(10.00 hodin)

 

Poslankyně Marie Benešová: Poslední pozměňovací návrh je uveden jako návrh A3. Jedná se o můj pozměňovací návrh a kolegy Chvojky. Jedná se o vyvinění právnických osob za určitých podmínek. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 381. Přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 135, proti 21. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Marie Benešová: Jako poslední bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Pozitivní.) Děkuji.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 304, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 382. Přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 124, proti návrhu 36. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Chci říci dvě poznámky. První je, že paní zpravodajka uvedla, doufám, že ne úmyslně, Sněmovnu v omyl, protože ústavněprávní výbor coby garanční výbor o návrhu na zamítnutí nehlasoval. Vy jste tady jasně slyšeli stanovisko negativní.

A za druhé jenom smutná konstatace, že pan Pelikán přišel se zásadním rozšířením trestní odpovědnosti firem a vy jste následně pozměňovacím návrhem celý zákon svým způsobem paralyzovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. S přednostním právem pan poslanec Lank. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou hezké dopoledne.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to od začátku. Vy jste nám dneska zamítli projednání konkrétních protiimigračních a protiteroristických zákonů po vzoru Maďarska, Slovenska, které připravil náš poslanecký klub. Ztratili jsme tu včera debatou nad terorismem a imigrací několik hodin vlastně zcela zbytečně, zůstalo jenom u prohlášení bez toho, že by vláda konečně začala reálně něco dělat. Veřejnost politikům nevěří, průzkumy ukazují, že si lidé stále více myslí, že politici jsou odtrženi od reality, a já se tomu vlastně úplně nedivím. A hodně mě to mrzí. Já každý týden jezdím na debaty s lidmi a upřímně nevím, jak jim mám vysvětlovat, že i v tak vážné situaci, v jaké momentálně jsme, se neumíme spojit k ochraně naší země.

Zároveň upřímně přiznávám, že vzhledem k předloženým pozměňovacím návrhům si potřebujeme ujasnit i stanovisko k dalším bodům, které máme projednávat, a proto vás jménem poslaneckého klubu Úsvit žádám o přestávku v délce trvání 40 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, vyhlašuji tedy přestávku do 10.44 hodin a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 10.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP