(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, ještě než zahájím 40. schůzi Poslanecké sněmovny, mám pro vás jedno sdělení. Předpokládáme, že 39. schůze bude pokračovat po skončení nebo přerušení schůze 40., a to i ve 14.30, čímž chci říci, že se dnes dostane na bod 202 - Ústní interpelace. Proto upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat k ústním interpelacím přihlášky a v 11.30 proběhne jejich losování.

Nyní tedy zahajuji 40. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 42 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby ve čtvrtek 21. ledna.

Prosím všechny, aby se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Velebný hlasuje s kartou číslo 3.

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Čiháka. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat.

Ještě kolega Tejc má kartu číslo 8.

 

Budeme tedy hlasovat o určení ověřovatelů schůze. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli byli paní poslankyně Černochová a pan poslanec Čihák. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 98, pro 93, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme určili ověřovatele této schůze.

 

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Vojtěch Adam - pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - pracovní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - pracovní důvody, pan poslanec Fiala - zahraniční cesta, paní poslankyně Fischerová - zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Hájek - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková do 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zahraniční cesta, pan poslanec Jakubčík do 15.45 - pracovní důvody, pan poslanec Kádner od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Klučka - zahraniční cesta, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Koubek - osobní důvody, paní poslankyně Langšádlová do 10. hodiny z pracovních důvodů, paní poslankyně Lorencová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Matušovská - osobní důvody, paní poslankyně Maxová do 13 hodin - rodinné důvody, paní poslankyně Nytrová - zdravotní důvody, pan poslanec Okamura - zahraniční cesta, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pilný do 13 hodin - osobní důvody, pan poslanec Pojezný bez udání důvodu, pan poslanec Rykala - osobní důvody, pan poslanec Sedlář - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - pracovní důvody, pan poslanec Stupčuk - zahraniční cesta, paní poslanec Syblík - zdravotní důvody, paní poslankyně Váhalová - pracovní důvody, pan poslanec Vilímec - pracovní důvody, pan poslanec Vozka od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula - rodinné důvody, paní poslankyně Wernerová - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek - pracovní důvody a pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér do 13 hodin a od 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, paní ministryně Marksová do 11. hodiny z pracovních důvodů, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - pracovní důvody, paní ministryně Valachová do 11. hodiny z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek do 14.30 z pracovních důvodů.

A ještě mi dorazila omluva, tu jsem načítal včera, ale ještě pro jistotu - paní poslankyně Semelová od 9 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 40. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž tak nelze schválený pořad rozšiřovat. (V sále je rušno.)

Nicméně ještě předtím, než přistoupíme ke stanovení pořadu, zde mám několik přihlášek s přednostním právem. První je přihlášen pan ministr, po něm vystoupí pan předseda klubu ODS. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Já prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili na svá místa a vyslechli vystoupení pana ministra. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnešní mimořádná schůze byla svolána proto, aby zaměřila svoji pozornost na české mýto. Jak všichni víte, není to za fungování této vlády poprvé, a jak jsem sledoval úvodní... promiňte. Není to poprvé a pravděpodobně ani naposledy. Je jistě zajímavé, že se opět pokoušejí svolat takovou schůzi poslanci, kteří sami v této oblasti mohli konat a nekonali a přispěli tak velkým dílem k současné situaci.

Chtěl bych říct na začátek, abychom si řekli, o čem vlastně mýto je. Mýto je velký, jeden z největších IT systému státní správy, který ročně vybere zhruba 10 mld. korun. Má náklady asi 20 %, které jsou dány i tím, že se platí ten zásadní náklad, ta investice. Nicméně je to systém, který funguje a je spolehlivý. Samozřejmě je kolem něj spousta problémů, hlavně spousta mediálních vyhlášení. Na druhé straně, když se podíváme na jiné velké IT systémy ve státní správě, tak musíme konstatovat, že např. systém na Ministerstvu práce a sociálních věcí sKaret stál podobné peníze, ale nefunguje.

Máme další systémy, jako je např. IZIP, a víme, jak to dopadlo např. u Opencard. Na rozdíl IT od těchto systémů tento funguje. Já zájem o mýto velmi vítám a jsem rád, že se o něm bude debatovat na půdě Poslanecké sněmovny, a rád vám předložím všechny informace, které má Ministerstvo dopravy k dispozici.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane ministře, ještě než budete pokračovat v předkládání informací, prosím sněmovnu, aby se uklidnila. Aby se poslanci posadili na svá místa, nediskutovali.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Abych vám mohl zodpovědně vysvětlit náš postup, tak je nutné, abych stručně popsal, co se stalo v minulosti a jaké možnosti nám ti, kteří uzavřeli smlouvu na mýto, zejména zásadní dodatky, zanechali.

Vlastní smlouvy na dodávku a provoz mýta byly podepsány na konci března roku 2006 tehdejším ministrem dopravy Milanem Šimonovským. Mýtný systém měl být dodán a zprovozněn během roku 2006 s tím, že ostrý provoz měl být zahájen po řádném pilotním provozu 1. ledna 2007. Bohužel již v okamžiku podpisu smluv zde byla jedna zásadní skutečnost. Mýtný systém nebyl v soutěži zadán a následně dodán v podobě, která by jej činila předatelným. Ve smlouvě není a nebylo nijak upraveno předání systému jinému poskytovateli mýta po ukončení smlouvy. Navíc nebylo jakkoliv vymezeno, kdo zúčtuje mýtné předepsané v prosinci 2016, jestliže smlouva končí posledním prosincem a mýtné se zúčtovává zpětně následující měsíc a v ojedinělých případech i déle.

Smlouvy byly sjednány tak, že stávající provozovatel Kapsch 31. 12. 2016 prostě přestane služby poskytovat. Dál už nebude nic. Prostě bude klid. Tento moment bych rád zdůraznil. Stát si téměř za 8 mld. pořídil systém, nechal si ho provozovat a modernizovat soukromou firmou a ve smlouvě vůbec neřeší, jak bude s mýtem pokračovat a kdo a jak provede doúčtování toho prosince 2016. Pro mě to znamená, že ten, kdo smlouvu připravil, buď vůbec nepočítal s tím, že bude po skončení roku 2016 vybírat mýto, nebo že se poskytovatel služeb mýta měnit v budoucnu nebude, nebo to bude jen velmi obtížné a patrně i velmi drahé. Toto byla pro mýto rána číslo jedna. A velmi záhy přišla pro mýto rána číslo dvě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP