(15.00 hodin)
(pokračuje Ženíšek)

Některé klíčové aktivity byly vedením ministerstva negovány, pozastaveny, a přitom ta fakta jsou v přímém rozporu s prohlášeními pana ministra v samotném počátku, když nastupoval na resort a tuto reformu podporoval. Znepokojují mě především informace o tom, že se reforma ubírá směrem výhradně do psychiatrických nemocnic. Zde podotýkám, že určitá podpora psychiatrických nemocnic je ospravedlnitelná v tomto směru. Ale psychiatrické nemocnice nemohou být univerzálním lídrem rozvoje komunitní péče, což je hlavní cíl reformy.

Strategie reformy psychiatrické péče aktivně reaguje, a bylo to tak i v počátku, na současný stav poskytované péče v České republice a je zcela v souladu se směrem, který například prosazují i země Evropské unie. Důraz je kladen právě na rozvoj komunitní psychiatrické péče. A podle strategie -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel. Položte otázku.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Můj dotaz zní: V jaké fázi se psychiatrická péče nachází? Děkuji a očekávám písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče, Nyní tedy vystoupí s interpelací pan poslanec František Laudát na pana ministra Dana Ťoka a připraví se pan poslanec Petr Gazdík. (Poslanec Okleštěk se hlásí, že je na řadě.) Omlouvám se, přeskočil jsem v pořadí. Takže pan poslanec Okleštěk, prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se kolegovi Laudátovi. Já jsem si říkal přece jenom, když už jsem tam byl před ním vylosován, že bych mohl mluvit spíš.

Takže vážený pane ministře, mám na vás dotaz, protože v poslední době v mediálním prostoru hodně často slyšíme o kotlíkových dotacích z operačního programu Životní prostředí. Tuto aktivitu samozřejmě chválím, ale zapadá mi informace o Nové zelené úsporám. A mě zajímá, jakým způsobem hodláte pokračovat, jestli připravujete nějaké změny. Jedná se mi hlavně o zateplování bytových domů. Když jsem se díval na stránky programu, tak tam je poslední informace o ukončení příjmu žádostí ze 31. října 2015. To se mi zdá jako slabá informace, tak prosím o zdůvodnění, co se v této oblasti děje. A pokud zamýšlíte pokračovat, jakým způsobem. A znovu zdůrazňuji, jedná se mi o zateplování bytových domů, energetické úspory.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pane poslanče, děkuji za dotaz. Já jen úplně ve zkratce. Máte pravdu, trošku v přemíře zájmu o kotlíkové dotace se nehovoří o tom, že dál běží program Nová zelená úsporám, který má samozřejmě významné ekologické i ekonomické dopady pozitivní. A já bych si dovolil říct jenom obecnou statistiku nebo několik suchých čísel a pak bych se dostal k tomu vašemu konkrétnímu dotazu.

V rámci Zelené úsporám nebo Nové zelené úsporám by mělo být podle našich odhadů k dispozici až 27 mld. korun do roku 2021 především na energetické nebo úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti v sektoru ať už rodinných domů, nebo bytových domů. Program je financován z aukcí emisních povolenek. Zatím od začátku roku 2014 k dnešnímu dni bylo podáno v rámci jednotlivých výzev celkem 12 tis. žádostí se žádostí o podporu přibližně 2,9 mld. korun. Zdůrazňuji, že všechny výzvy byly velmi úspěšné. My jsme vlastně najeli na ten německý model, nebo model podobný německému, kdy jsme udělali takový kontinuální systém, kdy neprobíhá v rámci výzev, ale probíhá kontinuální příjem žádostí, kdy žadatel, investor, stavebník, občan, má dlouhodobou informaci dopředu o tom, jakou podporu může od státu v této věci čekat, oproti minulé praxi, kdy byly vyhlašovány jednotlivé výzvy, jejichž podmínky se výrazně měnily.

My v rámci dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj z pohledu bytových domů vlastně z operačního programu Životní prostředí, resp. pardon, z této výzvy řešíme pouze bytové domy v Praze, protože Praha má svůj vlastní operační program a my nemůžeme ostatní bytové domy řešit. Ostatní bytové domy budou řešeny v rámci IROP, Integrovaného regionálního operačního programu. To znamená, my jsme zatím vypsali jednu výzvu pro bytové domy v Praze, ta byla ukončena, a nyní připravujeme, a to je úplně nová informace, novou výzvu pro bytové domy, zdůrazňuji, opět v Praze, která by měla být vyhlášena příští týden. Zahájení příjmu žádostí by mělo nastat v polovině března. Samozřejmě ještě přesnější data budou následně oznámena. Tady zatím prostě předpokládáme, že bychom měli k dispozici řádově stovky milionů korun. A bude to širší prostor s větší podporou, než byl v té první výzvě. měl by tedy směřovat podobně jako ve výzvě pro rodinné domy tím kontinuálním způsobem. Tedy ne jenom do ukončení výzvy, ale v případě, že bude zájem, tak bude ta výzva pokračovat dá a postupně bude dotována z výnosů aukcí emisních povolenek.

Takže chtěli bychom tak, jak jsou velmi úspěšné výzvy na rodinné domy, tak bychom byli velmi rádi, kdyby byla stejně úspěšná i výzva pro bytové domy. Zájem tam zatím avizován byl a uvidíme po vyhlášení výzvy a příjmu žádostí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Pan poslanec ještě dá doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Samozřejmě, určitě jsme udělali radost majitelům bytových domů pražských. Rád bych udělal radost i mimopražským. A já jenom, jaký je váš názor na vývoj prodeje emisních povolenek, protože z těch jsou právě tyto programy financovány. Protože se nám tak nějak jeví, že emisní povolenky s tou cenou jdou lehce dolů. Ohrozí to nějakým způsobem Novou zelenou úsporám?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak takhle vyleštěnou křišťálovou kouli, pane kolego, nemám, bohužel tedy, vaším prostřednictvím, pane předsedající, i když bych rád měl. Ale máte pravdu, že v poslední době vidíme pokles ceny emisních povolenek. Těch 27 mld. korun předpokládaného výnosu z aukcí emisních povolenek skutečně předpokládá nějaký postupný vývoj ceny. Počítal s postupným nárůstem ceny až někam na úroveň deseti eur za povolenku. Dnešní stav je samozřejmě nižší, ale může se zase měnit. My nepředpokládáme, pokud by nenastal totální kolaps, samozřejmě, to znamená, že povolenka by se dostala někam na úrovni pod jedno euro, což už se jednou stalo, ale věříme, že teď momentálně ty debaty, které se vedou o tzv. stabilizačním tržním mechanismu v rámci emisních povolenek, tak že je tady celá řada faktorů, které budou znamenat, že ta emisní povolenka neklesne takhle nízko. V případě, že se bude držet někde aspoň nad pěti nebo kolem pěti šesti eur, tak by to samozřejmě znamenalo nižší celkový výnos. Ale vzhledem k té sumě, která je k dispozici, by to nemělo zásadním způsobem omezit možnost především v těch několika příštích letech. A samozřejmě by se musel přehodnotit rozsah té podpory do roku 2020.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní tedy pan poslanec Laudát. Omlouvám se za to předchozí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Dobrý den, dámy a pánové. Nejsem zvyklý příliš interpelovat, protože si to většinou s ministry vyříkám rovnou. Nicméně: tady nedávno jsme iniciovali s ODS mimořádnou schůzi k výběru elektronického mýta na dálnicích a silnicích I. třídy. Sice nedošlo na ten program, nicméně tady zaznělo jak z úst pana ministra, tak i pana nepřítomného předsedy klubu ANO 2011 Bude líp, že se nebrání vzniku pracovní skupiny při hospodářském výboru.

Jelikož řada věcí, kterou tady ministři od samého začátku svého mandátu slibují, časem vyšumí, tak se jenom chci zeptat pana ministra, zda již oslovil předsedu hospodářského výboru - ze stejné strany, úplně náhodou - a zda bude tato pracovní skupina, která bude celý ten průběh monitorovat, informována o přípravách, průběhu a jednotlivých krocích Ministerstva dopravy. Zda již tedy inicioval vznik této skupiny nebo oslovil pana předsedu hospodářského výboru, či nikoliv. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP