(10.20 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych se ohradil proti způsobu vystoupení pana ministra. Už několikrát jsme tady říkali, že jestliže se chce vymezit vůči komukoliv ze Sněmovny, není fér k tomu použít až závěrečné slovo, protože dotyčný už nemá šanci se bránit. Skutečně to není férové jednání. Jenom musím říct, že příprava jakéhokoliv zákona na ministerstvu je jedna věc a druhá věc je, v jaké podobě a s jakým přístupem přijde do Sněmovny a jak ho schvalujeme. To, co jste dnes přinesl vy, co projednáváme, je nejenom velký bratr, to je odpudivý bratr. Skutečně jdete do nejintimnějších věcí každé jedné osoby, a dokonce jí nechcete dát pokoj ani po smrti.

Nezlobte se na mě, my nebudeme hlasovat pro tento zákon. Když tady uklidňujete, že se data nemohou dostat ven, z celého světa je zřejmé, že není otázka, zda se dostanou, ale kdy se dostanou ven a budou tato data zneužita. Takže vaše závěrečné slovo nepovažuji za relevantní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V tom případě požádám pana zpravodaje, aby se vrátil za mikrofon a navrhl nám postup hlasování.

 

Poslanec Pavel Antonín: Výbor pro zdravotnictví se na své 30. schůzi ze dne 17. února 2016 usnesl jako garanční výbor a po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona, sněmovní tisk 614, v následujícím pořadí.

Nejdříve se bude hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona podaném kolegou Hovorkou, potom návrhy pod bodem A1 až A3 společně jedním hlasováním. Návrh B. Návrh C1, návrh C2, návrh C4 - pokud bude přijat, je nehlasovatelný návrh C3. Návrh C3, pokud nebude přijat návrh C4. Návrhy D1 až D3 společně jedním hlasováním a potom hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo chce vystoupit s jiným návrhem procedury. Je to relativně jednoduchá procedura, takže asi není potřeba o ní hlasovat, pokud není námitek. Není tomu tak.

 

V tom případě nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Zeptám se na stanoviska. Pan zpravodaj? (Negativní.) Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 192. Přihlášeno je 182, pro 38, proti 132. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, další návrh.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále hlasovat o bodech A1 až A3, což je o provádění pitev, o kterých budeme hlasovat dohromady.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj doporučuje.) Pan ministr? (Kladné.) Dvakrát kladné. Ještě vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 196. Přihlášeno je 175, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále o bodu B kolegyně Pastuchové. Stanovisko nedoporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 197. Přihlášeno je 177, pro 31, proti 128. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále bod C1 kolegy Brázdila o profesních organizacích. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Stanovisko kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 198. Přihlášeno je 177, pro 138, proti 32. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále o bodu C2 kolegy Brázdila o hospitalizacích. Nedoporučuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 199. Přihlášeno je 178, pro 64, proti 87. Návrh nebyl přijat. Dále.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále bod C4 kolegy Brázdila o záchranných službách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj nedoporučuje.) Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 200. Přihlášeno je 179, pro 43, proti 112. Návrh nebyl přijat. Dále.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále bod C3, což je alternativa k bodu C4 kolegy Brázdila.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj nedoporučuje.) Pan ministr? (Negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 201. Přihlášeno je 179, pro 40, proti 110. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Pavel Antonín: Dále jsou to body D1 až D3 dohromady. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Stanovisko kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 202. Přihlášeno je 179, pro 168, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, pane zpravodaji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a jediné, co nám zbývá, je hlasování o zákonu jako celku. Je tomu tak? (Zpravodaj: Je to tak.)

 

V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 614, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím o stanoviska? (Zpravodaj doporučuje. Ministr má stanovisko kladné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 203. Přihlášeno je 179, pro 140, proti 35. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod 158.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dříve než budeme pokračovat dle schváleného programu, dovolte mi načíst omluvy. Z dnešního jednání se z důvodů zdravotních omlouvá pan poslanec Kučera. Z dnešního jednání mezi 18. a 19. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Vozka. Z dnešního dopoledního jednání se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Strnadlová. A z odpoledního jednání se omlouvá pan ministr - nemůžu to z toho přečíst, ale předpokládám, že asi pan ministr zdravotnictví z dnešního odpoledního jednání.

 

Nyní tedy budeme pokračovat dalším bodem a tím je

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.,
a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
/sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již zaujal místo pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodaj garančního výboru, tím byl ústavněprávní výbor, pan poslanec Radek Vondráček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 497/2, který vám byl doručen dne 10. února 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 497/3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP