(10.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Pan zpravodaj, pan poslanec, nevím, jestli jako zpravodaj nebo jako... to je jedno.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, chtěl bych apelovat na jednu věc, a to abychom opravdu neprojednávali státní rozpočet, tedy závěrečný účet státního rozpočtu takto pozdě. Aby byl opravdu projednáván v následujícím roce, a to ještě i předtím, než vlastně schvalujeme státní rozpočet na další rok. Protože řada věcí, která je v závěrech, která je v usnesení jak rozpočtového výboru, tak i ostatních výborů ke státnímu závěrečnému účtu, by se měla promítat do státního rozpočtu na následující rok.

Takže znovu apeluji, abychom státní závěrečný účet za rok 2015 neprojednávali někdy v roce 2017, ale abychom ho projednávali, Poslanecká sněmovna se k němu vyjadřovala, schvalovala ho v letošním roce, samozřejmě.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Tak až po, výborně. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Tudíž všeobecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Ne. Pan zpravodaj také ne. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, do které neeviduji žádnou přihlášku. Podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečné slovo. Také není zájem.

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu usnesení. Dříve, než tak učiníme, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přednesený návrh usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 297, do kterého je přihlášeno 121 přítomných. Pro 68, proti 8. Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Uzavírám projednávání tohoto bodu. A nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych jménem klubu TOP 09 požádal o přestávku v trvání dvaceti minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, přerušuji jednání do 10.52 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.32 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP