(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Další vystoupení s přednostním právem je pro pana předsedu Stanjuru a připraví se pan předseda Laudát.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jako jeden z bývalých ministrů dopravy, pane ministře, vám musím říci, že s tou pravdou jste nepřišel první vy. Já jsem to třeba věděl, ale já se k tomu dostanu.

Pan ministr začal exkurzem do roku 2006 a to už je politicky pravěk. Já jsem přišel do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Jsme v tomto volebním období - pane předsedo, zkuste bez těch poznámek, fakt to ruší toho, kdo mluví. Já to nijak nekritizuji, já jsem konstatoval fakt, a na tom se shodneme, že to pan ministr řekl.

Jsme v tomto volebním období, tak já své vystoupení mám rozdělené do dvou částí. Kdo očekává nějakou ostrou politickou diskusi, dramatické výtky premiérovi, aby vyměnil ministra nejpozději dnes odpoledne, tak ten bude zklamán. Nic takového ode mne dnes neuslyšíte. Ten problém není jednoduchý, v tom se s panem ministrem Ťokem bezesporu shodujeme. A já myslím, že je zájmem i opozice, a za nás to deklaruji úplně jasně, aby se mýto vybíralo i po 1. lednu 2017. Často jsme dokázali, že se neřídíme heslem čím hůře, tím lépe. Kdybychom se tím chtěli řídit, tak jsme asi nesvolali tuto schůzi, protože jsem velmi přesně tušil, kde pan ministr začne a na koho se bude snažit přenést tu odpovědnost. A bylo by pro nás asi výhodnější mlčet, mlčet, mlčet a pak možná v lednu 2017 dělat chytré, my jsme to tušili, my jsme to možná i říkali. Nic z toho dnes neudělám.

První část bude analytická, kdy se zaměřím logicky na fungování Ministerstva dopravy v tomto volebním období, a druhá bude návrh řešení dalšího postupu. Vím, že program schválen nebude, to znamená, jestli přečtu nějaká navržená usnesení, vím, že se o nich dnes nebude hlasovat, ale to není důležité. My tu nabídku, kterou pak přednesu, myslíme vážně a je jedno, jestli k tomu přijmeme usnesení, nebo nepřijmeme. To není podstatné.

Chci říci, že v té analýze, se kterou vás za chvilku seznámím - a omlouvám se, těch dat tam bude poměrně hodně -, jsem striktně vycházel z vládních materiálů, případně z mediálních vystoupení vládních politiků. Až po té analýze si dovolím krátký sumář svůj osobní a včas vás upozorním, že to už nejsou slova vládních politiků nebo oficiální materiály ať už vlády, nebo Ministerstva dopravy, ke kterým mám přístup. Nejsou to žádné tajné materiály, které bych někde podloudným způsobem získal.

V únoru 2014 se rozhodla vláda, že zřídí pracovní skupinu nebo řídicí výbor, který má řešit novou podobu mýtného systému. Měl se zabývat podmínkami výběrového řízení na nového provozovatele a bylo deklarováno, že výběr technologie bude záležet na co nejefektivnějším využívání stávající technologie.

19. června 2014 jsem interpeloval pana předsedu vlády v otázce mýtného systému a v otázce poradce na soutěž na nový mýtný systém. Nyní mi dovolte, abych odcitoval pana premiéra. Kdo mi nevěříte, tak si to pak můžete najít ve stenozáznamu, jsou to slova přesně ze stenozáznamu: Takže v tuto chvíli probíhá soutěž. Do konce roku 2014 - ne 2015, už jsme v roce 2016 - se předpokládá ze strany projektového manažera zanalyzování možné varianty výkonového zpoplatnění pozemních komunikací, vyhodnocení nejvhodnější varianty výkonového zpoplatnění, která následně bude předložena vládě k rozhodnutí a ke schválení. Byl zřízen příslušný řídicí výbor - to bylo v tom únoru - pro celý proces, který máme před sebou a který bychom měli zvládnout. Chci vás ujistit, že to je jedna z priorit, nebo řekněme jedna z absolutních priorit pro Ministerstvo dopravy, abychom dělali všechno pro to, aby se podařilo nový systém zprovoznit od 1. ledna 2017. Ministr dopravy zanalyzoval odbornou kapacitu, kterou má k dispozici na Ministerstvu dopravy, a dospěl k závěru, že tato odborná kapacita mu neumožňuje, aby odpovědně výběr systému zvládl. To znamená, že je to stanovisko odborného ministra, vláda toto stanovisko odborného ministra respektovala. Chci jen připomenout, že termín, který je aktuálně stanoven pro předložení základních parametrů zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016 je aktuálně 31. prosince 2014. To znamená, že do konce letošního roku by měla být předložena příslušná dokumentace. - To jsou slova pana premiéra z června 2014. Sami si můžete ověřit, zda termín 31. 12. 2014, který si stanovila samotná vláda, byl splněn.

10. července 2014 proběhla bilanční cesta ministerského předsedy na Ministerstvo dopravy. Kdo si vzpomínáte na tu letní tour, jak pan premiér - byla okurková sezóna - navštěvoval jednotlivá ministerstva, aby pak na tiskové konferenci zhodnotil fungování vlády, tak pan premiér říkal: Jsem spokojen s prací ministra Prachaře. Měli jsme dostatek prostoru zabývat se přípravou mýtného systému a zejména role projektového manažera, kde předpokládám, že v průběhu srpna dostaneme nabídky na základě výběrového řízení. - Jsme pořád v roce 2014.

11. srpna 2014 se přihlásilo šest zájemců do tendru na projektového manažera. Cena byla odhadována do 100 mil. Kč, nabídky se pohybovaly v rozmezí 23 až 75 mil. Kč, jméno vítěze má být známo do konce září 2014, tendr na provozovatele nového systému bude vypsán v březnu 2015, říkal premiér 10. července 2014. Opět si sami můžete zkontrolovat, zda tento termín, který určil premiér, byl dodržen.

20. srpna 2014 se objevuje kritika na manažera soutěže. Přihlášené firmy kritizují tendr na manažera kvůli formálním chybám i diskriminačním podmínkám.

5. září 2014 proběhla schůzka koalice ohledně termínu v resortu dopravy. Pan premiér řekl po této schůzce: Je důležité, aby se stihlo řádné a transparentní výběrové řízení, tedy nás pan ministr ujistil, že nehrozí zpoždění. - Připomínám, ten termín byl březen 2015 na vypsání velkého tendru. - Očekávám, že nebude docházet ke zpoždění, zdůraznil pan premiér.

15. října 2014 jsme se neúspěšně s kolegy z TOP 09 pokusili svolat mimořádnou schůzi k problémům resortu dopravy. Koalice, na což má plné právo, odmítla schválit program této schůze a schůze neproběhla.

22. října bylo oznámeno rozdělení mýtného systému na dvě části - distribuce a servis obou jednotek zvlášť, s tím, že každou chvíli bude znám vítěz soutěže na manažera tendru. Objevily se úvahy, že provozovatelem mýta by mohl být samotný stát, resp. Ředitelství silnic a dálnic.

O měsíc později, 15. listopadu, pan ministr Prachař rezignoval. Současně byl oznámen vítěz soutěže na poradce s cenou 23 mil. Kč.

Na začátku prosince přišel do funkce stávající pan ministr Ťok, který 18. prosince 2014 zrušil tendr na poradce s tím, jak řekl - cituji tehdejší slova: poradce pro zahájení tendru není potřeba. 18. prosince 2014, mám tady i zdroje, pane ministře, pokud se vám to nezdá. Cituji pouze vyjádření vládních politiků.

4. ledna pan ministr Ťok v televizi v Otázkách Václava Moravce zmínil jako záložní plán B návrat k papírovým dálničním kuponům pro nákladní vozidla. Podotýkám jako plán B, ne plán A.

17. března 2015 pan ministr oznámil, že chce pro společnost Kapsch slevu za prodloužení smlouvy o dva roky a součinnost při výběru nového dodavatele. Podmínkou otevřené soutěže, vysvětlil pan ministr, je, že nový provozovatel buď může využít toho, co Kapsch postavil a co je v majetku státu, anebo je nemůže použít. - To je teď moje osobní poznámka: s tím já souhlasím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP