(11.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dále budeme hlasovat o tom, aby na den 15. 4. po již pevně zařazených bodech byl zařazen bod 58.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 130, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 30. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat, aby na den 15. 4. po již pevně zařazených bodech byl zařazen bod 59.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 131, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 29. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o tom, aby dne 15. 4. po již pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 60.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 132, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 74, proti 30. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat, aby 15. 4. po již pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 61.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 133, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 73, proti 31. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Kubíčka. Nyní přistoupíme k návrhu pana poslance Sklenáka. Táži se, zda i zde je požadavek hlasovat odděleně. Dobře.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o vyřazení bodu 216 z pořadu schůze.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 27. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o vyřazení bodu 33 z pořadu schůze.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 106, proti 26. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále je zde žádost, abychom zařadili na 3. 5. jako první dva body - nejprve bod číslo 70 a poté 68. Nejprve tedy zahájíme hlasování o pevném zařazení bodu 70 na 3. 5.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále dám hlasovat o tom, abychom zařadili na den 3. 5. pevně bod 68 po již pevně zařazených bodech.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 137, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro návrh 88, proti 16. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

A jako poslední zde máme návrh pana poslance Mackovíka, aby dne 5. 5. jako druhý bod našeho jednání byl zařazen bod 225.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 138, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 45. Tento návrh byl zamítnut.

 

Předpokládám, že jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu programu. Než budeme pokračovat dál, přečtu omluvy, které ke mně dorazily. Dnes z dopoledního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Stropnický, dále do 11.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Šarapatka, dále z celého zítřejšího jednacího dne 14. 4. (?) z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina, dále z dnešního jednání od 14.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Václav Votava, dále dnes od 11 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková a dále dnes od 14 do 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec František Vácha.

Než otevřu první bod dnešního jednacího dne, hlásí se s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení, že v rámci svého přednostního práva splním prosbu, kterou na mě adresoval pan František Mašek z Nového Veselí a přečtu vám dva krátké odstavce z jeho dopisu.

Dne 9. 2. 2016 jsem jako pracující starobní důchodce obdržel na svůj běžný účet mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun ke svému stávajícímu lehce podprůměrnému starobnímu důchodu. Poté, co tato vládní garnitura zrušila sympatický a smysluplný druhý pilíř důchodové reformy, je tato forma přilepšení českým důchodcům pro mě zcela nepřijatelná, neboť se z mého pohledu jedná pouze o ponižující akt politické korupce potenciálních voličů, bohužel trestně nepostižitelný.

Pane předsedo, k dopisu přikládám zmíněných 1 200 korun a prosím najít na půdě Parlamentu České republiky cestu a formu, jak tuto jidášskou částku veřejně vrátit ministryni Marksové s přesvědčením, že ona určitě najde prostor, kde a jak je využít. Děkuji vám za pochopení.

Paní ministryně, dovolte, abych vám od pana Maška předal těch 1 200 korun. (Poslanec Kalousek předává obálku paní ministryni Marksové, která poznamenala: "To bude administrativně složité." Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak děkuji. A nyní tedy budeme pokračovat v programu dle jednotlivých bodů, jak jsme schválili program. Otevírám první bod a tím je

147.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
/sněmovní tisk 728/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede v zastoupení ministra dopravy ministr Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP