Čtvrtek 14. dubna 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

148.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou
a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
/sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede v zastoupení paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tento vládní návrh upravuje přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Tato přeshraniční spolupráce byla dosud upravena pouze pro případ pomoci při katastrofách a mimořádných událostech. Logickým a základním motivem pro navázání této přeshraniční spolupráce je zejména časové hledisko dostupnosti zdravotnické záchranné služby v příhraničním území. Spolupráce se na české straně bude dotýkat kraje Jihočeského, Kraje Vysočina a kraje Jihomoravského, v Rakousku spolkových zemí Horní a Dolní Rakousy. Při projednávání textu této smlouvy sloužila za vzor podobná smlouva se Spolkovou republikou Německo.

Faktické naplnění této spolupráce bude na rozhodnutí krajů. Předpokládá se uzavření samostatných ujednání o přeshraniční spolupráci. Asi věřím, že všichni vnímáme, že toto je velice užitečná a praktická věc a bezprostředně může doslova zachraňovat životy na obou stranách hranice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016. Vše potřebné bylo řečeno. Smlouva je opravdu důležitá, a proto doporučuji přikázat tento vládní návrh zahraničnímu výboru k projednání a stejně tak bych doporučil přikázat k projednání i zdravotnímu výboru. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Zaregistroval jsem, pane zpravodaji, že byste rád přikázal tento materiál zdravotnímu výboru, tak vás poprosím, abyste tento návrh načetl v obecné rozpravě, aby o něm bylo možno dát hlasovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Jak zde bylo řečeno, jedná se o smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Doporučuji přikázat zdravotnímu výboru k projednání, a jak jsem již dříve řekl, zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Zahraniční navrhl již organizační výbor. Tady bylo důležité načít zdravotní. Děkuji.

Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Jestli se nikdo další nehlásí, končím obecnou rozpravu a táži se na případná závěrečná slova paní ministryně - není tomu tak, pan zpravodaj - není tomu tak.

Budeme hlasovat o předložených návrzích. Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a dále v obecné rozpravě padl návrh na přikázání zdravotnímu výboru. Nejprve tedy budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 114, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 141, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 115, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a zdravotnímu výboru. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP