niť, diskuse o zapojení zaměstnavatele do firmy OKD, protože o jinou firmu se tady víceméně nejedná, možná zčásti o důl Centrum a dneska Czech Coalu, ale o zapojení zaměstnavatele do toho procesu vyplácení důchodů, resp. zapojení do nějakých fondů. To, že ta těžba víceméně v ostravsko-karvinském revíru je téměř - nechci říci u konce, ale je samozřejmě velmi neperspektivní, tak to zapojení je velmi nepravděpodobné, nebo je v tuto chvíli nepříliš jasné, minimálně. Já bych velice rád, kdybychom měli možnost právě na toto téma pohovořit i ve výborech, a myslím, že dobrý výbor na to by byl hospodářský výbor, kde by skutečně přišli zástupci zaměstnavatele, zástupci těch, kteří by se měli podílet na těch důchodech, a řekli nám tam své názory.

To znamená, já si dovoluji navrhnout, abychom tuto novelu zákona o důchodovém pojištění přikázali hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý večer, abychom to stihli ještě dneska projednat. Řešíme mimořádnou situaci, mimořádný problém, který si asi vyžaduje mimořádné řešení. Lidová strana podporuje tento návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru, kdy organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat i jinému výboru jako garančnímu výboru? Nevidím žádný takový návrh, takže přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 64. Přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale z rozpravy jsem zaznamenal návrh pana poslance Kučery na přikázání hospodářskému výboru. Táži se tedy, zda někdo další má návrh na přikázání do výboru. Vidím vaše přihlášky. Přivolám kolegy z předsálí ohledně hlasování. Vezmu to tak, jak jsem viděl přihlášky, nejprve tady pan poslanec Laudát. Před hlasováním vás odhlásím, ale nejprve nechám načíst návrhy dalším výborům. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já navrhuji ze zcela pragmatických důvodů rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Rozpočtový výbor. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já navrhuji zdravotní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další ještě máte návrh na přikázání výborům. Není tomu tak, v tom případě budeme postupovat tak, jak byly návrhy načteny. Eviduji vaši žádost o odhlášení, já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Nejprve tedy je návrh na přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 65, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 42. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další návrh na přikázání je rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 55, proti 58, i tento návrh byl zamítnut.

 

Jako třetí návrh, který padl, padl na přikázání zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zdravotnímu výboru k projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 52, proti 61. Konstatuji, že ani s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas a nepřikázali jsme k projednání žádnému z dalších výborů tento tisk.

 

V rozpravě zazněly dva návrhy, jeden na zkrácení na 30 dnů od pana poslance Šincla a dále o prodloužení o 20 dnů o paní poslankyně Maxové. Začneme nejprve hlasováním o prodloužení tohoto tisku. Tak jak přicházely návrhy odzadu se hlasuje o protinávrzích.

 

Takže nejprve budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby bylo projednání prodlouženo o 20 dnů.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 39, proti 65. Návrh o prodloužení lhůty na projednávání byl zamítnut.

 

Nyní tedy budeme hlasovat další návrh a to je návrh o zkrácení projednávání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 36. S návrhem byl vysloven souhlas. (Poznámky v sále.) Ne, byl zamítnut. Omlouvám se, výsledek byl zamítnut.

 

Takže pro pořádek se chci zeptat, zda někdo chcete zpochybnit hlasování, než uzavřu tento bod. Nestalo se tak, tzn. lhůta na zkrácení projednání na 30 dnů nebyla přijata. Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, pro pořádek se ještě ptám, jestli tomu tak je. Je tomu tak. V tom případě vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

Vzhledem k tomu, že za minutu bude 21. hodina, tak další bod již neotevřu a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejšího rána 9 hodin. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo ve 20.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP