(17.40 hodin)

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Vážený pane ministře, dne 15. prosince vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí výzvu k podávání námětů na projekty humanitární pomoci v rámci dotačních titulů Účelová dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci poskytování humanitární pomoci - okamžitá pomoc pro Sýrii. Hodnoticí komise nakonec vybrala vítězné projekty a dovoluji se vás v této souvislosti zeptat na následující dotazy: 1. Jaká byla kritéria hodnoticí komise? 2. Zohlednila komise fakt, že někteří uchazeči v soutěži si nenárokovali žádné mzdové ani osobní prostředky na projekt, jinými slovy, že celou dotaci hodlali použít v místě postiženém humanitární katastrofou? Například i naše žádost. 3. Jaké byly náklady mzdové a osobní vítězných uchazečů v celých částkách? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Andrlemu. Pan ministr zahraničí jistě odpoví v zákonné lhůtě.

Pokračujeme interpelací číslo 29, to je paní poslankyně Věra Kovářová na omluveného pana ministra Milana Chovance. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátila ve věci situace obcí v bezprostředním okolí zrušených či zmenšených vojenských újezdů. Nejde tak jen o Brdy, ale i o další vojenské újezdy, kterých se podstatně dotkl zákon č. 15/2015 Sb.

O co mi jde především? Vládní návrh tohoto zákona nikterak nepočítal s navýšením příjmů dotčených obcí, které je potřeba v souvislosti s touto mimořádnou situací vynaložit. Až sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučil v rámci projednávání, aby alespoň nové obce získaly v letech 2016 a 2017 dvojnásobek daňových příjmů z rozpočtového určení daní. Návrhy, aby si finančně polepšily také obce rozšiřované, bohužel neuspěly.

Ráda bych se zeptala, z jakých úvah vláda při přípravě tohoto návrhu vycházela a proč nezohlednila zvýšené potřeby jak nových, tak rozšířených samospráv. A především, co plánuje pro obce, kterým v důsledku rozšíření vznikají nemalé náklady, udělat? Myslím, že prostor v tomto směru by mohlo mít speciálně i Ministerstvo vnitra, zejména pokud jde o například problematika požární ochrany. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, jistě pan ministr odpoví.

Interpelaci číslo 30 pan poslanec Zdeněk Ondráček stáhl, nyní tedy na nepřítomného omluveného ministra Andreje Babiše pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci pravděpodobného dotačního podvodu, kvůli kterému vaši firmu vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům, OLAF. Je velmi zajímavé, jak stále tvrdíte, že je třeba narovnávat podnikatelské prostředí, a sám čerpáte dotace, na které jste ani neměl nárok. Máte to zapotřebí, pane ministře? Vždyť 50 milionů jsou pro vás drobné. Dodatečné uhrazení těchto 50 milionů, které možná plánujete, vás v dané kauze nevyviňuje.

Chtěl bych objasnit pár věcí. Dotace měla být použita na podporu cestovního ruchu. Ubytováváte tam nějaké turisty, či nikoliv? Dále mě zajímá, proč vaše firma žádala o dotaci, která patří malým a středním podnikům, když hlásáte, že Agrofert je velká firma a kolik financí odvádí na daních. Ale pane ministře, vždycky když řeknete A, musíte říct i B. To jest, kolik Agrofert získal na dotacích z peněz daňových poplatníků? Je to mnohem více, než jste odvedl na daních.

Prosím tedy o objasnění, jak je to s těmi dotacemi, co o tom víte. Jedná se už totiž o druhý případ, kvůli kterému se OLAF motá kolem vašich firem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za otázku, pan ministr jistě odpoví v zákonné lhůtě.

Dostáváme se k interpelaci číslo 32 pana poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Tentokrát nepůjde o vodu, ale o honitby. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, máte pravdu, pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Pane ministře, obracím se na vás ohledně převodu lesních pozemků na střední lesnické školy. Už v roce 2013 vláda odsouhlasila převod lesních pozemků a jejich honiteb právě na posílení možnosti výuky těchto středních lesnických škol. Jak jistě víte, lesníci nemají na růžích ustláno, není tady přehršel zájemců, kteří by chtěli jít studovat tento směr, a je to, věřím, náš společný zájem na tom, abychom středním školám umožnili, aby případné honitby mohly využívat i k výuce a výukovým účelům.

Zajímá mě, pane ministře - protože se ke mně dostaly fámy, že jsme tím trochu zkomplikovali život lidem, kteří už si na tyto honitby mysleli -, proč se tak ještě nestalo a co pro to uděláte, aby lesnické školy tyto honitby k možnosti výuky dostaly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. A pan ministr Marian Jurečka je připraven na odpověď. Slovo má ministr zemědělství. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji vám, dobrý večer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové. K této interpelaci musím říct, že tady je potřeba odlišit dvě věci, a to je převod pozemků, resp. lesů pro využití školních polesí, který schválila vláda, kdy se navrhuje, aby školy, které mají určitý typ maturitního oboru, měly možnost získat tisíc hektarů polesí pro výuku nebo pro potřeby výuky. Musím říct, že tady je potřeba se na to podívat tak, že české lesnické školství má ve třech klíčových školách po desetiletí velkou historii - to jsou tři školy - Písek, Trutnov a Hranice. Počet absolventů těchto škol dnes už převyšuje potřeby celého sektoru, to je potřeba si říci.

Já jsem dal a v procesu je převod pozemků z Lesů České republiky na školu v Trutnově. Tady nemám problém toto usnesení vlády naplnit. Mám řekněme určité otazníky, se kterými chci seznámit ještě koaliční radu, a dát na zvážení revokaci toho usnesení vlády, protože jsou tady jiné školy, kde počet těchto absolventů, počet maturantů je například na úrovni šest nebo sedm. A já si kladu otázku, zdali my tímto krokem, převodem těchto pozemků, máme, řekněme, spustit i možnou hypotetickou budoucí lavinu, že potom krajské samosprávy budou mít ambici, krajské vedení jednotlivých krajů, otvírat na svých školách tyto maturitní obory, které budou dávat, řekněme, záruku nebo dávat očekávání toho, že taky dostanou tisíc hektarů na školní polesí. Já s tím jenom chci seznámit svoje kolegy z vlády, abychom si uvědomili, že pokud já to nařízení vlády bezezbytku naplním, což samozřejmě je možné, tak zároveň oslabíme i ty tři tradiční školy, jejichž úroveň výuky může v budoucnu výrazně poklesnout. To je potřeba si uvědomit. Takže tady to jsou mé určité obavy, které já vznáším k tomu celému procesu. Já s tím technicky v zásadě problém nemám, jenom chci, aby si i kolegové ministři, hlavně ministryně školství, uvědomili, jaké to může mít další dopady pro ten sektor.

Pokud jde o honitby, tak samozřejmě v případě školy, která má školní polesí nad 500 ha souvisejících pozemků, není problém s vytvořením honitby. Pokud jsou to školy, které to dnes nemají, tak je samozřejmě možné se ucházet v soutěži o pronájem honebních pozemků. Takže tady musím říct, že ty nádoby jsou částečně spojené, ale my nemůžeme garantovat převodem vlastních pozemků to, že škola bude mít v budoucnu honitbu. To takhle jednoduché úplně není. A ty mé obavy, které jsem tady vyslovil, jsou opravdu na základě čistých racionálních argumentů, řeči čísel a toho, jak já i vnímám reakce odborníků, kteří se věnují lesnímu školství po dlouhé roky. Takže to je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství. Pan poslanec Petr Bendl se chystá na doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já tu čtu vaši odpověď tak, že tedy jedna škola ano, dvě ne. Když říkáte, že jste mírně skeptický, nebo nepamatuji si přesně ten výraz, považuji to za chybu. Protože stát by o nic nepřišel. Víte dobře, že tam jsou fixovány závazky vůči státu v případě, aby nedošlo ke zcizení, aby s tím nemohl nikdo manipulovat apod. Ani kraj, ani škola případně. Myslím si, že jestli chcete jít tímto směrem, že to je pro lesnictví jako takové chyba. A nejsem přesvědčený o tom, že by fakt, že má k dispozici škola honitbu nebo příslušné lesní pozemky na výuku, že by to byl nějaký výrazný tahák pro učitele, nebo resp. pro žáky, spíše pro lepší kvalitu výuky a nakládání s lesem. Z hlediska budoucnosti si myslím, že by to bylo správné rozhodnutí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP