(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Hamáček Jan - pracovní důvody, Adamec Ivan bez udání důvodu, paní poslankyně Aulická Jírovcová - zdravotní důvody, Balaštíková Margita do 12 a mezi 13. a 14. h - pracovní důvody, paní poslankyně Bebarová Rujbrová od 12 h - osobní důvody, Birke Jan bez udání důvodu, Brázdil Milan - pracovní důvody, Dobešová Ivana do 11 h - zdravotní důvody, Faltýnek Jaroslav mezi 13 a 14.30 - pracovní důvody, Fiedler Karel - rodinné důvody, Fischerová Jana - zdravotní důvody, Hubáčková Gabriela - rodinné důvody, Chalánková Jitka - zdravotní důvody, Jandák Vítězslav - zdravotní důvody, Kádner David - zdravotní důvody, Langšádlová Helena - zahraniční cesta, Laudát František - osobní důvody, Matušovská Květa - zdravotní důvody, Nohavová Alena - osobní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Putnová Anna - zdravotní důvody, Schwarzenberg Karel - osobní důvody, Váhalová Dana - pracovní důvody, Zahradníček Josef - zahraniční cesta, Zelienková Kristýna - zahraniční cesta, Zemánek Jiří - zdravotní důvody.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Babiš Andrej - pracovní důvody, Jurečka Marian - zahraniční cesta, Marksová Michaela - zahraniční cesta, Němeček Svatopluk - zahraniční cesta, Pelikán Robert - pracovní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Ťok Dan - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - zahraniční cesta.

S kartou číslo 3 dnes hlasuje pan poslanec Velebný.

Dnes bychom se nejprve věnovali pevně zařazeným bodům z bloku třetích čtení. Jedná se o body 153, 154 a 161. Poté bychom projednali bod 189 z bloku třetích čtení a dále bychom pokračovali pevně zařazenými body 56, 57, 58, 59, 60 a 61.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura. A dříve než mu dám slovo, poprosím kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa a nerušili nás v jednání.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Paní místopředsedkyně vy jste četla omluvy členů vlády. Všiml jsem si, že mezi omluvenými je ministr spravedlnosti. Přitom jsme dneska zařadili, nebo vy jste zařadili a my jsme hlasovali proti, několik bodů, které má předkládat ministr Pelikán. Takže navrhuji, aby Sněmovna rozhodla o zrušení pevného zařazení těchto bodů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já pro stenozáznam - pan poslanec Kalousek hlasuje dnes s kartou číslo 19 a svoji omluvu ruší pan poslanec Zahradníček. (Hluk v sále. Předsedající zvoní na zvonec. S předsedající hovoří mimo mikrofon poslanec Faltýnek.)

Pane poslanče, já se moc omlouvám, tady na mě hovořil kolega. Nevím, jestli byl vznesen nějaký návrh. Velice se omlouvám, ale nezaznamenala jsem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Žádný problém. Paní místopředsedkyně na začátku dnešního jednání četla omluvy jak členů Poslanecké sněmovny, tak členů vlády. Omlouvala pana ministra spravedlnosti. Vy jste včera zařadili asi šest bodů, jejichž předkladatelem je ministr spravedlnosti. Takže já navrhuji, abychom rozhodli o zrušení pevného zařazení těchto bodů.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, to je procedurální návrh. Já o něm musím dát hlasovat bez rozpravy. Obdržela jsem samozřejmě registrované omluvy. Takže svolám kolegy k hlasování. Máme tady z klubu informace, že by měl být přítomen. Nicméně váš procedurální návrh... pane kolego já musím procedurální návrh nechat odhlasovat, protože zde padl.

 

Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 155. Přihlášeno 144, pro 60, proti 65. Návrh byl zamítnut.

 

A nyní budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Dříve než tak učiníme s přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobré ráno, dámy a pánové. Možná jen pro stenozáznam je zapotřebí uvést, že pan ministr Pelikán je omluven z pracovních důvodů, což vzhledem k tomu, že má dnes pevně zařazené body na Poslaneckou sněmovnu, nepostrádá jisté pikantnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní již přistoupíme k projednávání bodu... S přednostním právem pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Moc se omlouvám, ale já jsem včera vlastně, nebo kolega Kubíček načítal pevné zařazení bodů ministra Pelikána na dnešek po třetích čteních s vědomím, že pan ministr bude přítomen. Pan ministr je na cestě. Bude přítomen na projednávání těchto bodů a já nevím, proč se stala tato situace, kdy byla nahlášena jeho omluva. Takže zjistím, kdo z našich lidí toto zapříčinil. A omlouvám se celé Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. (V sále je silný hluk.) A nyní již přistoupíme k projednávání bodu

153.
Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

Poprosím opravdu o klid. Jsme ve třetích čteních. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor František Bublan a zpravodajka garančního výboru, a tím byl hospodářský výbor, paní poslankyně Květa Matušovská. Paní poslankyně Matušovská je omluvena a zastoupí jí pan poslanec Šidlo.

Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 272/4, který byl doručen dne 3. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 275/5.

Nyní se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Senátor František Bublan: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom několik málo slov na úvod k projednávání tohoto zákona.

Diskuse a debata kolem omezení prodejní doby v některých velkých prodejnách se vede již několik let. A možná je tomu tak i dobře, protože není to diskuse pouze v Parlamentu ČR, ale je to i diskuse ve veřejnosti, v mnoha médiích. Takže jsme se mohli docela dobře seznámit s podstatou tohoto návrhu a i s jeho myšlenkou.

Chci poděkovat všem výborům, které se zabývaly tímto návrhem. Mám samozřejmě určité výhrady k některým pozměňovacím návrhům. Nicméně se domnívám, že se ukázal takový střet dvou myšlenek, které možná i trošku vyjasnily podstatu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP